Sufletul Neamului Românesc şi Egregorul subtil colectiv

egregor-grupy-medytacji-światła …extras din Sufletul Neamului Românesc Legenda nemuritorilor din Valea Dunării Primus Getarum et Europae Legislator Z A L M O X I S

„Sunt suflet din sufletul neamului meu”, G. Coșbuc.

…Părintele Kalinic și Codrin se aflau la mânăstire, în biserica cea nouă, de
la stradă. Codrin știa că se apropie momentul să plece. Părintele îi vorbise de
harta sacră a dacilor, pe baza căreia urma să efectueze un pelerinaj la cele mai
vechi biserici rupestre din țară.
– Prin ce sunt ele atât de speciale?, întrebă Codrin.
– Află, dragul meu, că ele sunt așezate pe vechile triunghiuri energetice
ale țării, adică pe anumite puncte-focar care au o încărcătură subtil energetică
deosebită. Ele îţi permit trezirea și amplificarea gradată a părții celei mai
sensibile din ființa ta: sufletul tău, scânteia ta divină nemuritoare. Pornind
de la acest aspect important, vei fi apoi în legătură permanentă cu Sufletul
Neamului Românesc. Mănăstirile rupestre sunt o parte din rețeaua Kogayonului, sunt centre subtil energetice purificatoare, conectate la biocâmpul planetei noastre și cu adânci rădăcini în tradiția spirituală românească. Aceste ansambluri rupestre
încărcate de Marii Preoți daci sunt periodic vizitate de acei oameni aflați în
căutarea sacrului, în căutarea unei spiritualități autentice. Ei își caută rădăcinile,
sunt acei oameni care răspund la chemarea Sufletului neamului lor.
„La fel cum am simțit şi eu chemarea Sfinxului”, îşi zise în gând Codrin.
Părintele Kalinic continuă:
– În tradiția esoterică este cunoscut faptul că fiecare popor are propriul
său Suflet sau Egregor. Acesta apare încă de la nașterea unei colectivități și se
manifestă ca un gigantic corp psihic creat de gândurile, emoțiile, dorințele,
înclinațiile și sentimentele cele mai intense ale oamenilor care au trăit în acel
spațiu de-a lungul mileniilor. Egregorul mai e numit și „suflet colectiv”.
Deși noțiunea de „egregor subtil”încă nu este acceptată de cei sceptici, oamenii
sunt mereu în relație cu diferiți egregori.
Egregorul este o formă-gând care se adaptează la orice situație. Se
subdivizează și se extinde pe domenii vaste, cuprinzând teritorii mari, chiar
întreaga planetă. Toate grupurile etnice, fără excepție, comunitățile și chiar
națiunile au fiecare un egregor al lor. Aceste mase de oameni sunt influențate
prin subtilele procese de rezonanță și empatie, cel mai adesea neconștientizate
(Freud îl numea „inconștient colectiv”). Bucureștenii se poartă într-un fel,
moldovenii într-un fel, clujenii într-un fel, iar craiovenii într-alt fel, în funcție de
ceea ce s-a acumulat în egregorul zonal.
Să luăm, de exemplu, egregorul celor căsătoriți: este sinteza tuturor
raporturilor care au avut loc între două ființe căsătorite. Va atrage un transfer
de informații, impulsuri, stări pe care le-au trăit cei căsătoriți și trebuie să
recunoaștem că relația acestor cupluri căsătorite se cam deteriorează în timp, manifestându-se starea de posesivitate: „Ești al meu… ești a mea”, uitându-se
că pe primul loc Îl poți pune doar pe Dumnezeu. Bineînțeles că nu vom evita
acum căsătoria, dar vom fi mult mai atenți, pentru a nu fi paralizați de energia
egregorului celor căsătoriți.
Un alt exemplu: o persoană nimerește într-un orășel în care sunt foarte
multe vicii. Ființele care nu sunt destul de puternice vor dezvolta același gen de
viciu ca și cei de acolo. Scapă doar cel care este o ființă lucidă și cu o orientare
foarte spirituală, altfel ea este la discreția acestor influențe care aparțin de
egregorul acelei zone. Oamenii, de obicei, simt aceste influențe subtile și nu
rămân, dar cel care se încăpățânează poate fi preluat de aceste forțe și devine
la fel ca ceilalți. El se va afla acum ca într-un fel de îmbăiere în aceste energii
joase și se va schimba pe nesimțite, iar atunci când se va întoarce, ceilalți nu-l
vor mai recunoaște. Nici cel în cauză nu își va da seama de schimbarea care s-a
produs în el, pentru că intervine acest proces de uitare.
Un alt exemplu: dacă vom sta întinși la soare pe o plajă goală, următoarele
persoane care vor veni se vor așeza în apropierea celui care a venit primul.
Nimeni nu poate să scape de influența egregorurilor, cu excepția ființelor
eliberate. Chiar și un grup de prieteni creează egregorul lor. Marii înţelepţii
spun că forța unui ansamblu este cu mult mai mare decât suma părților care
alcătuiesc acel grup, luate în calcul separat.
Ideea-forță sau nucleul esențial al unui egregor este ideea comună a două
sau mai multe ființe care se adună pentru a realiza ceva împreună. Această
idee este îmbunătățită cu energia astrală pe care o emană acele ființe. Astfel,
egregorul are doar un nucleu mental astral, nu are un suflet, un Sine Divin.
Animalele nu au un egregor colectiv, ci un suflet colectiv, fiindcă animalele nu
au conștiință superioară ca a omului. Atunci când evoluează și se încarnează
pentru prima dată ca om, animalele primesc și ele Sine Divin. Există cazuri
foarte rare, dar există, când un animal, datorită felului deosebit, plin de iubire și
dăruire în care s-a comportat, să dobândescă un suflet individual. Dintre aceste
animale evoluate, numai caii, câinii, delfinii și elefanții pot avea aceste calități
asemenea unei ființe umane. La ora actuală mulți oameni au de învățat din
modul de a iubi al acestor animale.

Egregorul religios

Egregorul, care reprezintă o concretizare astrală a sentimentului religios, și
care este prezent într-o măsură mai mare sau mai mică în oricare ființă umană,
există încă din cele mai vechi timpuri ale umanității și poate fi considerat un
arhetip universal.
De-a lungul istoriei el s-a manifestat sub diferite forme. La început, oamenii
primitivi apărau forțele celor patru elemente care sunt prezente în natură,
respectiv apa, focul, pământul, aerul, și de asemenea, Soarele și Luna. Treptat,
pe măsură ce au început să apară diferențele din ce în ce mai evidente dintre
un grup etnic și un altul, credințele oamenilor s-au intensificat. Acest proces
s-a dezvoltat fără încetare, până la apariția marilor religii monoteiste, la care
în prezent aderă miliarde de oameni. Toate formele de egregori religioși creați
de ființele umane până în momentul actual sunt, în grade diferite, reflexii ale
egregorului inițial arhetipal al egregorului religios. Pe măsură ce conștiința
umanității se va dezvolta și va evolua din ce în ce
mai mult, ea va ajunge să perceapă sentimentul religios în dimensiunile sale
profunde, apropiindu-se astfel de realitatea spirituală a acestei caracteristici
fundamentale a oricărei ființe umane. Ne apropiem cu paşi mari de epoca
viitoare a umanității (Epoca de Aur), când teama și sentimentul înstrăinării
de ceilalți vor fi înlocuite cu starea de încredere și când se va dezvolta o
conștiință unitară a umanității, impregnată puternic de forța iubirii detașate și
necondiționate, iar sentimentul religios va fi eliberat de tendințele separatiste,
și mai ales de dogmatism.
Această percepție luminoasă, unificatoare a Realității Divine Supreme este
însă mult diferită de cea vehiculată de majoritatea preoților și oficianților din
diferitele religii și culte religioase, și tocmai de aceea, în prezent sunt foarte
puține ființe umane cu adevărat înțelepte, cu un nivel de conștiință suficient de
elevat, care să poată gândi și trăi în spiritul unei acceptări pline de înțelegere
și dragoste a tuturor curentelor religioase autentice care există la ora actuală
și manifestă o credință în Dumnezeu. Altarul acestor ființe umane înțelepte
constituie și el la rândul lui un egregor spiritualizant, dar din păcate, acesta
nu are deocamdată suficientă forță pentru a se implementa cu adevărat în
viziunea oamenilor obișnuiți. Există adevărați deschizători de drumuri în
această direcție, iar la ora actuală Dalai Lama poate fi considerat unul dintre
conducătorii acestui egregor spiritual aflat în formare.
Termenul „religie ” provine din latinescul „religere” care înseamnă „a relega”.
Prin urmare, a unifica o conștiință individuală în Conștiința Divină Supremă,
Dumnezeu Tatăl, și a unifica oamenii între ei reprezintă elementul cheie sau
tendința unificatoare de bază a aspectului religios. Prin urmare, religia, așa
cum a fost și mai este încă înțeleasă, nu poate continua la nesfârșit să separe
oamenii între ei, sub pretextul unor dogme, ci ea trebuie din contră, să îi
unească prin forța iubirii, chiar dacă de-a lungul istoriei, factorii care se opun
evoluției s-au străduit să deturneze egregorii religioși de la sensul lor originar.
Din păcate, aceste forțe involutive și-au pus o amprentă foarte puternică
asupra mentalității oamenilor, care odată intrați în egregorul religios sunt
înclinați mai degrabă să urmeze calea separativității și a fricii decât cea a
înțelegerii, a încrederii și a iubirii. Prima opțiune nu cere niciun efort special, și
niciun control asupra propriei noastre firi. Cea de a doua, dimpotrivă, necesită
