Peştera lui Platon şi trezirea – natura ascunsa a fiinţei

Peştera lui Platon şi trezirea - natura ascunsa a fiinţei

Peştera lui Platon şi trezirea – natura ascunsa a fiinţei

   Revelarea naturii ascunse a fiinţei umane, ca verigă în trezirea conştiinţei universului, reprezintă o cunoaştere care a fost ascunsă rasei umane de-a lungul întregii sale istorii. Iisus a vorbit despre acest lucru. aşa cum veţi vedea în continuare. Cartea lui Patanjali este dedicată trecerii de la “a privi” la “a vedea”, de la “a avea” la “a fi”, adică eliberării din lumea secundă a umbrelor proiectate pe ecranul mental(amintiţi-va metafora lui Socrate, cunoscută sub numele de : “Peştera întunecoasă a lui Platon”, în care oamenii captivi sunt înlănţuiţi să privească doar la umbrele proiectate pe un perete, aparţinând unor obiecte luminate de o flacară, în timp ce deasupra, peştera este permanent deschisa către marea sală luminoasă a conştiinţei ).

“Aforismele lui Patanjali reprezintă cea mai însemnată carte de pe Terra” (Nicolae Tesla) dedicată trezirii, autocunoaşterii universului manifestat în noi, la descoperirea adevăratei noastre identităţi şi la activarea puterilor noastre divine, care vor permite omului să salveze planeta şi actuala civilizaţie de la auto-anihilare.

Mahavakyas(lit.:“marile cuvinte”) din Upanishade ori cele patru “Mari Enunţuri”, reprezintă textele de bază ale Vedanta, în care se afirmă succint starea holografică manifestată în acest univers (Paramarthika Tattva), adică unitatea dintre Atman (Sinele Individual) şi Brahman(Sinele Universal). Fiecare din cele patru afirmaţii(mahavakyas) este asociată cu una din cele patru Veda, iar în mistica vedantică se afirmă chiar că esenţa unei întregi Veda este condensată într-o singură propoziţie: care are puterea de a indica unitatea ultima a Sinelui Individual (Atman) cu Sinele Universal(Dumnezeu, Brahman)

Mahavakyas(“Marile Enunţuri”) sunt:

Prajnanam Brahma -“Pura Conştienţă înseamnă Îndumnezeire”; (Aitareya Upanishad 3.3 aparţinând Rig Veda)

Ayam Atma Brahma – “Sinele individual(Atman) este identic cu Sinele universului (Brahman)”;

“This Self (Atman) is Brahman/ (Mandukya Up. 1.2 aparţinând Atharva Veda) Tat Tvam Asmi – “Acela Tu eşti”; “Thou art That”(Chandogya Upanishad 6.8.7 apartinand Sama Veda)

Aham Brahman asmi – “Eu sunt Brahman(Dumnezeu)”;”I am Brahman” (Brihadaranyaka Upanishad 1.4.10 apartinand Yajur Veda); Iisus a spus acelaşi lucru :”Eu şi Tatal meu una suntem”(Ioan 10:23,10:30); Jesus said the same thing: “I am One with God the Father” “I and My Father are One”(John 10:23;10:30)

***SPIRITUALITATE***SPIRITUALITATE***SPIRITUALITATE***

“Adevărata cunoaştere înseamnă să aflăm cât de extinsă este ignoranţa noastră”

/ “Real knowledge is to know the extent of one’s ignorance.” [Confucius (551-479 i.e.n.)] Unii dintre semenii noştri şi-au schimbat opinia deformată despre Yoga, doar atunci când au descoperit că acel om pe care-l apreciau doar ca prozator [ Mircea Eliade ( 1907-1986)] a fost şi un savant şi un om de cultură, care şi-a dat doctoratul în filozofie cu o dizertaţie despre Yoga Sutra[Yoga-Eseu asupra originilor misticii indiene; Yoga: Essai sur les origines de la mystique indienne (1936), apărută simultan în limbile franceză şi romană] si a dedicat “Aforismelor Yoga” ale lui Patanjali cinci cărţi celebre [ dintre care un titlu explicit: Mircea Eliade, “Patanjali si Yoga” /”Patanjali et le Yoga”, Ed. Seuil, 1962, 191p.] şi o nuvelă fantastică: “Secretul doctorului Honigberger(The Secret of Dr. Honigberger) [prima editie 1940, ediţie curentă Humanitas, 2003]…

“Reţeta pentru o ignoranţă perpetuă este: să fim satisfăcuţi de opiniile noastre şi mulţumiţi cu ceea ce cunoaştem”[Elbert Hubbard (1856-1915)]
Ignoran’a ne poate costa imens într-o epocă în care se pune problema supravieţuirii prezentei civilizaţii terestre.
“Daca credeţi că educaţia este costisitoare, încercaţi ignoranţa”/Derek Bok (1930-1990).
“A fi ignorant nu este o ruşine aşa de mare, ca aceea de a nu dori să înveţi”/”Being ignorant is not so much a shame, as being unwilling to learn.” [Benjamin Franklin (1706-1790)]

