Potenţialul Mental – Plexul solar întâlneşte întregul

Potenţialul Mental - Plexul solar punctul care se întâlneşte cu întregul

Potenţialul Mental – Plexul solar punctul care se întâlneşte cu întregul

    Gândirea reprezintă cauza, iar experienţele cu care te confrunţi în viaţă reprezintă efectele.De aceea, renunţă la tendinţa de a te plânge de condiţiile cu care te confrunţi, întrucât nu depinde decât de tine să le schimbi cu acele condiţii pe care ţi-ai dori să le experimentezi. Focalizează-ţi eforturile către realizarea potenţialului tău mental, care îţi stă tot timpul la dispoziţie şi din care se naşte orice putere reală şi durabilă.

Perseverează cu această practică până când vei ajunge să înţelegi că tu poţi realiza absolut tot ceea ce îţi doreşti, singura condiţie necesară fiind aceea de a-ţi înţelege propria putere şi de a continua să te concentrezi asupra obiectului dorit. Forţele minţii sunt întotdeauna dornice să se pună în slujba unei voinţe focalizate, care nu îşi doreşte altceva decât să îşi cristalizeze gândurile şi dorinţele în acţiuni, condiţii şi evenimente.

Dacă la început fiecare funcţie a vieţii şi fiecare acţiune reprezintă rezultatul unui gând conştient, acţiunile repetate tind să devină automate, iar gândul care le controlează se scufundă în lumea subconştientului. Asta nu înseamnă însă că el îşi pierde inteligenţa creatoare. El devine automat numai pentru ca mintea subconştientă să se poată ocupa şi de alte lucruri.

Noile acţiuni vor deveni la rândul lor obişnuinţe, apoi procese automate şi subconştiente, astfel încât mintea să se poată elibera de aceste detalii şi să se poată focaliza asupra altor activităţi noi.
Dacă vei înţelege acest mecanism, vei descoperi o sursă de putere care îţi va permite să faci faţă cu succes tuturor situaţiilor care pot apărea în viaţa ta.

1. Interacţiunea necesară dintre mintea conştientă şi cea subconştientă presupune o interacţiune similară între sistemele nervoase corespondente. Judecătorul Troward (Thomas Troward (1847-1916) a fost judecător în India. El a ţinut frecvent conferinţe şi a scris numeroase lucrări despre minte şi despre metodele autoperfecţionării.)explică minunat cum se efectuează această interacţiune: „Sistemul nervos cerebrospinal este organul minţii conştiente, iar cel simpatic reprezintă organul minţii subconştiente. Sistemul cerebrospinal reprezintă canalul care ne permite să receptăm percepţiile conştiente de la organele noastre de simţuri şi să exercităm un control conştient asupra mişcărilor corpului nostru. Acest sistem nervos îşi are sediul în creier.”

2. Sistemul nervos simpatic îşi are sediul în acel nod de ganglioni situate în partea din spate a stomacului şi cunoscut sub numele de Plexul Solar. El reprezintă canalul acelor activităţi mentale care susţin în mod inconştient funcţiile vitale ale corpului.

 3. Legătura dintre cele două sisteme se realizează prin intermediul nervului vag, care iese din regiunea cerebrală (unde face parte din sistemul voluntar) şi ajunge în zona toracică, de unde trimite mai multe ramificaţi către inimă şi către plămâni. Străpunge apoi diafragma,renunţă la învelişul său exterior şi se identifică cu nervii sistemului simpatic, formând astfel o punte de legătură între acesta şi cel parasimpatic. În acest fel, omul devine din punct de vedere fizic o singură entitate.

Fiecare gând este receptat de creier

4. Aşa cum am văzut, fiecare gând este receptat de creier, care reprezintă organul sistemului nervos conştient, fiind supus puterii noastre raţionale. Dacă mintea obiectivă consideră că acest gând este autentic, ea îl trimite către plexul solar, respectiv către creierul minţii subiective, pentru ca aceasta să îl transforme în realitate. La acest nivel, el nu mai poate fi contracarat prin argumente opuse. Mintea subconştientă nu cunoaşte limbajul argumentelor pro şi contra. Ea nu face altceva decât să acţioneze, acceptând de bune concluziile la care a ajuns mintea conştientă.

5. Plexul solar a fost numit de unii soarele corpului uman, întrucât reprezintă punctul central de acumulare şi redistribuire a energiei pe care o generează în permanenţă corpul fizic. Această energie este cât se poate de reală, la fel cum acest soare este cât se poate de autentic. Energia este distribuită prin diverşi nervi către toate părţile corpului,fiind difuzată apoi în aura care învăluie întregul corp.

6. Dacă această radiaţie este suficient de puternică, individul devine înzestrat cu un fel de magnetism personal sau carisma. Puterea lui de a face bine este enormă. Adeseori, simpla lui prezenţă este suficientă pentru a aduce alinare minţilor tulburate cu care intră în contact.

7. Dacă plexul solar este activ şi iradiază viaţă, energie şi vitalitate către toate părţile corpului şi către toţi oamenii cu care individul intră în contact, senzaţiile sunt cât se poate de plăcute. Corpul se simte sănătos şi toţi oamenii care intră în contact cu individual experimentează senzaţii plăcute.

8. Dacă această emanaţie se realizează cu întreruperi şi cu sincope,senzaţiile devin neplăcute. Fluxul de energie vitală este blocat în anumite locuri, nemaiputând ajunge în toate părţile corpului, fapt care conduce la boală: fizică, mentală şi chiar a mediului înconjurător(dacă fenomenul este global).

9. La nivel fizic, boala se declanşează datorită faptului că soarele corporal nu mai poate genera suficientă energie pentru a susţine din punct de vedere vital toate părţile corpului. La nivel mental, boala se declanşează deoarece mintea conştientă depinde de cea subconştientă pentru a-şi procura vitalitatea de care are nevoie pentru susţinerea activităţilor sale mentale. În sfârşit, mediul înconjurător se poate îmbolnăvi la rândul lui, deoarece puntea de legătură dintre mintea subconştientă a omului şi MinteanUniversală este întreruptă.

Plexul solar este punctul în care partea se întâlneşte cu întregul

10. Plexul solar este punctul în care partea se întâlneşte cu întregul, în care finitul devine infinit, în care principiul necreat devine creat, cel universal devine individualizat, iar cel invizibil devine vizibil. Acesta este punctul în care se naşte viaţa. Practic, nu există nicio limită pentru cantitatea de energie vitală pe care individul o poate genera la nivelul acestui plex solar.

11. Acest centru energetic este omnipotent, întrucât reprezintă puntea de legătură între toate formele de viaţă şi între toate inteligenţele.De aceea, el poate realiza tot ceea ce este pus să realizeze de către mintea conştientă. Tocmai în acest mecanism rezidă marea putere a minţii conştiente. Subconştientul poate transpune în practică toate planurile şi toate ideile pe care i le sugerează mintea conştientă.

12. În aceste condiţii, rezultă că gândirea conştientă este adevăratul stăpân al acestui centru solar din care emană întreaga energie vitală ce alimentează corpul fizic. Calitatea gândurilor pe care le cultivăm determină calitatea energiilor pe care le va emana acest soare interior.În mod similar, caracterul şi natura gândurilor pe care le cultivă mintea noastră conştientă determină caracterul şi natura gândurilor pe care le emană acest soare interior, şi implicit natura experienţelor pe care le trăim.

13. Este evident, aşadar, că tot ce avem de făcut este să lăsăm lumina acestui soare interior să strălucească. Cu cât emanăm mai multă energie, cu atât mai uşor ne va fi să transmutăm condiţiile nedorite de viaţă în surse de plăcere şi de profit pentru noi.Singura chestiune care mai rămâne de lămurit este cum putem face această lumină să strălucească; altfel spus, cum putem genera această energie vitală.

