UNIŢI-VĂ CU PUTEREA LUI DUMNEZEU

UNIŢI-VĂ CU PUTEREA LUI DUMNEZEU-aveţi încredere în Legile Sale

UNIŢI-VĂ CU PUTEREA LUI DUMNEZEU-aveţi încredere în Legile Sale

     După acestea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit la Ierusalim. Iar În Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, având cinci pridvoare. în acestea zăceau mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi,uscaţi, aşteptând mişcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora la vreme în scăldătoare şi tulbura apa şi cine intra întâi,după tulburarea apei, se făcea sănătos, de orico boală era ţinut. Şi era acolo un om, care era bolnav de treizeci şi opt de ani. Iisus, văzandu-l pe acesta zăcand şi ştiind că este aşa încă de multă vreme, i-a zis: Voieşti să te faci sănătos? Bolnavul I-a răspuns: Doamne, nu am om, care să mă arunce în scăldătoare, când se tulbură apa; că, pană când vin eu, altul se coboară înaintea mea. Iisus i-a zis: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă. (Ioan 5:1-8; pasaje corelate- Luca 13:11-12)

   Mulţimea de oameni era la scăldătoare. Scăldătoarea este conştiinţa, iar noi, cu toţii, trăim cu gândurile noastre, cu sentimentele, credinţele, opiniile şi imaginaţia noastră. Unele dintre aceste stări sunt oarbe, şchioape, gârbovite şi slăbite. Mai mult,omul este plin de vise, de speranţe şi aspiraţii care nu au văzut niciodată lumina zilei.

Mii do oameni sunt frustraţi, nefericiţi şi bolnavi, deoarece n-au reuşit să-şi implinească visele, idealurile,planurile. Aceste speranţe şi vise moarte simbolizează pe cei bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, care aşteaptă mişcarea apei.Voi aşteptaţi să se petreacă ceva ? Nu mai staţi şi aşteptaţi ca Dumnezeu să facă ceva.Trebuie să începeţi voi,căci atunci când începeţi Puterea Divină începe să acţioneze în favoarea voastră.Dumnezeu v-a dotat cu tot ce aveţi nevoie.Vi s-a dăruit chiar pe Sine.De aceea toate puterile Sale toate calităţile şi atributele divine se află in voi, aşteptandu-vă să le descoperiţi şi să le folosiţi pentru propria evoluţie.

Extindeţi-vă, desfăşuraţi-vă şi multiplicaţi binele din voi de mii de ori. Iniţiativa este a voastră. Prezenţa lui Dumnezeu vă guvernează acum toate organele, regularizând bătăile inimii şi circulaţia sanguină. Pământul, stelele, soarele şi luna, întreaga lume este aici pentru ca voi să vă bucuraţi de ele, dar dacă vreţi să transcendeţi concepţia actuală despre voi înşivă, trebuie să faceţi paşii necesari.

Începeţi chiar de acum să gândiţi constructiv şi să vindecaţi stările oarbe, surde şi slăbite din voi . În acest act de vindecare,rugăciunea este denumită ospăţ Atunci cÂnd meditaţi la binele vostru, se cheamă că vă ospătaţi, adică vă uniţi În mod conştient cu acest bine. Apoi, îl faceţi parte integrantă din voi, tot aşa cum o bucată de pâine se încorporează în voi şi devine păr sau carne în trupul vostru. Scăldătoarea are cinci pridvoare, care semnifică cele cinci simţuri. De obicei, simţurile noastre neagă realitatea pentru care ne rugăm. Mai mult, ele ne impregnează tot felul de zvonuri, de credinţe false şi de limitări. Acum, puteţi pune în aplicare învăţătura acestei parabole.

