Din Înţelepciunea Marilor Maeştri

Image and video hosting by DETOATEPENTRUTOTISIMAIMUL

Sofocle

“Eu m-am născut ca să iubesc, nu ca să urăsc.”

Cicero

“Dacă se înlătură iubirea şi bunătatea, toată bucuria vieţii dispare.”

Image and video hosting by DETOATEPENTRUTOTISIMAIMUL
Bhartrhari

„Tu eşti eu şi eu sunt tu”, acesta era gândul nostru. Ce s-a întâmplat acum, că tu eşti tu şi eu sunt eu?

Mahăbhărata

“Dacă socoti că eşti singur, nu-l cunoşti pe înţeleptul străvechi, care sălăşluieşte în inima ta. Tu săvârşeşti păcatul lângă acela care cunoaşte fapta rea.”

Image and video hosting by DETOATEPENTRUTOTISIMAIMUL

Din Înţelepciunea Marilor Maeştri

WHAT WE OFFER

Syrus

“Să-ţi pese mai mult de conştiinţa ta decât de părerea altora.”

Seneca

“Dacă sufletul mai există după ce s-a desprins din corp, îi este rezervată o condiţie mai fericită decât atunci când se află în corp.”

Image and video hosting by DETOATEPENTRUTOTISIMAIMUL

Platon

“Trecutul şi viitorul sunt specii născute din timp, pe care noi, fără să ne dăm seama şi pe nedrept, le atribuim esenţei celei veşnice. Noi spunem despre ea: „a fost”, „este”, „va fi”, însă în realitate numai „este” se potriveşte pentru ea.”

La Rochefoucauld

“După cum este caracteristica spiritelor mari de a face să se audă în puţine cuvinte multe lucruri, tot astfel spiritele mici, dimpotrivă, au darul de a vorbi mult şi de a nu spune nimic.”

Nietzsche

“Nu numai înţelepciunea mileniilor, — şi nebunia lor se manifestă în noi. E periculos să fii moştenitor.”

Image and video hosting by DETOATEPENTRUTOTISIMAIMUL

Din Înţelepciunea Marilor Maeştri

 Suçruta-Samhita

“După cum un măgar, care transportä o sarcină de lemne de santal, ştie ce-i povara, dar nu ştie ce-i santalul, tot astfel cei care citesc cărţi multe, dar fără să le înţeleagă, poartă numai o povară, la fel ca nişte măgari.”

Din Înţelepciunea Marilor Maeştri

Image and video hosting by DETOATEPENTRUTOTISIMAIMUL
SYRUS

“Nu înseamnă bunătate a fi mai bun decât cel mai rău.”

Euripide

“Al doilea gând este de obicei mai înţelept.”

BLAISE PASCAL

INTUIŢIA  – Trebuie să vedem lucrul deodată, dintr-o singură privire, şi nu pe măsură ce înaintează raţionamentul, cel puţin pînă la un anumit grad.

Image and video hosting by DETOATEPENTRUTOTISIMAIMUL
OXENSTIERNA

“Tot ce imaginaţia omului este în stare să-i procure în idee, s-ar putea găsi în realitate.”

OVIDIU

“Tot ce credeam că-i imposibil se poate întâmpla de acum. Şi nu există lucru, care să nu fie de crezut.”

SEPTUAGINTA

“Cine îşi stăpâneşte gura, îşi păstrează viaţa.”

Image and video hosting by DETOATEPENTRUTOTISIMAIMUL

Syrus

“Lucrul de care te temi se întâmplă mai iute decât acela pe care-l speri.”

SEPTUAGINTA

Image and video hosting by DETOATEPENTRUTOTISIMAIMUL

“Fericit este omul care a aflat înţelepciune şi muritorul care a dobândit iscusinţă, deoarece agonisirea ei este mai de folos decât a argintului şi câştigarea ei mai de preţ decât a aurului celui mai curat. Ea este mai scumpă decât pietrele nestemate şi nici o comoară n-o poate ajunge în preţ.”

PLATON

“Mie mi se pare că oamenii nu simt de loc puterea iubirii, pentru că, dacă ar simţi-o, i-ar ridica cele mai mari temple şi altare şi i-ar aduce jertfele cele mai mari.”

Image and video hosting by DETOATEPENTRUTOTISIMAIMUL

Join us! It will only take a minute

OUR AWESOME TEAM

Our Team

There are number of instructions to be followed at the time of refilling an inket cartridge. So whenever your printer ink runs dry you need to follow the below steps for inkjet cartridge refill.

Team Member

job title

Point of Sale hardware, the till at a shop check out, has become very complex over the past ten years.

Image and video hosting by DETOATEPENTRUTOTISIMAIMUL

Team Member

job title

Point of Sale hardware, the till at a shop check out, has become very complex over the past ten years.

Team Member

job title

Image and video hosting by DETOATEPENTRUTOTISIMAIMUL

Point of Sale hardware, the till at a shop check out, has become very complex over the past ten years.

Team Member

job title

Point of Sale hardware, the till at a shop check out, has become very complex over the past ten years.

Image and video hosting by DETOATEPENTRUTOTISIMAIMUL
WE LOVE BLOGGING

Latest from Our Blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

[mesmerize_latest_news]
CONNECT WITH US

Contact us

With the Internet spreading linke wildfire and reaching every part of our daily life, more and more traffic is directed to websites in search for information.

[mesmerize_contact_form]
Advertisements