Din Înţelepciunea Marilor Maeştri – Trecutul şi viitorul

detoatepentrutotisimaimult

Din Înţelepciunea Marilor Maeştri – Trecutul şi viitorul

Sofocle

“Eu m-am născut ca să iubesc, nu ca să urăsc.”

Cicero

“Dacă se înlătură iubirea şi bunătatea, toată bucuria vieţii dispare.”

Bhartrhari

„Tu eşti eu şi eu sunt tu”, acesta era gândul nostru. Ce s-a întâmplat acum, că tu eşti tu şi eu sunt eu?

Mahăbhărata

“Dacă socoti că eşti singur, nu-l cunoşti pe înţeleptul străvechi, care sălăşluieşte în inima ta. Tu săvârşeşti păcatul lângă acela care cunoaşte fapta rea.”

Din Înţelepciunea Marilor Maeştri

Syrus

“Să-ţi pese mai mult de conştiinţa ta decât de părerea altora.”

Seneca

“Dacă sufletul mai există după ce s-a desprins din corp, îi este rezervată o condiţie mai fericită decât atunci când se află în corp.”

Din Înţelepciunea Marilor Maeştri

Platon

Trecutul şi viitorul sunt specii născute din timp, pe care noi, fără să ne dăm seama şi pe nedrept, le atribuim esenţei celei veşnice. Noi spunem despre ea: „a fost”, „este”, „va fi”, însă în realitate numai „este” se potriveşte pentru ea.”

Din Înţelepciunea Marilor Maeştri

La Rochefoucauld

“După cum este caracteristica spiritelor mari de a face să se audă în puţine cuvinte multe lucruri, tot astfel spiritele mici, dimpotrivă, au darul de a vorbi mult şi de a nu spune nimic.”

Din Înţelepciunea Marilor Maeştri

Nietzsche

“Nu numai înţelepciunea mileniilor, — şi nebunia lor se manifestă în noi. E periculos să fii moştenitor.”

Din Înţelepciunea Marilor Maeştri

 Suçruta-Samhita

“După cum un măgar, care transportä o sarcină de lemne de santal, ştie ce-i povara, dar nu ştie ce-i santalul, tot astfel cei care citesc cărţi multe, dar fără să le înţeleagă, poartă numai o povară, la fel ca nişte măgari.”

Din Înţelepciunea Marilor Maeştri

SYRUS

“Nu înseamnă bunătate a fi mai bun decât cel mai rău.”

Euripide

“Al doilea gând este de obicei mai înţelept.”

Din Înţelepciunea Marilor Maeştri

BLAISE PASCAL

INTUIŢIA  – Trebuie să vedem lucrul deodată, dintr-o singură privire, şi nu pe măsură ce înaintează raţionamentul, cel puţin pînă la un anumit grad.

Din Înţelepciunea Marilor Maeştri

OXENSTIERNA

“Tot ce imaginaţia omului este în stare să-i procure în idee, s-ar putea găsi în realitate.”

Din Înţelepciunea Marilor Maeştri

OVIDIU

“Tot ce credeam că-i imposibil se poate întâmpla de acum. Şi nu există lucru, care să nu fie de crezut.”

Din Înţelepciunea Marilor Maeştri

SEPTUAGINTA

“Cine îşi stăpâneşte gura, îşi păstrează viaţa.”

Syrus

“Lucrul de care te temi se întâmplă mai iute decât acela pe care-l speri.”

SEPTUAGINTA

“Fericit este omul care a aflat înţelepciune şi muritorul care a dobândit iscusinţă, deoarece agonisirea ei este mai de folos decât a argintului şi câştigarea ei mai de preţ decât a aurului celui mai curat. Ea este mai scumpă decât pietrele nestemate şi nici o comoară n-o poate ajunge în preţ.”

PLATON

“Mie mi se pare că oamenii nu simt de loc puterea iubirii, pentru că, dacă ar simţi-o, i-ar ridica cele mai mari temple şi altare şi i-ar aduce jertfele cele mai mari.”

Read! it will take a few minutes

The Mysteries of Wisdom

Seneca “E mai greu să urmezi ceea ce ţi-ai propus, decât să-ţi
propui principii frumoase.”

Comments are closed.