           Voi sunteţi UNUL, atunci când recunoaşteţi că Puterea Spirituală este omnipotentă şi veţi intra în Ierusalim (oraşul păcii) atunci când vă veţi linişti mintea şi vă veţi focaliza asupra Spiritului cel Viu şi Atotputernic din voi. Vă întoarceţi acum către Centrul vostru divin, unde veţi deveni una cu Dumnezeu. Veţi intra într-o stare de pace adancă, Pacea lui Dumnezeu. Aţi transformat starea de îngrijorare şi teamă într-o stare de încredere şi pace lăuntrică. Iată de ce Biblia vorbeşte despre o Poartă a Oilor, un loc asemănător unei pieţe. Noi trăim cu toţii într-o piaţă, în fiecare moment din viaţa noastră. Vă transformaţi continuu şi săriţi imediat de la o idee la alta.

Trebuie să renunţaţi la teamă şi să începeţi să aveţi încredere în Dumnezeu şi în Legile Sale.

Renunţaţi la rea-voinţă şi căutaţi să manifestaţi o bunăvoinţă radiantă. Renunţaţi la stările oarbe legate de credinţa voastră şi căutaţi să vă convingeţi de ideea că există întotdeauna o soluţie pentru orice problemă. Meditaţi asupra acestui adevăr, şi anume, că Dumnezeu are un răspuns pentru toate şi că voi ştiţi de fapt răspunsul.

Un înger tulbura apa in scăldătoare, îngerul este ţelul vostru, dorinţa voastră. Un bărbat de la cursurile noastre despre “Miracolele vindecării”, cursuri care au stat la baza acestei cărţi, mi-a povestit că i se făcuse rău şi era foarte amărât. El avea o mare dorinţă de transformare divină, dar nu ştia cum să facă acest lucru, astfel că era foarte tulburat. Dar a învăţat apoi cum să rezolve acest conflict. Cine intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos. A înţeles că nimeni nu putea să intre înaintea lui.

El fusese dintotdeauna în această Omniprezenţă Divină şi percepea adevărul că de fapt nu poate nimeni să-l deposedeze sau să-l fraudeze de nimic. Atunci când a înţeles că noi toţi suntem uniţi cu Dumnezeu şi că nimic nu se poate pierde, el a realizat de fapt această unitate cu Infinitul. S-a rugat,şi, prin acţiunea lui Dumnezeu, relaţia lui cu celălalt bărbat implicat s-a transformat în ordine, armonie, bunătate şi iubire. Cu alte cuvinte, acest om a încetat să se mai focalizeze pe haosul şi confuzia exterioară şi s-a retras în sine, invocând armonia şi transformarea divină. Imaginea exterioară confuză s-a transformat într-o imagine de ordine divină şi de pace între cei doi. Aceasta a fost o soluţie remarcabilă.

         Aveţi încredere în înţelepciunea lui Dumnezeu, care cunoaşte toate căile.

“Există o divinitate care ne modelează viaţa, să ne folosim de ea aşa după cum voim.”
În cadrul unuia dintre cursurile noastre despre cartea lui Iov, pe care tocmai le-am terminat, am spus audienţei că dacă vreodată au probleme şi nu pot vedea nicio ieşire, să se liniştească seara, înainte de culcare şi să mediteze asupra Prezenţei lui Dumnezeu din ei, din situaţia respectivă şi din toate celelalte persoane implicate.

După câteva minute de contemplare tăcută, să supună problema respectivă Sinelui interior, fiind convinşi că ordinea se va restabili. Această procedură aprinde un foc în inimă, care va emana lumină şi căldură.În timp ce acest foc al iubirii arde în inimă, este bine ca ei să pătrundă în somn. Multe răspunsuri remarcabile au apărut în dimineaţa următoare. Nimeni nu poate să intre înaintea voastră. Nimeni nu vă poate împiedica să vă realizaţi scopurile sau obiectivele. Singura putere pe care o conştientizaţi este puterea propriilor voastre gânduri. Atunci când gândiţi, acest proces este chiar acţiunea lui Dumnezeu.