 14. Gândurile care nu opun rezistenţă dilate plexul solar, în timp ce cele care opun rezistenţă îl contractă. În mod similar, gândurile placate îl dilată, în timp ce cele neplăcute îl contractă. Gândurile de curaj, de putere, de încredere în sine şi de speranţă generează stări corespondente la nivelul plexului solar. În schimb, marele duşman al plexului solar, care împiedică acest soare interior să strălucească şi care trebuie distrus cu orice preţ, este teama. Acest duşman trebuie eliminat fără scrupule, o dată pentru totdeauna,întrucât el reprezintă norul care întunecă soarele nostru interior,făcându-ne morocănoşi şi lipsiţi de strălucire.

15. Acest demon personal stă la baza fricii noastre de trecut, de prezent şi de viitor, de noi înşine, de semenii noştri, de tot şi de toate.Lumina noastră interioară nu va putea străluci decât atunci când teama va dispărea pentru totdeauna din fiinţa noastră.Numai atunci se vor dispersa norii, iar noi vom descoperi sursa puterii şi energiei vitale.

16. Dacă vei descoperi că eşti una cu puterea infinită şi că poţi pune în aplicare oricând doreşti această putere, demonstrându-ţi astfel capacitatea de a depăşi orice condiţie adversă prin simpla focalizare a gândurilor tale, tu nu vei mai avea de ce să te temi.Acesta este singurul mecanism prin care teama poate fi distrusă şi prin care omul poate intra în posesia dreptului său prin naştere.

17. Toate experienţele cu care ne confruntăm sunt determinate de atitudinea noastră în faţa vieţii. Dacă nu ne aşteptăm să primim nimic,nu vom avea nimic. În schimb, dacă vom cere foarte mult de la viaţă,vom primi darurile acesteia într-o proporţie directă cu cerinţele noastre. Lumea nu este dură decât cu cei care nu reuşesc să se afirme.Criticile celorlalţi oameni nu li se par amare decât celor care nu reuşesc să îşi golească mintea pentru propriile lor idei. Foarte multe idei de succes nu văd niciodată lumina zilei tocmai din cauza fricii de critici.

Soare interior (plexul solar)

18. Omul care ştie că dispune de un soare interior (plexul solar) nu se teme nici de critici şi nici de altceva. El este mult prea ocupat cu emanarea curajului, a încrederii în sine şi a puterii. Prin atitudinea sa mentală, el nu anticipează altceva decât succesul. În acest fel, el distruge cu uşurinţă toate obstacolele care îi apar în cale şi sare fără probleme peste mlaştina îndoielilor şi ezitărilor pe care i-o scoate în cale teama.

19. Cunoaşterea capacităţii noastre de a emana în mod conştient sănătate, putere şi armonie ne ajută să înţelegem faptul că nu avem de ce să ne temem, întrucât avem acces la Puterea Infinită.

20. Această cunoaştere nu poate fi dobândită decât prin aplicarea practică a informaţiilor oferite în această secţiune. La fel ca un sportive care nu devine puternic decât prin antrenamentele sale, şi noi putem învăţa această putere punând în practică ceea ce am învăţat.

21. Dat fiind că afirmaţia care urmează este de o importanţă capitală,o voi exprima în mai multe maniere, astfel încât să îi poţi înţelege pe deplin întreaga semnificaţie. Dacă eşti înclinat către religie,ţi-aş spune să îţi laşi lumina interioară să strălucească; dacă eşti înclinat mai degrabă către ştiinţa fizică, ţi-aş spune să îţi trezeşti plexul solar. Dacă preferi o interpretare strict ştiinţifică, ţi-aş sugera să îţi impresionezi mintea subconştientă.

