Axiome hermetice – schimbarea vibrației prin efort de voință

Axiome hermetice - schimbarea vibrației prin efort de voință

Axiome hermetice – schimbarea vibrației prin efort de voință

 A poseda învățătura, dacă nu se manifestă și nu se exprima în actele noastre, este ca și tezaurizarea unui metal prețios, un lucru zadarnic și nebunesc. Știința, ca și sănătatea, este destinată să servească. Legea folosirii este universală. Acela care o încalcă suferă, pentru că el se opune forțelor naturale.Kybalion

Preceptele hermetice, dacă întotdeauna au fost cu grijă ținute secrete de către fericiții lor posesori pentru rațiuni pe care noi deja le-am arătat, nu au fost destinate ca să fie pentru totdeauna conservate și ținute secrete. Legea utilizării face parte dintre precepte, după cum se poate vedea din citatul care afirmă cu mare precizie: învățătura fără utilizare și fără exprimare este un lucru zadarnic, neaducându-i nici un bine celui care o posedă și neamului în întregime.”

Desconsiderați avariția mentală și puneți în practică ceea ce ați învățat. Studiați axiomele și aforismele, însă nu lipsiți a le practica. În acest scop vă redăm unele axiome hermetice cele mai importante ale Kybalionului, fiecare urmată de câteva comentarii. Însușiti-le, practicați-le, ele nu vor fi ale voastre dacă nu le veți pune în practică.

***SPIRITUALITATE***SPIRITUALITATE***SPIRITUALITATE***

Pentru a vă schimba starea voastră de spirit sau stările voastre mentale, modificați-vă vibrația.

Orice individ își poate schimba vibrația printr-un efort de voință, fixând atenția sa pe starea voință. Voința conduce atenția și atenția modifică vibrația. Cultivați arta atenției cu ajutorul voinței și veți fi găsit secretul stăpinirii sentimentelor și stărilor mentale.Pentru a spulbera o proastă perioadă de vibrație, puneți în activitate principiul polarității și concentrați-vă gândirea asupra polului opus celui pe care voi voiți să-l anihilați. Biruiți neplăcutul modificând polaritatea sa.

Aceasta formulă hermetică este dintre cele mai importante ale doctrinei. Ea este bazată pe adevărate principii științifice. Am arătat că starea mentală și starea sa contrară nu erau decât doi poli ai aceluiași lucru și că prin transmutație mentală polaritatea poate fi răsturnată. Acest principiu este cunoscut de psihologii moderni, care îl aplică pentru a suprima obiceiurile urâte, sfătuind pe studenți să se concentreze intens asupra calităților opuse.

Dacă sunteti fricos, nu pierdeți timpul să încercați a suprima din voi frica. Dezvoltați-vă curajul și frica va dispare. Unii autori au exprimat această idee cu mai multă forță întrebuințând exemplul camerei negre. Nu trebuie să încercați a muta întunericul unei camere. Nu aveți decât să deschideți perdelele și obscuritatea invadată de lumină va dispare. Pentru a suprima o calitate negativă concentrați gândirea voastră la polul pozitiv opus aceleiași calități și vibrațiile, din negative cum erau, vor deveni pozitive, până ce veți sfârși prin a fi polarizați pe polul pozitiv.

Contrariul este tot atât de adevărat, după cum mulți oameni au putut observa pe seama lor când ei se lasă a vibra spre polul negativ al lucrurilor. Schimbându-vă polaritatea veți putea să vă stăpiniți sentimentele, să vă schimbați stările mentale, să vă modificați predispozițiile, să construiți caracterul vostru. O mare parte a stăpânirii mentale a hermetiștilor avansați se datorește acestui principiu al polarității, care constituie unul dintre cele mai importante aspecte ale transmutației mentale.

Amintiți-vă bine axioma hermetică pe care v-am citat-o deja și care spune: “spiritul, ca și mentalul și elementele, poate fi transmutat din stare în stare, din grad în grad, din condiție în condiție, din pol în pol, din vibrație în vibrație.” Kybalion. Stăpânirea polarizarii este stăpânirea propriilor tale stări, a principiilor fundamentale ale transmutației mentale sau a alchimiei mentale, căci dacă un individ nu dobândește arta de a-și stâpâni și schimba propria sa polaritate, el va fi incapabil să influențeze anturajul sau.

