ROLUL SHAMBALEI

ROLUL SHAMBALEIcentrul spiritual director

“De ce fiinţele din SHAMBALA, dacă sunt fiinţe înţelepte, n-au lăsat nici o urmă în istorie?” a fost întrebat într-o zi un Mahatma himalayan.

“De unde ştiţi că n-au lăsat nici o .urmă ?” a replicat acesta. “Cum poate lumea voastră să recunoască dovezile de acţiune ale acelora, care au ţinut riguros închisă orice cale de acces prin care un curios ar fi putut să-i spioneze?”

SHAMBALA nu este doar centrul budhist de înţelepciune ocultă, el este centrul spiritual director al Kalpa-ei viitoare, adică al perioadei viitoare din cadrul ciclului cosmic în care ne aflăm. Se ştie că preoţii înţelepţi, lamas-ii iluminaţi sunt în comunicare neîntreruptă cu această confrerie spirituală ce ghidează destinele lumii. Cu toate că sunt invizibile pentru ochii oamenilor obişnuiţi, aceste fiinţe sunt percepute de clarvăzători, iar cei cu inima curată pot comunica de asemenea cu ei. Înţelepţii SHAMBALEI veghează cu o divină compasiune asupra destinelor omenirii, până când Noaptea lui Kali Yuga se va sfârşi, până la venirea Zilei de Trezire spirituală a tuturor naţiunilor. Dacă ar trebui să sintetizăm şi să arătăm care sunt atributele şi atitudinile fundamentale specifice ale Marilor înţelepţi din SHAMBAIA, am spune -iubire, compasiune, inteligenţă cosmică, bunătate, respect mutual, mod de viaţă armonios prin credinţa în Dumnezeu, planificare inteligentă a întregii activităţi de pe Pământ, disciplină ierarhizată, abnegaţie şi aspiraţie ce permit o integrare profund spirituală în Univers.

Această fraternitate de înţelepţi, care se interesează de ştiinţă, filosofie, religie, artă muzică şi lucrează în sensul cel mai larg, la perfecţionarea culturală şi evoluţia spiritual a planetei, nu este un paradis al indolenţei şi nici un somnolent Shangri-la. SHAMBALA este un centru vital al umanităţii care, de-a lungul secolelor, a combătut ignoranţa şi răutatea prin curaj, forţă si eficienţă, sacrificându-şi mulţi dintre membrii săi. Istoria autentică a acestor martiri ai Adevărului n-a fost scrisă niciodată. într-un grup bazat pe colaborare, disciplină, dragoste frăţească şi dăruire totală. Dacă pot apărea unele divergenţe de păreri, nu pot exista însă disensiuni, căci SHAMBALA este sinonima cu armonia. Membrii acestei confrerii nu sunt nici omnipotenţi şi nici tiranici. Liberul arbitru al omului este inviolabil. Ei nu fac nimic mai mult decât să întărească încrederea în adevăratele valori de natură divină şi să împiedice anumite tendinţe care pot duce la perturbarea evoluţiei fireşti a umanităţii. Instrumentele lor sunt legile naturii, iar materialul pe care îl modelează este alcătuit din dorinţele, speranţele, temerile, pasiunile, poftele, antipatiile, urile, motivele egoiste şi proiectele umanităţii.

Toate acestea, în ansamblul lor, tind încă în ziua de azi spre forţele Răului, a căror voinţă este imboldul brutal al reacţiilor patologice şi care, mental, au rămas nu cu mult deasupra vânătorilor de mamuţi. Oamenii, care au ochiul înţelepciunii deschis şi inima plină de lumină, cooperează cu cei din SHAMBALA, dar aceşti oameni sunt rari. Înţelepţii afirmă că scopul esenţial al confreriei este de a elibera umanitatea de coşmarul ignoranţei şi de a face oamenii să iubească virtuţile, fără a urmări pentru aceasta vreo recompensă. Sarcina uriaşă asumată de confreria SHAMBALEI este greu de imaginat. Arhaţii săi seamănă mai mult cu soldaţii în lupta împotriva IGNORANŢEI, OBSCURANTISMULUI şi EGOISMULUI, decât cu cântăreţii imnurilor sacre. În faţa lor se află masa inertă a omenirii, care trebuie remodelată în forme superioare prin legea evoluţiei. SHAMBALA se implică direct în dezvoltarea umanităţii, inspirându-se din idealurile umane, din toate domeniile de activitate: artă ştiinţă, religie, muzică sau sociologie şi folosind orice gând pozitiv şi orice aspiraţie către elevare pe care oamenii o nutresc. Problemele Ierarhiei de Lumină sunt infinit mai complexe decât ale oricărui guvern al lumii actuale.