De cea mai mare ignoranţă şi intoleranţă dau dovada fundamentaliştii înregimentaţi religios, care au ajuns să pună la grămadă printre păcatele capitale în cărti, în manuale de religie şi pe siturile lor (yoga, taoismul, buddhismul, acupunctura, qigong, reiki şi artele marţiale orientale). Adică este pus la stâlpul infamiei tot ce le ameninţă bunăstarea (“pierderea turmei bună de muls”) şi hegemonia. Şi acest lucru se petrece într-o ţara din a cărei memorie a fost ştearsă tradiţia noastră autentică de deschizători de drumuri în integrarea dintre Orient si Occident, prin îndoctrinare materialistă din anii de dictatura, iar acum de către un alt “ism” cu miros de Ev Mediu şi de Inchiziţie.

Cine are interesul să scoată adevărul din manuale ?

Trebuie să spunem adevărul că romanii au fost deschizători de drumuri în directia reevaluării tradiţiilor spirituale ale omenirii şi a realizării punţii dintre cultura materialistă, extravertită din Occident şi cea introvertită din Orient.
Trebuie să spunem adevărul că România este o ţară care l-a dat umanităţii pe Mihai Eminescu (1850-1889)al cărui mesaj nu poate fi pe deplin înţeles dacă nu este citit în perspectiva culturii sale filozofice: hinduismul, buddhismul, Schopenhauer, pe George Cosbuc(1866 – 1918)(autorul primei traduceri a “Divinei Comedii” a lui Dante Alighieri în România, a fost interesat de lb.sanskrită şi a tradus texte ca Rig Veda, Mahabharata, Ramayana ), pe Constantin Brancuşi (1876-1957) (care studia Aforismele Yoga ale lui Patanjali şi Yoga Tibetană pe vremea când era discipol al lui Auguste Rodin si coleg cu Henri Coanda),

Teofil Simenschi(1892-1968) cunoscut ca autor al “Dicţionarului Înţelepciunii”, este cel ce a tradus “Pancha tantra-Cele cinci cărţi ale înţelepciunii”, o carte pt instruirea fiilor regilor, scrisă în sec II i.e.n. de înţeleptul Vishnu Sarma, pe Sergiu Al-George(1922-1981) care a tradus din limba sanskrită, Bhagavad Gita, Samkhya-Karika, Tarka-Samgraha; a scris articole precum: “Le mythe de l’Atman et la genese de l’Absolu(Brahman) dans la pensée indienne “, Revue des Études Indo-Européennes, IV, 1-2, p. 227-246. 1957; “Indriya et le sacrifice des prana”, Mitteilungen des Instituts fur Orientforschung, V, nr. 3, p. 346-397; “Purna ghata et le symbolisme du vase dans l’Inde”, Arts asiatiques, IV, nr. 4, pp. 243-254) pe Mircea Eliade(1907–1986) a scris “Patanjali şi Yoga”; întreaga sa opera poate fi văzută pe situl de mai jos :http://en.wikipedia.org/wiki/Bibliography_of_Mircea_Eliade)…

Cine are interesul să ne ignorăm tradiţiile, dacă nu o religie din import, comandată din acelaşi loc de unde ne-a venit şi materialismul, şi instaurata la comandă în toate ţările fostului lagăr, dupa căderea comunismului .
Albert Einstein (1879-1955) sesiza că : “Cei ce mărşăluiesc înregimentaţi pe muzica (militara sau religioasa) şi-au câştigat deja dispretul meu. Au primit un mare creier din greşeală, fiindcă măduva spinării le-ar fi fost cu siguranţă de ajuns”,  Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) spunea că: “Nu există nimic mai înspăimântător decât ignoranţa în acţiune”

Doar din cauză că recunosc “că nu ştiu nimic pot să fiu deschis la o descoperie epocală”, spunea Tesla. Socrate a fost numit de către Oracolul din Delphi cel mai înţelept dintre oameni tocmai fiindcă era singurul om care-şi recunoştea ignoranţa prin celebra frază: “ştiu ca nu ştiu nimic”.(Pythia a reconfirmat lui Cherephron că “nimeni nu este mai înţelept decat Socrate”) . “Poarta către templul înţelepciunii este cunoaşterea propriei noastre ignoranţe” [Benjamin Franklin (1706-1790)] – (extras din TREZIREA IN TRADITIILE SPIRITUALE ALE OMENIRII)

“Frica izvorăşte întotdeauna din ignoranţă”

[Ralph Waldo Emerson (1803-1882)]

A 5-a dimensiune nu este un loc, este o Creaţie

7 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.