Atenţia – o facultate ce ar trebui dezvoltată

Atenţia - o facultate ce ar trebui dezvoltată

Atenţia – o facultate ce ar trebui dezvoltată

      Atenţia este o facultate ce ar trebui dezvoltată în toate situaţiile zilnice. Concentrarea nu ne apare decît ca restrîngere a cîmpului asupra căruia se extinde atenţia. Întreaga atenţie se concentrează la ceea ce facem. Individul se cufundă în lucrul lui. Fiecare ar trebui să se concentreze asupra treburilor sale, suprimînd orice gînd străin, într-o manieră riguroasă, în aşa fel, încît, nimeni să nu mai execute la întîmplare sau în ritm accelerat, scăpat de sub control.

Nici o activitate umană nu culminează cu o reuşită, fără calm şi concentrare. Muncind astfel, mintea îşi măreşte puterea ei de focalizare a razelor mintale. Nu există eşec, dacă totul se desfăşoară cu perfectă atenţie. Cînd cineva se aşează să mediteze, nu trebuie să găzduiască în sine gîndurile de la slujba sa zilnică. În timp ce lucrează la servici, nu e permis să ne ocupăm mintea cu problemele familiale. Antrenînd mintea să se concentreze exclusiv asupra a ceea ce facem acum şi aici, se dezvoltă, de asemenea, memoria şi forţa voinţei.

O persoană, cu o bună concentrare, poate duce la capăt orice sarcină, în timp record şi cu o precizie dublă, decît o persoană normală. Ar fi foarte simplu dacă am aştepta mereu plăcutul, deoarece mintea oricum este, în mod natural, atrasă spre ceea ce îi place ei. Un exerciţiu foarte benefic ar consta în a ne fixa mintea în treburi dezagreabile, pe care le repudiam înainte. Sub o atentă scrutare a lor, observăm că devin interesante şi interesul reduce repulsia pe care acestea o provocau.

În mod asemănător, atenţia poate fi fixată asupra unor obiecte sau idei aparent lipsite de orice interes, care se află la îndemînă şi pe care le examinăm. Nu puţine blocaje mentale vor dispare şi slăbiciunile minţii, în timp ce forţa voinţei va creşte. Ca exerciţiu preliminar de concentrare, retrage-te într-o cameră liniştită şi aşează-te într-o postură confortabilă, cu picioarele încrucişate. Aşează-te pe o pernuţă, care să te ajute să apropii genunchii de podea, în aşa fel, încît, corpul să se relaxeze cum se cuvine. Închide ochii şi observă ce se petrece, cînd e vorba să te concentrezi asupra unui măr.

***SPIRITUALITATE***SPIRITUALITATE***SPIRITUALITATE***

Cunoaşterea minţii

Pentru început ar putea exista gînduri referitoare la culoarea lui, la formă, la greutate şi diferite părţi ale lui, la coaja, pulpa şi seminţele sale. Apoi, se poate gîndi asupra efectelor pe care acest măr le produce în sistemul digestiv şi în sînge. Prin intermediul unor legi a asociaţilor mentale, s-ar putea să apară idei despre alte fructe. Imediat vor invada gîndurile străine şi mintea va începe să umble haimana.

S-ar putea să apară ideea unei întîlniri cu prietenul la o anumită oră, idea de a cumpăra vreo haină sau măcar ceva legume, e posibil să revizuim ce s-a produs în viaţa noastră cu o zi înainte. E necesar să facem un efort neîntrerupt, ca să urmăm de o manieră continuă linia gîndului definit. Gîndurile străine, care nu o să fie conectate cu obiectul asupra căruia mintea se concentrează, trebuie respinse incontinuu. Acest lucru cere persistenţă. Mintea va face tot posibilul pentru a curge prin vechile şi familiarele ei poteci.

Efortul concentrării se aseamănă cu urcarea unui munte, dar fiecare mică reuşită aduce cu sine o mare recompensă. Aşa cum legile gravitaţiei şi ale coeziunii operează în lumea fizică, tot astfel, legile gîndirii, ca cea a continuităţii spre exemplu, operează în cel mental. Cei care practică concentrarea, trebuie să posede o cunoaştere totală a acestor legi. Trebuie să devină conştienţi că, atunci cînd mintea gîndeşte despre un obiect, de asemenea, o face şi asupra calităţilor şi părţilor acelui obiect; cînd gîndeşte asupra unei cauze, gîndeşte şi asupra efectelor. Cunoaşterea funcţiunilor minţii se dobîndeşte antrenînd-o să se concentreze asupra diverselor subiecte, subtile şi dense, de variate mărimi. Cu timpul se va forma o obişnuinţă puternică.

Tratak

Un exerciţiu yoghin clasic, de concentrare, este tratak, sau fixarea privirii. Se poate executa cu o flacără de lumînare, cu un simbol desenat (OM, de exemplu), cu picture unei zeităţi preferate sau cu orice alt obiect sau symbol favorit. Aşează-te în faţa obiectului ales. Concentrează-te asupra lui, cu ochii deschişi şi nemişcaţi, pînă îţi dau lacrimile. În acel moment, închide ochii şi vizualizează mental obiectul.

Repetă exerciţiul şi măreşte progresiv perioada de timp a fixării privirii, a vizualizării interne a obiectului. Fă totul ca vizualizarea mentală, care urmează fixării, să fie perfect clară şi limpede, chiar în absenţa obiectului. Odată cu practica, se dobîndeşte capacitatea de reprezentare a obiectului la comanda voinţei, în orice moment. Tratak reduce agitaţia minţii şi contribuie definitiv la dezvoltarea puterii de concentrare.

Practică acest exerciţiu timp de un minut în prima zi, apoi măreşte gradat timpul, în fiecare săptămînă. Nu îţi forţa ochii. E posibil ca la unii indivizi, care au capilarele mai slabe, să li se înroşească globii oculari. Acest lucru nu trebuie să constituie un motiv de alarmare, pentru că trece repede. Tratak este un exerciţiu preliminar excelent, care trebuie practicat timp de luni de zile, aproape şase, cu toate că trebuie să îl facem cu regularitate şi sistematic. Dacă practicarea lui se întrerupe, timpul trebuie prelungit. Tratak poate fi foarte eficient, de asemenea, în prevenirea sau eliminarea chiar a multor tulburări oculare.

Tratak utilizează simţul văzului. Simţul, obiectul şi mintea sunt captivate de lumea concretă şi densă a materialităţii şi, mai apoi, interiorizate în planul subtil. De asemenea, sunetul, cînd se exprimă la nivel subtil, poate atrage mintea spre interior. Dar, spre deosebire de exerciţiul de vizualizare, concentrarea asupra sunetelor interioare, Anahata, începe şi se termină în planul subtil. Aşeaz -te într-o postură comodă, cu picioarele încrucişate.

Închide ochii şi astupă orificiile urechilor cu vîrful degetelor sau cu tampoane de ceară sau vată. Încearcă să asculţi misterioasele sunete interne. E posibil să auzi diverse tipuri de sunete, asemănătoare celor de flaut, de vioară, de scoică, un vîrtej, clopoţei sau zumzet de albine. Dacă se aud simultan mai multe feluri de sunete, atunci concentrează-te asupra celui mai puternic. În general, experienţa are loc în urechea dreaptă. Altă dată, în cea stîngă. Concentrează-te numai şi numai în sunetul urechii drepte. Această practică dezvoltă fixarea minţii, care se dobîndeşte pe durata concentrării asupra vibraţiilor sonore.

 SWAMI VISHNU DEVANANDA

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.