Posted on 1 Comment

Sufletul şi Mecanismele Sale

Sufletul şi Mecanismele Sale

Natura sufletului şi amplasarea acestuia

Psihologia parcurge zona de frontieră între nevăzut, căruia îi spunem energie, fie ea nervoasă, atomică sau vitală, forţă, şi anume vibraţiile eterice şi curenţii sau sarcina electrică şi forţa care pluteşte liber căreia i-am dat numele de libido. Toate ştiinţele par să conveargă în această zonă tampon, în acest indefinibil. Poate că atunci când se va ridica vălul, ni se va revela tărâmul făgăduinţei al viselor şi aspiraţiilor umane.

O doză de nesiguranţă şi de aşteptare merge în paralel cu certitudinile şi faptica rece a ştiinţei moderne. Este ca şi cum umanitatea stă într-o avanscenă cosmică, aşteptând să se ridice cortina şi să i se arate actul următor, în care umanitatatea poate participa într-un mod inteligent.

Umanitatea, cu al său trecut îndelungat, cu experienţa şi cunoştinţele acumulate, stă aşadar aşteptând, dar tot umanitatea realizează că poate fi chemată să ia parte la o revelaţie şi o evoluţie complet neaşteptate, pentru care dotarea şi înţelegerea pe care le are în prezent se pot dovedi necorespunzătoare…citeşte mai mult

1 thought on “Sufletul şi Mecanismele Sale

  1. […] Spunând un neadevăr, aşa cum afirma Aristotel, înseamnă a spune că ceea ce este nu este sau, deopotrivă că ceea ce nu este, este. Aşa că principiile referitoare la erori sunt diferite. Unii, printre care Decartes spun că eroarea este o privaţiune faţă de o cunoştinţă, pe când adepţii lui Popper afirmă că eroarea poate inspira multe idei bune şi că a critica o opinie ce provine dintr-o eroare, înseamnă un moment esenţial în procesul cunoaşterii. Este un adevăr, mai ales că multe din afirmaţiile ştiinţifice se bazează pe reducerea la absurd. Reducem la absurd un fapt neadevărat lundu-l ca adevărat şi vom descoperii prin ipoteze adevărul curat. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *