Arta de a sări liniile timpului – noduri ale timpului

Arta de a sări liniile timpului - noduri ale timpului

Arta de a sări liniile timpuluinoduri ale timpului

Un mesaj planetar din partea Hathorilor, transmis prin Tom Kenyon

Deşi unora li se poate părea un paradox, linia timpului vostru – viaţa voastră – este una dintre multe alte posibilităţi simultane. Iar acest lucru e foarte posibil şi, realmente, e dreptul vostru înnăscut să vă modificaţi linia timpului şi potenţialurile vieţii voastre. Din multiple raţiuni, cultura voastră v-a hipnotizat să credeţi că sunteţi limitaţi la o singură linie a timpului. În acest mesaj ne vom strădui să discutăm despre modul în care înţelegem noi liniile timpului şi despre modalitatea prin care puteţi să le schimbaţi.

Ori de câte ori există o intensificare a evenimentelor haotice, există o convergenţă de multiple linii ale timpului. Datorită faptului că planeta voastră a intrat într-un Nod de Haos şi trece prin niveluri ale haosului tot mai ridicate, există, totodată, şi o creştere a ceea ce noi numim noduri ale timpului/noduri temporale. Nodurile temporale se produc în momentul în care converg două sau mai multe linii ale timpului. Ca urmare a apropierii lor strânse, adeseori, efectele oscilatorii au loc în momentul în care realităţile unei linii a timpului se scurg direct sau sunt percepute la nivel fizic, de către cei dintr-o linie a timpului învecinată. Linii puternice ale timpului pot totodată afecta literalmente posibilităţile şi/sau probabilităţile altor linii ale timpului dintr-un nod temporal.

Cu alte cuvinte, efecte creative şi novatoare se petrec adesea în cadrul liniilor timpului, atunci când ele intră într-un nod temporal (apropiat de alte linii ale timpului). Acestea sunt acţiuni evolutive ce deţin posibilităţi uluitoare pentru evoluţie accelerată, dacă înţelegeţi cum să le folosiţi. Ca urmare a naturii volatile a evenimentelor de pe planeta voastră, există multe noduri temporale ce se dezvoltă. Aceasta e o chestiune foarte complicată şi complexă şi ne vom strădui să o fragmentăm, întrucât credem că aceste informaţii sunt de o importanţă vitală pentru aceia dintre voi care sunteţi angajaţi în procesul de înălţare şi pentru valoarea lor reală privind supravieţuirea. Haideţi să ne îndreptăm mai întâi atenţia asupra tabloului de ansamblu şi apoi spre strategiile individuale pe care le recomandăm.

***SPIRITUALITATE***SPIRITUALITATE***SPIRITUALITATE***

Contextul general
Planeta voastră se află în pragul unei transformări totale. Forma acestei transformări are expresii multiple, iar voi — colectivitatea – sunteţi cei ce veţi influenţa aceste rezultate, într-o măsură mai mare sau mai mică. Unele dintre aceste rezultate, aceste posibilităţi, împlinesc profeţiile de distrugere şi purificare planetară. Alte linii ale timpului, alte expresii, dezvăluie un rezultat diferit. O transformare bruscă şi neaşteptată a conştiinţei umane i-ar putea îngenunchea pe Controlorii care v-au influenţat soarta, într-un mod atât de negativ. Şi există sute de alte linii posibile ale timpului, între aceste două polarităţi. Există grupuri de interes în societatea voastră, care doresc ca voi să rămâneţi hipnotizaţi, care doresc ca voi să continuaţi să trăiţi în iluzia că sunteţi limitaţi la o linie a timpului, la o singură experienţă de viaţă, după cum o consideră ele.

Însă voi aveţi, în natura voastră, capacitatea de a schimba liniile timpului şi probabilităţile, în ultimul moment al oricărui eveniment – fie că acesta este personal sau colectiv. Nu spunem că acest lucru ar fi “pozitiv.” În realitate, spunem acest lucru în ceea ce priveşte potenţialul vostru evolutiv. Daca veţi atinge sau nu acest potenţial la nivel colectiv, rămâne de văzut, însă calea unui iniţiat este să se ridice spre cel mai înalt potenţial, indiferent de ce anume s-ar putea întâmpla, sau nu, în jurul lui. Aşadar, în acest mesaj vom vorbi despre ce puteţi face şi cum o puteţi face.