O înțelegere perfectă a acestui principiu va permite oricărui individ să-si schimbe polaritatea personală, ca și pe aceea a altora, daca el vrea să-si consacre timpul, stăruința și studiul și practica necesară pentru a deveni maestru al artei. Principiul este adevărat, însă rezultatele obținute depind numai de răbdarea și practica elevului.

***SPIRITUALITATE***SPIRITUALITATE***SPIRITUALITATE***

Ritmul poate fi neutralizat prin aplicarea corectă a artei polarizarii.

Hermetiștii afirmă că principiul ritmului se manifestă pe plan mental tot așa ca și pe plan fizic și că succesiunea dezordonată a sentimentelor, a stărilor de spirit, a emoțiilor și a altor stări mentale este datorată mișcării de du-te-vino a pendulului care ne antrenează de la o extremitate la alta. Hermetiștii învață de asemeni că legea neutralității permite într-o foarte largă masură să se stăpânească constant mișcările ritmului.

După cum am explicat, există un plan superior al conștiinței la fel cum există un plan inferior. Maestrul, ridicându-se gradat pâna la planul superior, obligă oscilația pendulului mental să se manifeste pe planul inferior în timp ce el a atins planul superior, astfel reușind să se sustragă oscilației de retur a pendulului. Acest rezultat se obține polarizându-se asupra eului superior, atingând astfel vibrațiile mentale ale eului situat mult mai sus decât planul obișnuit al conștiinței.

Este ca și cum s-ar ridica deasupra unui lucru sau de a-l lăsa să treacă pe dinainte. Hermetiștii înaintați se polarizează la polul pozitiv al ființei lor, la polul lui “eu sunt” = sine, în locul polului personalității “moi”, refuzând operația de retur a ritmului. Ei se ridică deasupra planului conștiinței și, rămânând ferm stabiliți în judecarea ființei, ei permit pendulei să revină înapoi pe planul inferior fără a se modifica polarizarea.

Aceasta poate fi îndeplinită de toți acei care au atins un oarecare grad de stăpânire personală, chiar dacă înteleg sau nu legea. Astfel de inși refuză pur și simplu de a fi atrași înapoi de pendula sentimentelor și a emoțiilor; afirmând fără răgaz superioritatea lor, ei rămân polarizați la polul pozitiv. Natural că maestrul beneficiază de toate acestea într-un grad mult mai considerabil, pentru că el înțelege legea, pentru că el știe că el a depășit-o, opunându-i legi superioare și pentru că multumită voinței sale el a atins o pondere și o soliditate mentală aproape de necrezut pentru acei care se lasă balansați înainte și înapoi de pendula mentală a stărilor de spirit și a sentimentelor.

Nu uitați însă că în realitate voi nu distrugeți principiul ritmului, care este indestructibil. Voi nu faceți decât să dominați o lege opunându-i alta și menținând astfel echilibrul. Legile ponderii și contraponderii operează tot așa pe plan mental ca și pe plan fizic. O înțelegere perfectă a acestor legi permite oricui să pară că le stăpânește, când în realitate el nu face decât să le contrabalanseze.

***SPIRITUALITATE***SPIRITUALITATE***SPIRITUALITATE***

Nimeni nu se sustrage principiului cauzei și efectului, însa există mai multe planuri de cauzalitate și orice individ poate utiliza legile planurilor superioare pentru a stăpâni legile planurilor inferioare. Înțelegind bine practica polarizarii, hermetistul se poate ridica pe un plan superior cauzalității și contrabalansează astfel legile planurilor inferioare. Ridicându-se deasupra planului ordinar al cauzelor, el devine într-un anumit grad o cauza în loc de a fi cauzat.

Fiind capabil să stăpânească starile sale de spirit și de sentimente și putând să neutralizeze ritmul, cum deja am explicat, el e capabil de a se sustrage unei mari parți a acțiunilor principiului cauzei și al efectului pe planul obișnuit. Mulțimile se lasă a fi conduse, ele ascultă de anturajul lor. Voințele și dorințele altora sunt mult mai puternice decât ale lor. Ele suportă sugestiile acelora care îi înconjoară și de toate cauzele exterioare care încearcă să le miște pe eșichierul vieții ca pe niște simpli pioni.