efortul de a-i înțelege și de a-i accepta cu iubire pe ceilalți, chiar dacă aparțin
unui alt egregor religios. Acest filon autentic al iubirii universale reprezintă
forța unificatoare care va crea nucleul menit să inducă în viitor în conștiința
umanității sentimentul religios autentic. Deși sunt încă operativi, mulți dintree
gregorii diferitelor curente religioase tind să-și diminueze forța și vor dispărea
odată cu trecerea timpului. Acest proces este în curs de desfășurare și poate
fi remarcat cu ușurință, atunci când sesizăm că într-adevăr, din ce în ce mai
multe ființe umane însuflețite de o aspirație spirituală autentică urmăresc în
momentul de față să realizeze o relație cât mai directă, lăuntrică și intimă cu
Dumnezeu, regăsindu-L în adâncimile tainice ale propriei lor ființe.
Credința dogmatică ce are o reprezentare figurativă, personală, și care se
află undeva în ceruri nu mai poate satisface aspirația omului contemporan,
de a-L cunoaște cu adevărat și în mod direct pe Dumnezeu Tatăl. Odată cu
transformările spirituale care se vor produce în conștiința umanității, ideea
despre Dumnezeu nu va mai fi în niciun fel restrictivă, și nu va mai fi necesar să
mai existe ființe așa-zis „privilegiate”, cu alte cuvinte preoți și oficianți care să se
considere intermediari sau mijlocitori absolut necesari în comunicarea omului
cu Dumnezeu, deoarece această legătură se va stabili într-un mod nemijlocit
între ființa umană și propria sa scânteie divină, Sinele Suprem Nemuritor
Atman. Sentimentul religios nu va mai fi supus dogmelor și regulilor aberante
care l-au închis pe om într-un sistem limitator, în care forța iubirii este adeseori
ignorată. În forma lor actuală, mulți dintre egregorii religioși au intrat în faza de
îmbătrânire și se află la crepusculul existenței lor. Această stare de senectute
este datorată unui proces natural. Vine un moment când orice egregor trebuie
să-și înceteze existența, pentru a-i permite formei-gând care îl vehiculează
să dispară sau să se transforme într-un mod creator. Foarte mulți dintre
egregorii religioși existenți în prezent nu mai au posibilitatea să evolueze.
Fără o transformare spirituală, gândirea religioasă tinde să se stingă, și în acest
caz nimic nu va putea stopa acest mecanism. Totuși, trebuie să precizăm că
atunci când vorbim despre decadența egregorilor religioși ne referim numai
la sistemele religioase și la diversele teologii dogmatice. Învățătura divină
a lui Iisus Hristos, care ne permite să percepem prin forța iubirii lumina
dumnezeiască, învățăturile lui Buddha, a lui Krishna, a lui Mahomed, care sunt
de o profundă inspirație divină, nu sunt supuse nici într-un caz degradării,
pentru că ele au reprezentat, reprezintă și vor reprezenta adevăruri eterne,
precum și veritabile teofanii sau realități ale prezenței divine a lui Dumnezeu
Tatăl. Bogățiile spirituale pe care aceste ființe divine le-au revelat umanității
rămân inestimabile și vor dăinui în eternitate. Dacă în decursul veacurilor
anterioare omul a simțit nevoia să se încadreze neapărat în niște instituții
absolutiste în scopul de a se apropia pe cât posibil de sursa misterului divin,
în perioada actuală există totuși create premisele ca umanitatea să integreze
mult mai direct conținutul revelațiilor divine făcute de către marii înțelepți ai
acestei planete și să trăiască astfel în mod intim adevărul acestor mesaje divine
eterne. Astfel, în tăcerea sfântă a templului său interior, omul va aprofunda
mereu și mereu sentimentul înălțător al sacralității, nemaiavând nevoie de