Din perspectiva noastră, destinul vostru colectiv este însumarea alegerilor individuale pe care le faceţi voi, ca persoane. Aceasta se combină cu forţele de evoluţie şi cele terestre, ce sunt cu mult dincolo de capacităţile voastre şi ale confraţilor voştri de a le controla. Acest ansamblu de forţe implică, de asemenea, tipare cosmice de energie şi intenţionalitate, din regiuni ale cosmosului de dincolo de sistemul vostru local solar, întrucât voi sunteţi o parte dintr-o matrice cosmică complexă, care este universul vostru. Dacă ar fi să folosim o metaforă, am spune că voi, ca omenire, vă aflaţi pe un imens vas oceanic. Însă mulţi dintre voi sunteţi adormiţi, iar la cârmă există cineva care conduce acest vas şi care nu ar trebui să se afle acolo. Din multe raţiuni istorice şi trans-istorice, la care nu ne vom referi acum, numeroase fiinţe v-au deturnat nava. Însă, ah, cum se mai învârte roata!

Tot mai mulţi dintre voi se trezesc, chiar dacă unii, încă pe jumătate adormiţi, se mişcă şovăielnic de-a lungul punţii, în timp ce urmăresc furtuna violentă din lumea lor, ce transformă totul în faţa ochilor. Controlorii ştiu că mulţi dintre voi vă treziţi — prea mulţi pentru siguranţa lor. Cu adevărat, aceasta e o perioada foarte interesantă în care să trăieşti ! Situaţia ecologică prezentă, din Golf , este un exemplu de linii multiple ale timpului. În ciuda efortului consistent al mass-mediei voastre de a trata sumar ce s-a întâmplat, mulţi simt cât de cumplită este situaţia şi, într-adevăr, există complicaţii în regiunea Golfului, dincolo de suprafaţa lui, atât în sens real, cât şi în sens figurativ.

În mesajul nostru anterior am discutat despre câteva linii posibile ale timpului, pentru acest eveniment. Care dintre aceste linii posibile ale timpului se vor desfăşura în realitatea voastră tridimensională nu e un lucru bătut în cuie, ci un eveniment sau rezultat schimbător. În acest mesaj, dorim să vorbim despre modul în care, ca indivizi, puteţi sări o linie a timpului, într-un destin diferit, imediat. Acesta poate fi extrapolat şi la sărirea liniilor timpului ale civilizaţiei voastre, însă acesta e un subiect pentru altădată. Deocamdată, dorim să vă îndreptăm atenţia asupra voastră, fiinţa umană individuală, şi asupra modului în care puteţi face saltul dintr-o linie a timpului dezastruoasă – de la un rezultat pe care nu vi-l doriţi – la ceva mai bun, mai favorabil vieţii şi încărcat de potenţial evolutiv.

În mod oficial, există mijloace tehnologice pentru a sări liniile timpului, însă informaţiile noastre prezente au de-a face cu conştiinţa umană şi modul în care voi, prin puterea conştienţei şi intenţiei voastre, puteţi sări linii ale timpului. Pentru acest efort, aveţi deja două dintre cele mai mari comori inerente naturii voastre — voinţa voastră suverană (de a face alegeri) şi capacitatea voastră de a simţi. Acestea două, atunci când sunt combinate adecvat, vă vor îngădui să săriţi linii ale timpului după cum doriţi, fiind mai degrabă co-creatori ai realităţii voastre, decât simpli pioni de pe tabla de şah.

***SPIRITUALITATE***SPIRITUALITATE***SPIRITUALITATE***

Principiul fundamental
Pentru a sări liniile timpului, principiul fundamental implică coordonarea câtorva câmpuri semnificative ale intenţiei.

1). Identificaţi linia timpului în care doriţi să vă mutaţi.
2). Vă schimbaţi starea vibraţională care să se potrivească cu acea linie a timpului.
3). Vă fixaţi în starea vibraţională, astfel ca ea să nu fluctueze.
4). Întreprindeţi o acţiune care să fie o expresie a noii linii a timpului.
5). Perseveraţi.

În cea de-a cincea fază, trebuie să deţineţi starea vibraţională a noii linii a timpului pe care aţi ales-o, făcând alegeri strict legate de ea şi perseverând, în ciuda informaţiilor senzoriale care spun contrariul. Această fază din urmă este importantă, pentru că linia voastră de timp actuală reprezintă o însumare a credinţelor şi intenţiilor voastre. În funcţie de forţa acelor credinţe şi intenţii, s-ar putea să trebuiască să acumulaţi o mare cantitate de energie, pentru a depăşi tiparul stabil din viaţa voastră. Informaţiile pe care le împărtăşim pot fi folosite pentru a aborda orice linie a timpului sau expresie din viaţa voastră, până la situaţia cea mai lumească.