Funcţionând pe frecvenţe necunoscute de ştiinţa noastră, ea are ca scop titanic observarea şi neutralizarea parţială a aurei negative mentale care înconjoară Pământul precum şi blocarea emisiilor de gândire nocivă, accumulate încă din zorii istoriei. Este inutil a sublinia că această radiaţie este extrem de joasă. În acest câmp de forţă se aud încă strigătele disperate, imprecaţiile răniţilor şi muribunzilor din toate crudele războaie purtate de umanitate. Vibraţiile de natură înaltă, spirituală, nu sunt încă suficiente pentru a contrabalansa energiile negative. Memoria Mamei Natură, pe care cărţile antice indiene o numesc AKASHA înregistrează tot ceea ce s-a petrecut şi nimic nu poate fi ascuns. Priveliştea acestui acoperământ malefic al Pământului este terifiantă. Umanitatea singură este capabilă „să neutralizeze sumbrii nori de vibraţii mentale pe care i-a produs. Înţelepţii SHAMBALEI, ne cer să nu mai întreţinem mizeriile şi vărsările de sânge pe acesta planetă deja bolnavă. Aura nefastă a planetei, întreţinută de emisiile mentale negative ale omenirii, este sursa a numeroase calamităţi naturale ce au loc pe Pământ. Ştiinţa esoterică a Orientului vorbeşte despre ciocniri între Kamadura, focul subteran şi Focul Cosmic, care dau naştere cataclismelor geologice devastatoare în cazul în care cele doua energii nu se află în echilibru. Roerich a văzut el însuşi într-unul din laboratoarele SHAMBALEI instrumentul ce serveşte la măsurarea acestor două tipuri de energie. Doar energia psihică, de natură elevate poate şi trebuie să purifice aura planetei acoperită de norii emanate de ură, egoism, aviditate şi pasiune. Arhaţii cred că omul poate deveni distrugătorul acestei planete, chiar fără să utilizeze neapărat reacţiile nucleare în lanţ. Doar neutralizarea curenţilor de gândire negativă şi a norilor psihici perturbatori, prin emisii globale la unison de gânduri de pace şi dragoste, poate disipa aura nefastă a Terrei.

DACĂ UMANITATEA AR ACORDA ZILNIC CÂTEVA MINUTE UNEI MEDITAŢII SINCRONIZATE ASUPRA PĂCII SI FRATERNITĂŢII, EA AR PUTEA ÎNDEPĂRTA PERICOLUL UNEI CATASTROFE.

Există numeroşi colaboratori ai Arhaţilor care, pe bună dreptate, se neliniştesc mai mult de integritatea planetei decât de supravieţuirea rasei umane, pentru că i-au trebuit circa cinci miliarde de ani Mamei Natură pentru a forma Terra, şi doar câteva milioane de ani pentru formarea omului. Printre aceştia, BRAHMA JYOTI din Delhi, din India, a fost în contact permanent cu fiinţele superioare din Himalaya, care controlau lumea prin puterea gândului lor. El estima KARMA colectivă a umanităţii atât de rea încât doar dispariţia unei jumătăţi din populaţia globului ar mai putea să purifice câmpul energetic de vibraţiile otrăvitoare şi să protejeze planeta. În această KALI YUGA epoca sumbră în care trăim, puterea răului prosperă mai ales în marile metropole şi înghite victorioasă omul decăzut la nivel animalic. Ele sunt responsabile de poluarea mentală a atmosferei de care vorbesc misticii indieni. Din cele de mai sus, este evident ca problemele cu care sunt confruntaţi înţelepţii din SHAMBALA au dimensiuni planetare.

Tibetanii afirmă că din SHAMBALA, va înflori în curând epoca de aur a omenirii.

Dalai Lama, conducătorul spiritual al Tibetului, care comunică cu înţelepţii din SHAMBALA, afirmă că Regatul SHAMBALEI are şi o proiecţie în plan fizic, dar oamenii trebuie să atingă un nivel înalt de realizare spirituală pentru a-l găsi sau a-l recunoaşte. Alţi tibetani privesc evenimentele recente, în special distrugerea sau diminuarea Buddhismului în Tibet şi în alte părţi ale Asiei, ca indicii că viitorul Rege al SHAMBALEI va apare curând din sanctuarul său ascuns pentru a înfrânge forţele materialismului şi pentru a readuce epoca de aur a spiritualităţii. Cităm aici o frază a unui înţelept clarvăzător, Maestrul Joseph, care este acum cu mult mai adevărată decât în urmă cu un secol: “Trebuie să fim pregătiţi pentru o schimbare uriaşă de ordin divin, spre care ne îndreptăm cu rapiditate şi care uimeşte pe toţi observatorii. Adevăratele oracole anunţă că deja timpul a sosit.”