22. Ţi-am explicat deja în ce constă rezultatul acestei impresionări.Aceasta este metoda care te interesează. Ai învăţat deja că subconştientul este inteligent, creativ şi că răspunde la voinţa minţii conştiente. În acest caz, care este cea mai naturală metodă de impresionare a minţii subconştiente? Este simplu:concentrează-te mental asupra obiectului dorinţei tale. Ori de câte ori te vei concentra în acest fel, tu îţi vei impregna subconştientul cu vibraţia dorită.

23. Aceasta nu este singura modalitate de impregnare a subconştientului, dar este cu siguranţă una dintre cele mai simple şi mai eficiente,poate chiar cea mai directă. De aceea, ea conduce cel mai rapid la rezultatele dorite. De fapt,metoda generează rezultate atât de ieşite din comun încât mulţi oameni le consideră chiar miracole.

24. Aceasta este metoda pe care au aplicat-o toţi marii inventatori,toţi marii finanţişti şi toţi marii oameni de stat pentru a converti forţa subtilă şi invizibilă a dorinţelor lor, a credinţei şi încrederii pe care şi le-au cultivat, într-o realitate tangibilă şi concretă din lumea obiectivă.

25. Mintea subconştientă a omului face parte integrantă din Mintea Universală. Aceasta din urmă reprezintă principiul creator al universului.Orice parte a unui ansamblu trebuie să aibă aceeaşi natură şi aceeaşi calitate ca şi întregul. Altfel spus, această putere creatoare este practice nelimitată. Ea nu poate fi limitată de niciun fel de precedent, adică de niciun tipar anterior care să îi modeleze principiul constructiv.

26. Am descoperit aşadar că mintea subconştientă reacţionează la voinţa noastră conştientă, ceea ce înseamnă că puterea creatoare nelimitată a Minţii Universale poate fi controlată de mintea conştientă a individului.

27. Atunci când vei aplica practic acest principiu , este bine să reţii că nu este necesar să precizezi metoda prin care subconştientul tău va genera rezultatele dorite de tine. Un principiu finit nu poate structura niciodată un principiu infinit. Tot ce trebuie să faci este să precizezi ce anume îţi doreşti, nu şi cum urmează să obţii acest lucru.

28. Tu eşti un canal prin care energia nediferenţiată se diferenţiază,iar această diferenţiere se realizează prin asumare. Ea nu necesită altceva decât un proces de recunoaştere care să pună în mişcare acele cauze care vor produce rezultatele dorite de tine. Acest lucru este posibil tocmai datorită faptului că principiul universal nu poate acţiona decât prin intermediul individului, la fel cum individul nu poate acţiona decât prin intermediul principiului universal,cu care este una.

29. Ca exerciţiu îţi recomand :
-păstrează-ţi corpul perfect nemişcat şi blochează-ţi toate gândurile (dacă nu poţi , lasă-le să vină şi să plece fără a le acorda vreo importanţă ,apoi se vor opri de la sine ).Relaxeaza-te.Lasă-ţi muşchii să îşi reia tonusul normal. În acest fel, vei elimina orice fel de presiune la nivelul nervilor, dispersând astfel acele tensiuni care conduc atât de frecvent la epuizare.

30. Relaxarea fizică reprezintă un exerciţiu voluntar al voinţei, dar este un exerciţiu de o mare valoare, întrucât îi permite sângelui să circule liber între creier şi corp.

31. Tensiunea corporală conduce la agitaţie mentală şi la o activitate anormală a minţii. Ea generează griji, temeri şi anxietate. De aceea,relaxarea reprezintă o necesitate absolută pentru cei care doresc să îşi elibereze complet facultăţile mentale.

32. Practică acest exerciţiu cu perseverenţă. Impune-ţi mental să îţi relaxezi fiecare muşchi şi fiecare nerv, până când ajungi să te simţi complet liniştit şi împăcat cu tine însuţi şi cu lumea exterioară.

33. Numai într-o asemenea stare poate începe să funcţioneze plexul solar. Cât despre rezultate, acestea te vor uimi cu siguranţă.

Charles F. Haanel

UNIŢI-VĂ CU PUTEREA LUI DUMNEZEU

Un comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.