În acest mesaj, în orice caz, vom discuta despre această metodologie de sărire a liniilor timpului cu privire la procesul de înălţare şi la modul în care vă puteţi deplasa în linii ale timpului, diferite de linia timpului specifică culturii în care vă aflaţi la ora actuală. Pentru unii dintre voi, aceasta este o idee revoluţionară; dar pentru noi, ea e pur şi simplu un adevăr despre natura voastră. Sunteţi zei şi zeiţe creatoare, iar aceste informaţii pe care le împărtăşim constituie, pur şi simplu, dreptul vostru din naştere. Vi le oferim în acest moment, anticipând şi sperând că mulţi dintre voi veţi sări linii ale timpului şi veţi înclina chila navei pe care vă aflaţi, direcţionând nava spre ape mai sigure şi mai prielnice. Gata cu metaforele. Acum, haideţi să trecem la detaliile practice privind modul în care să săriţi linii ale timpului.

Înălţarea

Procesul de înălţare, din perspectiva noastră, implică energizarea celui de-al doilea corp al vostru, corpul vostru KA şi înălţarea vibraţiei lui, astfel încât să emită mai multă lumină, devenind, în cele din urmă, SAHU-ul, Corpul Nemuritor de Energie. Există multe căi de a vă mări vibraţia corpului KA. Majoritatea tradiţiilor voastre spirituale au propriile lor metode pentru a vă creşte vibraţia, însă, din nefericire, multe dintre ele sunt şi pline de dogme, de tabu-uri şi, la modul cel mai sincer, de tipare perturbatoare, rezultate din formele-mentale introduse de cei care nu au dorit şi nu doresc ca voi să fiţi liberi şi care profită de pe urma întemniţării voastre.

Şi da, e trist să spunem că unele dintre tradiţiile voastre spirituale – în special religiile voastre – constituie capcane subtile, iar dacă e să vă îndreptaţi spre înălţarea propriei voastre fiinţe, trebuie să discerneţi adevărul de minciună. Numai voi puteţi întreprinde această sarcină, întrucât ea este una dintre cerinţele unui maestru. Aceasta este o limitare artificială a conştiinţei însăşi, pentru aceia care au ales înălţarea propriei lor fiinţe. Aceştia devin maeştri ai adevărului şi nu se abat de la a descoperi minciuna din cadrul realităţii. Ei nu sunt sclavii dogmei. Ei nu îngenunchează în faţa nimănui, ci doar în faţa propriei lor divinităţi.

Din punct de vedere energetic, procesul de înălţare începe atunci când forţa voastră vitală, numita Sekhem de către egiptenii antici, începe să se înalţe pe Djed, sau calea sacră a chakrelor. Aceasta înseamnă înălţarea, în forma ei cea mai simplă. Ea este o extindere a conştiinţei şi conştienţei. Pe măsură ce forţa voastră vitală pătrunde în centrii voştri superiori din creier şi pe măsură ce corpul vostru KA devine mai energizat, intraţi într-o altă etapă a procesului de înălţare. În această etapă, începeţi să metabolizaţi însăşi Lumina. Când spunem Lumina, ne referim la lumina spirituală, o lumină ce există în tărâmurile spirituale. Această lumină hrăneşte corpul KA şi-i creşte vibraţia. Atunci când corpul KA atinge o anumită amplitudine, forţă sau vibraţie, fără să fluctueze, el se aprinde cu un gen de foc eteric, transformându-l în SAHU, sau Corp Nemuritor de Energie.

Acest lucru ar putea fi considerat drept una dintre etapele finale ale acestei forme particulare de înălţare. Însă, ceea ce dorim să clarificăm foarte bine este faptul că orice mişcare ascendentă în conştiinţă şi orice mişcare a forţei vitale în sus, pe djed, indiferent de metoda folosită, face parte din procesul de înălţare.
Acum dorim să discutăm despre câteva concepte fundamentale şi strategii de antrenare ce vă vor face cunoscută o metodă de bază pentru sărirea liniilor timpului. Ne vom îndrepta apoi atenţia asupra modului în care puteţi crea o noua probabilitate pentru voi înşivă, chiar şi în mijlocul a ceea ce pare a fi o situaţie foarte dificilă. Şi, cel mai important, vom analiza o oportunitate semnificativă de evoluţie, ce există în cadrul nodului vostru temporal actual.