Gândurile voastre sunt cele care determină Puterea lui Dumnezeu să acţioneze pentru voi. Nu există nimic care să se poată opune, să provoace sau să pună beţe-n roate atunci când acţionează Puterea Divină. Nu pot exista două puteri infinite. Dacă ar exista, atunci una ar neutraliza acţiunea celeilalte şi nu ar mai fi nicio ordine. Nu pot exista două infinituri; aşa ceva este de neconceput, iar matematic,este imposibil.

     Troward ne spune că Infinitul acţionează ca o unitate, ca un întreg, ca o armonie. Mintea voastră trebuie să acţioneze ca o unitate, trebuie să aveţi sentimentul că sunteţi una cu idealul vostru. Dacă mintea voastră este divizată prin faptul că acceptaţi ideea că mai există şi o altă putere, nu veţi ajunge nicăieri şi veţi intra într-un mare impas. Mintea este divizată, din cauză că cele două idei se contracarează una pe cealaltă.

Voi trebuie să fiţi arbitrul şi să ajungeţi la o decizie, concluzionând că există o singură Putere. Ştiind aceasta, vă veţi elibera de teamă. Dorinţa fără teamă înseamnă realizare.Spuneţi-i minţii voastre că sugestiile altora, prejudecăţile şi fricile omenirii nu au nicio putere asupra voastră. Condiţiile şi sugestiile exterioare din partea altora nu pot constitui cauze. Gândul vostru este cel care controlează.

Dacă spuneţi că cineva v-a rănit sau v-a infuriat, înseamnă că voi aţi permis acelor gânduri negative să se manifeste. A fost greşeala voastră şi nu a celeilalte persoane.Cealaltă persoană nu este deloc responsabilă pentru modul în care “gândiţi voi despre”ea sau pentru modul în care gândiţi voi în general. Atunci când vă gandiţi la Dumnezeu, sunteţi una cu Puterea Sa divină.

Sursa este Iubirea şi aceasta nu cunoaşte frica.

Până când vin eu, altul se coboară înaintea mea. Aţi spus vreodată aşa ceva? Poate că nu, dar aţi auzit pe alţii zicând “Asta-i vina lui X”, “Dacă n-ar fi fost X sau Y, aş fi fost promovat”. Dacă spuneţi ceva de genul acesta, credinţa voastră este ştirbită şi nu mai sunteţi dăruiţi Puterii Unice. Eu sunt Dumnezeu şi nu există alt Dumnezeu în afară de mine.Sunt sigur că ştiţi foarte bine că nimeni nu poate să spună EU SUNT în locul vostru.

Această declaraţie este făcută la persoana întâi, timpul prezent. Ea înseamnă că voi acceptaţi Prezenţa lui Dumnezeu ca fiind Cauza sau Creatorul. Observaţi că de cate ori vă adresaţi surorii sau fiului, voi spuneţi “Tu eşti”. Când vorbiţi la persoana a treia, spuneţi “Ei sunt” sau “Ea este” etc. Una dintre studentele mele de la cursurile de religie despre Evanghelia lui Ioan (vedeţi lucrarea mea Pacea din voi) şi-a spus:

“Am puterea de a spune EU SUNT: Nimeni nu poate să spună aceasta in locul meu. Eu cred acum că EU SUNT ceea ce doresc să fiu. Trăiesc, acţionez şi-mi impregnez fiinţa cu această stare mentală şi nicio persoană, loc sau lucru nu poate trece înaintea mea şi nu mă poate împiedica să devin ceea ce doresc; căci, mi se va da mie. după credinţa mea.”

Ea a făcut o demonstraţie remarcabilă, folosind rugăciunea de mai sus. Omul neputincios este acela care nu ştie unde stă puterea şi crede că ea este în afara lui.

 În simbolismul numeric al Bibliei, treizeci şi opt de ani înseamnă momentul de recunoaştere a Prezenţei lui Dumnezeu şi vârsta spirituală. Numărul treizeci se referă la trinitate sau la munca creatoare a propriei minţi,opt înseamnă octava sau capacitatea omului de a se ridica mai sus, prin cunoaşterea legilor mentale şi spirituale. Trinitatea semnifică gândul, sentimentul şi cea de-a treia componentă: credinţa în bine sau în Dumnezeu, care se naşte din fuziunea celor două.