FIINŢELE DIN SHAMBALA ŞI ROLUL LOR

Trăind în pace, fără să facă nici un fel de greşeli, fiinţele din SHAMBALA urmează calea înţelepciunii şi, este evident că ei au atins nivele spirituale foarte înalte. Mulţi dintre ei practică cea mai înaltă dintre învăţăturile Buddhiste Tibetane, Kala-Chakra-Tantra, sau doctrina Roţii Timpului. Regele lor, care locuieşte într-un magnific palat în centrul SHAMBALEI, este încarnarea unui Bodhisattva, fiinţa care ar putea intra în Nirvana, ultimul stadiu de eliberare de orice suferinţa, dar care a ales să se renască în lume cu scopul de a îndruma pe alţii. Ca Bodhisattva, el asociază într-o singură persoană rolul suveranului lumesc şi al învăţătorului spiritual. Datorită ajutorului Regelui şi al învăţăturilor pe care acesta le deţine, cel ce aspiră frenetic să ajungă în SHAMBALA este capabil să îşi dezvolte înţelepciunea şi compasiunea necesară pentru a devein un Buddha -adică complet conştient de adevărata natură a realităţii. SHAMBALA este condusă de o ierarhie restrânsă de finite superioare, la care s-a făcut adesea aluzie, sub numele de Mahatmas, ceea ce în sanscrită înseamnă “Marile Inimi”, “Marile Spirite”. Acestea sunt fiinţe realizate, dotate cu puteri paranormale, care şi-au terminat evoluţia pe această planetă dar şi-au asumat misiunea de a veghea asupra umanităţii, în scopul facilitării progresului ei spiritual.

Filosofia buddhistă recunoaşte existenţa unor fiinţe deosebit de evoluate, numite Arhat în sanscrită sau Lo-han în chineză. Arhatul este un om care, în cursul lungii sale evoluţii planetare, s-a eliberat de întregul ataşament faţă de pasiunile şi dorinţele existenţei iluzorii şi a încheiat toate datoriile karmice. După textele tibetane, cele două sarcini ale unui Arhat sunt de a aspira către iluminare spiritual şi de a impulsiona elevarea a oamenilor. Când Arhatul se apropie de Nirvana, oceanul de Conştiinţă Cosmică, el primeşte puterile paranormale, graţie cărora îşi poate face corpul mai uşor sau mai greu, mai mic sau mai mare. El, de asemenea, devine stăpân asupra materiei, timpului, spaţiului şi poate apărea oriunde. Arhatul ajunge la cunoaşterea a tot ceea ce există şi, de asemenea, păstrează amintirea existenţelor sale anterioare. împlinind ciclul terestru de evoluţie, el nu va mai fi constrâns să renască pe această planetă. Arhatul, care a ales să rămână pe planetă, se sacrifică astfel în favoarea umanităţii, devenind un Bodhisattva, un salvator, care într-un mod vizibil sau invizibil, va ajuta oamenii în sensul ascensiunii lor spirituale.

Prin cunoaşterea lui KRIYA SHAKTI (energia divină a acţiunii), Bodhisattvasii pot crea pentru ei înşişi un corp vizibil structurat din materia atomică elementară, care poate părea solid şi real. Ei pot, de asemenea, alege să rămână invizibili şi să se bucure de “lumea spirituală subtilă”. Un anumit număr de Arhaţi s-au reîncarnat pentru a putea păstra contactul nemijlocit cu umanitatea terestră dar acest grup este extreme de restrâns. Durata existentei corpurilor lor este aproape infinită, pentru că Roata Renaşterilor lor s-a oprit. Ansamblul comunităţilor din SHAMBALA se compune din anumiţi iniţiaţi autentici, ce se găsesc într-una din cele patru faze ale evoluţiei lor în această lume şi anume: Srotapatti (cel ce intră în curentul spiritual ascendent ce duce la Nirvana), Sakridagamin (cel ce mai renaşte o dată), Anagamin (cel ce nu mai revine) şi Arhat (iluminat). N.Roerich relatează astfel una din povestirile pe care i-a revelat-o un lama : “Într-adevăr, într-adevăr, oamenii din SHAMBALA apar din când în când în lume. Ei întâlnesc fiinţe elevate de pe Pământ, care ajung să colaboreze cu SHAMBALA şi pentru binele umanităţii, le dăruiesc acestora obiecte (de exemplu yantre) care să le permită rezonanţa instantanee cu SHAMBALA”.

Preotul a vorbit apoi despre apariţia subită la mănăstiri a lui Rigden Jyepo, Maestru din SHAMBALA. “Când acesta pătrunde într-un templu, toate lumânările se aprind singure”,- aşa cum s-a întâmplat cu prilejul vizitei acestuia la mănăstirea Narabanchi Kure, în Mongolia occidentală, în anul 1890. “Maeştrii”, scrie doctorul Seike Wada în memoriile sale publicate la Los Angeles în noiembrie 1964, “nu apar după un program prestabilit. Uneori ei vin şi se adresează tuturor elevilor, în alte ocazii învăţăturile lor sunt rezervate câtorva discipoli aleşi, sau unuia singur dintre ei. Dintre maeştrii pe ‘care studenţii occidentali în ocultism îi cunosc cel mai bine, doctorul Wada, adept al teozofiei, a avut privilegiul de a-i vedea pe Kut Humi, Morya şi Djual Kul. Momentele petrecute în mănăstire, la picioarele acestor Maeştri, au fost clipe în care s-a aprins pentru el lumina celei mai înalte spiritualităţi. …sursa

Shambala-Tărâmul Înţeleptilor