Una dintre sarcinile de căpătâi pe care le aveţi, dacă e să săriţi într-o linie diferită a timpului, este transcenderea fricii. Cea mai mare parte a oamenilor se tem de necunoscut, însă există un element şi mai perfid implicat aici. Controlorii, cei ce doresc să vă controleze destinul şi să profite de pe urma lui, sunt maeştri în arta de a proiecta frica şi folosesc mijloace multiple de controlare şi hipnotizare a minţii, prin intermediul mass-mediei, pentru a convinge masele de oameni că există multe lucruri de care să le fie frică. Şi, deşi există, sincer vorbind, oarecare adevăr în motivele pe care ei le prezintă pentru frică, adevărul mai înalt nu e dezvăluit.

Adevărul mai înalt, după cum îl vedem noi, este capacitatea voastră de a vă schimba realitatea, aptitudinea înnăscută de a folosi cele două comori ale voinţei suverane şi capacităţii voastre de a simţi, drept mijloace pentru a naviga în noi linii ale timpului. Haideţi să explicăm mai concret. După cum am menţionat mai devreme, tipul de înălţare despre care vorbim începe cu simpla mişcare a forţei voastre vitale în sus, pe djed, sau pe coloana vertebrală, în centri voştri superiori din creier. Pe măsură ce se desfăşoară acest proces, roţile energetice din corpul vostru KA, numite chakre, devin activate în moduri noi.

Acest lucru deschide accesul spre noi posibilităţi şi viziuni, iar noi forme de inspiraţie şi creativitate iau naştere. Însă, dacă conştiinţa e blocată în vibraţia fricii, ea rămâne captivă în centrii de jos – adică impulsurile pentru supravieţuire, sex şi putere. Din nenumarate motive istorice şi trans-istorice, dupa cum am spus mai devreme, a existat şi continuă să existe, o înţelegere secretă de a menţine omenirea blocată la nivelul centrilor de jos, de a perpetua frica, acestea fiind mijloace de a-i controla destinul. Aşadar, pentru orice maestru ce alege calea ascendentă, unul dintre primele obstacole de depăşit îl reprezintă Valea Fricii – formele-mentale proiectate din cadrul culturii respective.

Apoi, trebuie să treceţi prin portalurile limitării ce vă restricţionează, să recunoaşteţi minciunile ce au fost transmise din veac în veac, chiar şi de religiile voastre cele mai sacre. Însă, permiteţi-ne să vă spunem că voi aveţi curajul şi tăria sufletească de a întreprinde această călătorie şi, mai permiteţi-ne să spunem, de dragul de a da un exemplu, că linia timpului în care doriţi să trăiţi este una a bunăvoinţei: a bunătăţii plină de iubire. Iată şi cum aţi face acest lucru, amintindu-vă că acelaşi principiu se aplică pentru orice linie a timpului pe care doriţi să o creaţi pentru voi înşivă.

***SPIRITUALITATE***SPIRITUALITATE***SPIRITUALITATE***

Pregătire şi antrenare

Primul pas e să identificaţi linia timpului pe care doriţi să o creaţi, în care doriţi să trăiţi. În acest caz, ea este o linie a timpului a bunătăţii plină de iubire. Al doilea pas e să intraţi în starea vibraţională specifică liniei timpului. În acest caz, e vorba de starea de a simţi bunătate plină de iubire, astfel încât voi înşivă să rămâneţi în această stare, cât de mult puteţi. Vrem să spunem prin asta că veţi exprima bunătate plină de iubire faţă de ceilalţi şi de voi înşivă. Al treilea pas este să consolidaţi acest câmp vibraţional, astfel încât să nu fluctueze. Acesta e un aspect important în sărirea liniilor timpului, pentru că starea vibraţională veche are o viaţă de sine stătătoare.

Doar pentru că aţi ales să creaţi o nouă linie a timpului şi aţi păşit într-o stare vibraţională ce se potriveşte cu linia timpului, nu constituie o garanţie că linia timpului se va manifesta sau va continua. Trebuie să consolidaţi câmpul vibraţional, pentru ca acest lucru e cel ce vă susţine în accesarea noii linii a timpului. Primii doi paşi implică voinţa voastră suverană. Alegeţi o linie a timpului pe care doriţi să o trăiţi. Alegeţi o stare vibraţională care se potriveşte cu acea linie a timpului. Iar la al treilea pas – consolidarea stării vibraţionale – folosiţi cea de-a doua comoară a naturii voastre: capacitatea de a simţi. Având sentimentul stării vibraţionale în care doriţi să fiţi, o amplificaţi; o faceţi mai puternică. Şi dacă mai includeţi şi o stare emoţională coerentă, cum ar fi aprecierea sau recunoştinţa pentru realitatea vibraţională, îi veţi accelera apariţia.