Atunci când ideile voastre sunt susţinute de un sentiment sau o emoţie, atunci cele două devin una şi voi veţi deveni împăcaţi, iar Dumnezeu este, după cum ştim, Pacea. Voi puneţi în mod constant această trinitate în acţiune. Uspenski obişnuia să numească acest al treilea element care este obţinut, elementul neutru. Noi îl numim Dumnezeu. Puteţi reînvia în voi ideea de sănătate perfectă, invocând cu credinţă şi simţire profundă Principiul Vindecător,cerându-i să vă transforme întreaga fiinţă într-un model divin perfect, plin de armonie, sănătate şi pace.

      Am citit un articol remarcabil, care a apărut acum câţiva ani în revista Nautilus. Articolul este scris de către Frederick Elias Andrews din Indianapolis. El relata în articol că, pe când era copil, fusese declarat incurabil. A început atunci să se roage fervent şi, dintr-un schilod cu mâinile şi genunchii deformaţi, a ajuns un bărbat sănătos, puternic şi clădit armonios. Acest tanăr a decis ceea ce dorea, adică o sănătate perfectă, şi a procedat în consecinţă.

El şi-a creat propriile afirmaţii, absorbind mental calităţile pe care şi le dorea. A tot repetat rugăciunea sa, iar şi iar: “Sunt întreg, perfect, puternic, iubitor,armonios şi fericit.” A perseverat îndelung şi relata că această rugăciune era ultima pe buzele sale înainte de a adormi şi primul lucru pe care-l spunea dimineaţa la trezire. El se ruga deasemenea şi pentru alţii, trimiţandu-le gânduri de iubire şi sănătate.

Această atitudine a minţii şi această modalitate de rugăciune au făcut ca gândurile sale să se întoarcă la el multiplicate. Ca şi lui Iov cel din vechime, care se ruga pentru prietenii lui, Dumnezeu i-a dat de două ori mai mult decât avusese înainte. Credinţa şi perseverenţa lui au fost răsplătite din belşug. Îi mai veneau în minte şi gânduri negative, dar el nu le întreţinea. Când apăreau gânduri de gelozie, teamă sau îngrijorare, începea să facă afirmaţiile sale obişnuite. Modalitatea de a scăpa de gândurile de teamă este să aprindem lampa iubirii, care arde veşnic în inima noastră.

   Omul din Biblie avusese acea infirmitate treizeci şi opt de ani. Am discutat deja despre trinitate. Numărul opt este adăugat atunci când vindecarea are loc. Opt este compus din două cercuri, care reprezintă interacţiunea sincronă sau armonioasă dintre mintea conştientă şi cea subconştientă sau dintre idee şi sentiment. Atunci când dorinţa şi emoţia se pun de acord, nu mai există nicio contradicţie şi apare vindecarea.

Comanda dată de lisus: Ridică-te, ia-ţi patul tău şi umblă reprezintă vocea autorităţii, bazată pe convingere interioară, care vă spune că sunteţi vindecaţi. Noi chiar putem să auzim sunetul interior al credinţei noastre. Este ca o veritabilă comandă lăuntrică. V-aţi luat patul şi aţi mers, ca un om liber. Toate acestea se petrec în ziua de sabat (de sambătă).Sabatul este acea certitudine interioară care apare în urma rugăciunii adevărate.

Este o stare a minţii în care sunteţi nemişcaţi, netulburaţi, calmi, deoarece sunteţi tot aşa de siguri că idealul vostru se va împlini, precum sunteţi siguri că soarele va răsări din nou mâine dimineaţă. Atunci când aţi ajuns la acceptarea mentală completă, vă odihniţi în ziua de sabat şi aveţi convingerea interioară că “S-a împlinit”. Şi era într-o zi de sabat când s-a vindecat.

Joseph Murphy

CUVÂNTUL şi GÂNDUL

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.