un cadru rigid, sacramental pentru a ajunge la realitatea divină a Sinelui său
Suprem Nemuritor Atman sau a Inimii Absolute şi Imaculate a lui Dumnezeu
Tatăl. Credințele dogmatice, spre deosebire de credința veritabilă în realitatea
dumnezeiască supremă a ființei noastre, în Sinele Suprem Nemuritor Atman,
nu sunt altceva decât percepții mentale limitate sau reflectări deformate sau
parțiale ale unui Adevăr Divin, interpretate însă greșit, și adeseori aplicate
într-un mod eronat. Credința adevărată ne deschide întotdeauna ființa către
dimensiuni mult mai profunde ale sensului existenței, eliberându-ne de lanțul
atașamentelor și condiționărilor, în timp ce credința dogmatică este alienantă
și sclerozantă pentru psihicul uman. Acestea din urmă favorizează apariția unor
egregori care, în scopul de a se întreține, nu fac altceva decât să pună bariere
și ziduri în interiorul cărora ființa umană este constrânsă să-și construiască un
univers îngust, și prin aceasta ea se îndepărtează de Dumnezeu Tatăl. Neavând
posibilitatea de a accede la sursa sa lăuntrică divină, o asemenea ființă umană
mutilată spiritual privește totul prin prisma egregorului religios cu care ea se
identifică. Treptat, ea pierde simțul realității și nu mai este capabilă să cuprindă
în sfera conștiinței sale decât fenomenele și aspectele pe care egregorul său
religios le acceptă, acordându-le valoare absolută. De obicei, o ființă a cărui
suflet se pietrifică datorită unei credințe dogmatice, întipărită foarte adânc în
realitatea subtilă a egregorului religios din care face parte, capătă un caracter
sectar, și nu mai acceptă ideile și viziunile celorlalți despre Dumnezeu și
despre lume. Un egregor care se identifică cu o asemenea credință dogmatică
păstrează întipărită amprenta acestei atitudini pline de bigotism, care devine
atunci vehiculul lui. În această situație egregorul nu mai poate evolua într-un
mod creator, ci se rigidizează. Acest tip de egregor are un caracter dominator,
considerând orice pierdere a influenței pe care o are asupra persoanelor care le
are sub tutelă, precum și orice contestare a principiilor lui, drept un mare eșec.
În general, acești egregori preferă să se mențină mai degrabă într-o atitudine
de refuz, decât să accepte transformarea. Credințele dogmatice sunt fluxul
imaginației sterile a fluctuărilor emoționale, precum și a limitărilor intelectuale
și spirituale ale teologilor. Din acest motiv, aproape întotdeauna, idealurile
autentice ale reformatorilor spirituali au fost respinse sau adeseori au fost
reformate de continuatorii acestora.

*
-Acum să revenim la egregorul subtil al neamului românesc, zise Părintele
Kalinic. Prin puterea empatică a celui care participă la acest proces subtil de
comuniune cu Sufletul neamului, se creează o energie de conștiință ce unifică
întreaga experiență individuală cu gigantica energie a egregorului tuturor
românilor. Iubirea, această energie fundamentală, este cea care permite atât
unificarea cu egregorul unui neam, cât și cu Dumnezeu Tatăl.
Reaminteşte-ţi, Codrin, că pe aceste meleaguri au trăit nu mai puțin de
70.000 de zei. De la acest nivel te poţi raporta la valoarea neasemuită a acestui
Suflet strămoşesc.
– Și care este ideea-forță a acestui egregor uriaș?
Părintelui Kalinic îi plăcu întrebarea, căci chipul lui se lumină și mai mult.
– Ideea-forță a egregorului spiritual al Sufletului Neamului Românesc este:
„Sunt în permanență în comuniune cu Dumnezeu Tatăl.”…

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s