Acest act simplu de apreciere, sau sentimentul de recunoştinţă pentru noua linie a timpului, catalizează realitatea ei în moduri ce uluiesc mintea. În acest fel, cele două comori ale naturii voastre sunt reunite în aceşti trei paşi. Următorul pas vă cere din nou folosirea voinţei voastre suverane. Trebuie să perseveraţi, să menţineţi viziunea noii linii a timpului şi starea vibraţională, neţinând cont de ceea ce simţurile vă spun. Acesta e punctul în care mulţi eşuează. Materializarea unei noi linii a timpului în realitatea voastră tridimensionala impune o acumulare de energie. Dacă perseveraţi în menţinerea viziunii noii linii a timpului, cu câmpul vibraţional (sau sentimentul acestuia), împreună cu sentimentul de recunoştinţă că el deja există, veţi acumula energie. Sarcina e să fiţi fideli faţă de viziunea voastră, în timp ce sunteţi atenţi la ceea ce vă arată realitatea curentă.

Nu e vorba de simulare. E vorba despre a face faţă realităţii, aşa cum se prezintă ea, menţinând, concomitent, o viziune mai înaltă. Cu alte cuvinte, vă gestionaţi realitatea vieţii, menţinând, simultan, viziunea unei vieţi diferite. Aceasta este arta. Folosind exemplul nostru, dacă doriţi să creaţi o viaţă de mai multă bunătate plină de iubire, veţi intra în acea stare vibraţională, exprimând bunătate plină de iubire faţă de ceilalţi. Dacă aţi putea şi să simţiţi recunoştinţă pentru această stare vibraţională, aceasta ar accelera crearea noii linii a timpului. În realitate, va exista o perioadă în care veţi recunoaşte că nu toata lumea e capabila de bunătate plină de iubire şi, în plus, nici capabilă să o primească. Viziunea vă va fi apoi cizelată de către realităţile vieţii, iar această maturizare a conştiinţei voastre se va produce firesc, pe măsură ce gestionaţi realităţile liniei voastre curente a timpului, împreună cu dezvoltarea noii linii a timpului.

Un rezultat ce va decurge din această cale este acela că veţi deveni un maestru al bunătăţii pline de iubire şi un maestru în abordarea celor care nu pot exprima astfel de stări vibraţionale. în cele din urmă, vă veţi bucura de o viaţă mai bogată în bunătate plină de iubire, în care mai mulţi oameni exprimă această calitate, faţă de voi şi voi faţă de ei. Iar atunci când vă întâlniţi cu cineva care nu poate exprima această calitate, veţi putea să aveţi legături cu acea persoană, fără ca voi să vă pierdeţi această calitate. Astfel, veţi fi semănat nouă linie a timpului şi noua realitate pentru voi înşivă.

Haideţi să revenim acum la linia temporală colectivă. După cum am spus mai devreme, nodurile temporale sunt puncte de joncţiune în care converg multiple linii ale timpului, iar voi puteţi sări din una într-alta, dacă înţelegeţi cum se face acest lucru. Tocmai am explicat principiul fundamental, aşa cum se aplică la liniile temporale individuale. Acum, haideţi să vorbim despre modul în care puteţi sări într-o linie temporală diferită, alta decât cea a unei colectivităţi anume.

Oricât de paradoxal ar putea părea, e foarte posibil să trăieşti într-o linie temporală distinctă, având o experienţă de viaţă diferită faţă de cei din preajma ta. Haideţi să spunem asta într-un mod diferit. E posibil să trăieşti în rai, în timp ce alţii trăiesc în chinuri. La nivelul cel mai profund al conştiinţei, e vorba doar de o simplă alegere. Recunoaştem faptul că aţi fost, şi continuaţi să fiţi, manipulaţi de forţe ce doresc să vă ţină întemniţaţi. Însă, alegerea noastră din cadrul acestui mesaj este să vă dăm chei pentru a sări din acea încarcerare, pentru a nu mai stărui asupra istoriei ei, sau a identităţii celor implicaţi. Pentru că, în realitate, adevăraţii Controlori nu sunt văzuţi de voi*. Ei sunt Marii Păpuşari. [*Explicaţii mai ample despre Controlori – natura acestora şi dimensiunea din care operează – sunt relatate pe larg de Barbara Hand Clow în cartea Alchimia celor nouă dimensiuni, profeţiile despre 2011/2012 şi cercurile din lanuri, în curs de apariţie la Editura For You, n.tr]

Pe măsură ce evenimentele haotice se intensifică, veţi avea multe oportunităţi de a sări liniile timpului. Sugestia noastră e să vă amintiţi de paşii despre care am vorbit mai devreme. Aţi putea face experimente cu această metodă, alegând să conduceţi un experiment. Alegeţi realitatea pe care aţi vrea să o vedeţi desfăşurându-se în viaţa voastră şi, urmând paşii despre care v-am spus, vedeţi ce puteţi crea.