Ridicându-se deasupra cauzelor susceptibile de a-l influența, hermetistul avansat atinge un plan superior de acțiune mentală și, dominând stările sale de spirit, emoțiile și tendințele sale, sentimentele etc, el crează în el însuși un caracter, noi calități și puteri, mulțumită cărora el poate domina anturajul său obișnuit și să devină astfel practic jucător în loc de a fi un simplu pion.

Astfel de oameni joacă conștient rolul vieții în loc de a fi conduși ici și colo de puteri și voințe mai puternice. Ei folosesc principiul cauzei și al efectului în loc de a fi utilizați de el. Natural că, chiar cei mai mari maeștri, sunt supuși principiului, căci el nu se manifestă mai puțin pe planurile superioare, însă pe planurile inferioare de activitate ei sunt stăpâni în loc de a fi sclavi. Cum a spus Kybalion: înțeleptul servește pe planul superior, însă este servit pe planul inferior.

El ascultă porunca legilor venind de sus, însă pe planul său și pe planurile inferioare el este stăpân și dă ordine. De altfel, lucrând astfel el constituie o parte din principiu în loc de a i se opune. Înțeleptul face parte din lege. Înțelegând bine, el o utilizează în loc de a-i fi sclav. Înțeleptul, în comparație cu omul obișnuit, poate fi comparat cu un înotător abil, plecând și venind din toate părțile, în comparație cu o buturuga care este dusă de curent în toate părțile. Totuși înotătorul și busteanul, înțeleptul ca și prostul, sunt la fel supuși legii. Acel care înțelege deja acest adevăr, este deja pe calea maestriei. Kybalion. Pentru a încheia, solicităm atenție și pe axioma hermetică de mai jos:

Adevărata frumusețe hermetică este o artă mentală. Kybalion.

Prin această axioma hermetiștii învață că a munci pentru a influența un anturaj este posibil numai cu ajutorul puterii mentale. Universul fiind complet mental, rezultă de aici că el nu poate fi condus decât prin mentalism. În acest adevăr se poate găsi explicația tuturor fenomenelor și manifestarea tuturor puterilor mentale care au atras atât atenția și care au fost studiate la începutul secolului al douăzecilea.

Se regăseste constant în învățămintele diferitelor culte și diferitelor școli principiul substanței mentale a universului. Dacă universul este mental în natura sa substanțială, urmează în mod indiscutabil că transmutația mentală trebuie să schimbe condițiile și fenomenele universului. Dacă universul este mental, spiritul trebuie să fie puterea cea mai considerabilă care lucrează pentru fenomenele sale. Dacă acest adevăr este bine înțeles, se va vedea adevărata natură a ceea ce în mod obișnuit numim “minuni”.

MEDITAŢIA DE ASIMILARE A ENERGIEI FOTONICE

8 Responses

 1. Transcenderea nivelurilor constiintei

  […] umane este subliniată mereu şi mereu, deoarece constituie cea mai relevantă funcţie a lucrării spirituale. Putem spune chiar că voinţei i s-a dat prea puţină atenţie în comparaţie cu uriaşa ei […]

 2. detoatepentrutotisimaimult

  […] celorlalte structuri si deci se modifica relativitatea vibrationala. Daca constientizam aceasta scadere a vibratiei, e bine sa facem starea de universalitate pentru a reveni la vibratia initiala ; daca nu, maxim la […]

 3. Stăpânirea TIMPULUI

  […] sa voiti, vreau sa vorbesc cu voi despre mijloacele de a ne face timp, in sanul tensiunilor si accelerarii vietii. Va voi cruta de orice descriere a felului in care ne putem crea timp: ma voi limita sa subliniez […]

 4. Dorina

  Doamne, trebuie sa-mi fac timp sa studiez site-ul acesta…sunt (pentru mine) atat de multe articole interesante !
  Multumesc ca existi si faci ceea ce faci!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.