Legea Mentalismului – Atragi ceea ce gândeşti

Legea Mentalismului – Atragi ceea ce gândeşti

Legea MentalismuluiAtragi ceea ce gândeşti

Legea Mentalismului

  În acest articol ne vom ocupa de Legea Mentalismului, pe care o vom explica cu exemple simple. Enunţul ei este acesta: „Universul acesta este Creaţia Minţii Divine, el ca un Tot fiind Spirit”. Pornind de la acest considerent de bază care defineşte întreaga structură existenţială a Universului, putem înţelege că de la particulele subcuantice şi până la galaxii ca şi conglomerate de stele şi planete, totul este ordonat după o Idee Divină.

Această Idee Divină este compusă dintr-o mulţime practic nesfârşită de particule de energie aflate în continuă mişcare. Însă acestea  sunt ordonate şi dirijate de însăşi Inteligenţa Divină, această capacitate a Vieţii de a structura ceea ce numim Gândire, proces care se desfăşoară prin observaţia Creatorului asupra Sa însăşi. Una dintre legile hermetice spune că „Ceea ce e Sus, aşa e şi Jos”, şi din acest punct de vedere, să ne raportăm la modelul Cosmos-om. Aşa cum Universul este un fel de organism ce pare nesfârşit, omul la rândul său este în mic acelaşi model deşi cu o altă înfăţişare.

***SPIRITUALITATE***SPIRITUALITATE***SPIRITUALITATE***

Suntem noi, ca fiinţe, o creaţie a unei Minţi anume?

Mituri străvechi susţin că specia umană este creată de către alte fiinţe, de undeva din spaţiul cosmic, şi dacă ar fi aşa, lucrurile pot sta destul de clar. Însă pe acele fiinţe le-au creat alte entităţi, la rândul lor, şi acestea de altele, şi tot aşa. Întrebarea este: până unde se poate merge cu acest raţionament?

Există o primă civilizaţie în Univers, apărută înaintea tuturor celor existente? Logica ar spune că da. Cu toate acestea, indiferent cum s-ar prezenta o asemenea problemă în faţa minţii noastre, este limpede faptul că însuşi Creatorul ca Energie Omniprezentă se regăseşte prin toate fiinţele, stelele şi planetele care există, trecând prin ele continuu. Se poate spune că spiritele fiinţelor, stelele şi planetele, precum şi materia întunecată care a fost descoperită de astronomi şi care ocupă 80% din masa Universului, reprezintă toate celulele Creatorului.

Aşa cum în organismul nostru există ţesuturi cu diferite funcţii, care se deosebesc între ele dar deservesc acelaşi corp al nostru, la fel şi toate cele câte există în Univers alcătuiesc ceea ce putem numi ”Corpul lui Dumnezeu”.

Dacă întregul Univers, care este astfel însuşi Creatorul, este o creaţie Mentală, adică a unei stări vibraţionale, rezultă că însuşi Creatorul este propria creaţie.

E uimitor, nu? Cum putea fi Creatorul conştient pentru a se crea pe sine? Pentru că din enunţul Legii Mentalismului înţelegem că pentru a putea crea, trebuie mai întâi să ai un model, întocmai cum proiectanţii schiţează viitorul model pe planşetă, cu cote, cifre, şi alte valori. Universul este o imensă construcţie, iar Creatorul fiind el însuşi Universul, putem să ne dăm seama că fiecare galaxie reprezintă ca echivalent un „electron” cu componentele sale, şi roiurile de galaxii pot fi asemuite atomilor cu electroni pe care le studiem în chimie.

Putem aplica Legea Mentalismului în viaţa noastră?

Aducând acum un asemenea model la scara terestră, putem să-l aplicăm în viaţa noastră. În ce fel?

Dacă totul este o creaţie mentală, înseamnă că şi propria existenţă a fiecăruia dintre noi este o creaţie a mentalului propriu.

Dincolo de toate influenţele venite dinspre publicitatea care ne asaltează conştiinţa, avem posibilitatea să creăm în fiecare zi câte un scenariu favorabil nouă. Nu ne place ce vedem mâine? Nu ne place că la serviciu colegul X sau Y ne priveşte urât? Putem schimba asta imediat!

Cum? Imaginaţia este un instrument foarte puternic la îndemâna oricărei fiinţe, de exemplu Illuminaţii ştiu asta şi mizează pe imaginaţia introdusă în reclamele ispititoare prezentate pe ecranele televizoarelor. Putem foarte simplu să ni-i imaginăm pe toţi oameni veseli, zâmbitori, amabili, binevoitori, Legea Mentalismului imediat începe să lucreze din momentul în care avem această imagine în mintea noastră. La fel este şi cu accesul către prosperitate.

Să ne imaginăm pe noi şi pe cei din jurul nostru binevoitori şi mulţumiţi datorită faptului că  sunt prosperi (şi astfel dispar invidia, egoismul şi alte rele umane). Gândul este Energie, şi unde se duce Gândul, se duce şi Energia. Iar asta este în funcţie de Atenţia noastră. Dacă Atenţia noastră este fixată pe prosperitate, bunăvoinţă, veselie, amabilitate, din Corpul Creatorului-Universul, atragem fluxuri asemănătoare care vin şi ne ajută să împlinim ceea ce imaginăm.

Este ca şi atunci când folosim sugestia asupra corpului nostru, când transmitem o comandă către o parte a trupului. Vedeţi…? Simplu şi eficient. Să ne bucurăm că aceasta există şi din următorul moment să fim fericiţi că putem folosi Legea Mentalismului pentru a ne face viaţa mai frumoasă. – Mahatma  sursa

MINTEA UMANĂ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.