***SPIRITUALITATE***SPIRITUALITATE***SPIRITUALITATE***

Supravieţuirea fizică şi spirituală

Motivul esenţial al împărtăşirii acestui mesaj implică ceva ce are mult mai multă importanţă decât crearea dorinţelor personale. Acest “ceva” are literlamente de a face cu supravieţuirea voastră, atât din punct de vedere fizic cât şi spiritual. Pe măsură ce se înteţesc evenimentele haotice, puterea intuiţiei voastre va fi mai importantă decât oricând. Unii oameni o numesc “presimţiri”. Fără să ştiţi cum de ştiţi ceva, ştiţi dintr-odată ce să faceţi într-o situaţie dată. Aşa lucrează intuiţia. În aceste momente de intuiţie, vă aflaţi într-un punct de joncţiune – un nod temporal – în care puteţi sări într-o linie temporală diferită şi ajunge la un rezultat diferit. Această amplificare a receptivităţii intuitive constituie unul dintre semnele înălţării personale, sau a deplasării în sus a conştiinţei. O intuiţie mai dezvoltată are beneficii clare asupra supravieţuirii fizice.

Am spus mai înainte ceva ce unora li s-ar putea părea paradoxal. Am spus că aptitudinea de a sări liniile timpului are beneficii privind atât supravieţuirea fizică, cât şi cea spirituală. Prin asta, am vrut să spunem că aptitudinea de a sări o linie a timpului, într-un rezultat diferit, poate duce, în unele situaţii, la supravieţuire fizică. Prin supravieţuire spirituală, vrem să spunem că există ameninţări la adresa trezirii voastre spirituale. Dacă pierdeţi legatura cu propriul adevăr, dacă pierdeţi cele două comori inerente naturii voastre – voinţa suverană şi capacitatea de a simţi – atunci, la nivel spiritual, sunteţi în pericol. Nu pierdeţi din vedere aceste comori ale voastre. Pe măsură ce se intensifică evenimentele haotice – căci acestea se vor intensifica, întrucât se produce naşterea unei noi lumi – Controlorii îşi vor spori eforturile.

Fiţi conştienţi de manipularea minţii şi de orice formă mentală ce vă îngrădeşte voinţa suverană sau aptitudinea de a simţi, oricare ar fi sursele acestora – chiar dacă ele provin din religiile voastre “sacre”. Ar trebui evitată orice formă mentală, oricât de dichisită ar fi ea, în veşmânte sacre sau corectitudine politică, dar care v-ar limita voinţa suverană de a face alegeri sau capacitatea de a simţi. Aceasta e o cerinţă vitală pentru aceia dintre voi care vor să dăinuiască pe plan spiritual şi să rămână intacţi în urma acestei călătorii.

Convergenţa liniilor timpului şi modificarea probabilităţilor

Haideţi să ne îndreptăm atenţia asupra motivului principal al acestui mesaj. Tot ce am spus până în acest moment reprezintă contextul general şi sugestii de antrenare a propriei voastre conştiinţe, pentru a sări liniile timpului. Însă acum, ne îndreptăm atenţia asupra liniilor timpului deosebit de semnificative, ce există independent de creaţia voastră. Ele fac parte dintr-o ordine diferită a existenţei. Ele nu sunt create în urma alegerii voastre personale. Şi ele sunt diametral opuse. Voi existaţi, după cum am spus în nenumărate ocazii, în mod simultan, în multiple linii ale timpului şi probabilităţi. Una dintre liniile timpului în care voi şi omenirea trăiţi în acest moment, constituie o împlinire a profeţiilor privind judecata de apoi şi distrugerea la nivel planetar.

Aceasta e o linie a timpului foarte reală. Însă, aceasta e doar o linie temporală posibilă. Vă aflaţi într-un punct de convergenţă, într-un nod temporal, în care e posibil să faceţi saltul – din probabilităţile judecăţii de apoi, într-un nou tip de Pământ şi o nouă ordine de viaţă. Această linie a timpului, pe care noi o numim Noul Pământ, constituie o dimensiune foarte diferită de trăire a vieţii, faţă de realitatea voastră prezentă. În această linie a timpului, Pământul e profund respectat şi se bucură de recunoştinţa întregii omeniri, care înţelege şi preţuieşte adevărul că întreaga viaţă este interconectată. În această linie a timpului, Pământul nu e distrus şi exploatat de dragul profitului – în detrimentul propriului lui ecosistem.

Tehnologiile au fost transformate, prin înălţarea conştiinţei umane. Nu mai există tehnologiile care ameninţă viaţa şi mentalităţile dăunătoare vieţii, ce caracterizează epoca voastră actuală. Războaiele sunt o amintire. Controlorii care au acţionat distructiv asupra destinului vostru, prin manipularea desfăşurată în cadrul religiei, economiei şi afacerilor internaţionale, au abdicat de la putere. Viaţa în sine e preţuită ca fiind sacră, iar omenirea adoptă un nou mod de înţelegere asupra sacralităţii materiei. În această nouă lume nu există nici un fel de război între Cer şi Pământ. Sunt mai multe lucruri pe care le-am putea spune despre această linie a timpului, însă simţiţi şi voi, sperăm noi, diferenţa dintre această linie a timpului şi cealaltă, care conduce, într-un târziu, la osândă şi distrugere.

Mai e un lucru pe care dorim să vi-l spunem despre această linie temporală pentru Noul Pământ. Este o calitate pe care noi o apreciem în mod deosebit. În această nouă linie a timpului, vălurile dintre lumi sunt transparente, existând o interacţiune mai mare între oameni şi fiinţele intergalactice – cum am fi noi înşine – şi cu ceea ce aţi numi voi tărâmurile devic şi spirituale. Trebuie să spunem aici că intenţia noastră nu este să vă influenţăm, căci noi credem în non-intervenţionism. Nu vom interfera cu liberul vostru arbitru. Totuşi, avem libertatea de a va indica lucrurile pe care noi le vedem. În Egiptul antic exista o zeiţă numită Maàt, care avea un cântar, iar la moartea unui iniţiat, inima acestuia era pusă pe un taler al cântarului, iar pe celălalt taler era aşezată o pană. Dacă inima era la fel de uşoară ca pana, iniţiatul era primit în lumile cereşti – însemnând stări mai înalte de conştiinţă.

Însă, dacă inima era încărcată de negativitate, regrete şi supărare, atunci iniţiatul trebuia să se întoarcă în lumile mai joase. Într-un mod foarte real, omenirea se află pe punctul de a se întâlni cu Maàt. Orice persoană care crede în linia temporală a judecăţii de apoi, a distrugerii şi groazei, va contribui la această realitate. Orice persoană care consideră ca fiind reală linia temporală a Noului Pământ, va contribui la această realitate. În această situaţie, voi nu sunteţi neputincioşi. Deţineţi în însăşi natura voastră puterea schimbării radicale, pentru voi înşivă şi pentru planetă –îin special pentru omenire. Dacă simţiţi că rezonaţi cu această linie temporală a Noului Pământ şi dacă alegeţi să trăiţi în această nouă stare de Fiinţare, veţi contribui, cu greutatea voastră, ca să spunem aşa, şi veţi ajuta la înclinarea balanţei.

Dorim să spunem ceva ce am spus mai devreme, pentru că e de o importanţă vitală. E posibil să trăiţi în rai, în timp ce alţii din preajma voastră, trăiesc în chinuri. Acest lucru are prea puţin de-a face cu locaţia voastră în timp şi spaţiu, însă are mult de-a face cu starea voastră vibraţională. Dacă simţiţi adevărul a ceea ce vă spunem şi alegeţi să vă aliniaţi cu acest Nou Pământ, vă întâmpinăm cu bucurie, într-o nouă linie a timpului şi într-un nou destin. Sugestia noastră e să revedeţi paşii cu privire la sărirea liniilor timpului, pe care vi i-am dat mai devreme şi să începeţi marele experiment. Pătrundeţi în linia temporală a Noului Pământ şi pregătiţi-vă pentru ceva sublim. În final – lăsaţi Pământul să vă vorbească. Lăsaţi-l să vă mângaie şi să vă transmită cunoaşterea şi înţelepciunea lui cea mai adâncă.

El va fi un aliat puternic pentru voi, în schimbările ce urmează. Vă vom oferi mai multe informaţii despre sărirea liniilor timpului şi Noul Pământ, în mesajele următoare. Însă, deocamdată, sperăm că înţelegeţi lucrurile de bază cu privire la modul în care să procedaţi. Ca întotdeauna, chiar şi în mijlocul unor greutăţi atât de mari ca cele cu care vă confruntaţi, menţinem o viziune mai înaltă pentru voi, familia umană. Vă vedem măreţia ascunsă, chiar dacă voi înşivă s-ar putea să nu o vedeţi. Menţinem o lumină, în aceste vremuri de întunecime. Şi acesta e doar un memento despre lumina măreaţă pe care o deţineţi înlăuntrul vostru. E momentul să eliberaţi această lumină din voi. Generaţiile viitoare vor fi binecuvântate de înălţarea voastră. Aşa să fie.

Hathorii

***SPIRITUALITATE***SPIRITUALITATE***SPIRITUALITATE***

Gândurile şi remarcile lui Tom

Au fost câteva lucruri care mi-au reţinut atenţia în acest mesaj. Mai întâi de toate, ei au folosit un cuvânt, trans-istoric, pe care nu l-am mai auzit până acum. Atunci când i-am întrebat despre acest termen, mi-au spus că el descrie un mod de a examina anumite tipuri de influenţe intergalactice, ce transcend timpul liniar. Prin urmare, influenţele despre care vorbeau ei erau generate în afara timpului, aşa cum îl înţelegem noi, însă, au apărut apoi în linia noastră temporală, din epoca preistorică până în momentul de faţă. Nu înteleg pe deplin tot ce spun ei aici. Eu doar transmit mai departe, mesajul lor.

Întrucât ei au subliniat importanţa nodurilor temporale, de atât de multe ori, şi au insistat asupra modului în care să sărim dintr-o linie a timpului în alta, i-am întrebat care era durata nodului temporal actual. Potrivit spuselor lor, acest nod temporal e deosebit de important, deoarece el conţine convergenţe multiple de linii temporale posibile/probabile, ce vor afecta planeta noastră şi destinul nostru la nivel de specie. Două dintre liniile timpului pe care le-au menţionat în mod specific au fost linia timpului ce împlineşte profeţiile de distrugere şi purificare a planetei, ce se desfăşoară împreună cu o linie a timpului care conduce spre un viitor nou şi mai favorabil, o linie temporala pe care ei o numesc Noul Pământ. Aşadar, când a început acest nod temporal şi când se va încheia ?

Potrivit Hathorilor, acest nod temporal particular, de destine opuse şi polare, a apărut în realitatea noastră 3D în luna iulie a acestui an şi va continua, în permutări variate, până în iulie 2013. Vă rog să reţineţi faptul că ei nu spun că linia temporală a Noului Pământ a aparut în timpul acestui nod temporal. De fapt, potrivit lor, aceasta linie temporală favorabilă se desfăşoară de destul de mult timp. Însă liniile temporale opuse şi polare – de distrugere planetară, versus renaştere planetară – se apropie mult una de cealaltă, în prezent (aspectul de nod temporal).

Aşadar, dacă ştii cum să sări liniile temporale, e mult mai uşor să faci acest lucru, atunci când linia temporală pe care o doreşti e atât de apropiată de cea în care te afli. Semnificaţia acestui nod temporal e aceea că omenirea se află într-un moment de alegere privind care dintre liniile timpului o va trăi ca realitate colectivă. şi, potrivit Hathorilor, realitatea care va prevala este ancorată prin alegerile pe care le facem în prezent – atât ca indivizi, cât şi ca un colectiv. În acest mesaj, Hathorii au împărtăşit o metodă elementară pentru sărirea liniilor temporale, care, aşa cum au arătat ei, constituie, înainte de toate, informaţii pentru aceia dintre noi care aleg să trăiască într-o realitate diferită şi mai favorabilă decât realitatea tot mai supra-realistă şi care neagă viaţa, în care omenirea trăieşte la ora actuală.

Partea de Antrenare şi pregătire din mesajul lor poate fi cu siguranţă folosită pentru procese de materializare la nivel personal. Într-adevăr, cei care aveţi experienţă în aceste treburi veţi considera foarte potrivit aceste informaţii ca fiind un Curs introductiv în Materializare (Manifesting 101). Însă simplitatea metodei îi ascunde profunzimea pe care o are. Hathorii sunt maeştri în simplificarea conceptelor şi tehnicilor complexe, iar cea de faţă nu face excepţie. În orice caz, motivul pentru care ei împărtăşesc această metodă de bază, nu îl reprezintă materializarea dorinţelor, deşi ea va fi eficientă în acest scop; mai degrabă, motivul lor e să ne prezinte o metodă ce ne va permite să transformăm radical realităţile la nivel de planetă – dacă nu pentru marea colectivitate a familiei noastre umane, atunci, măcar pentru noi înşine.

Mi-a plăcut metafora pe care au ales-o ca să înfăţişeze situaţia noastră actuală – o navă oceanică. Într-adevăr, situaţia noastră îmi aminteşte de ce s-a întâmplat pe Titanic, în timp ce acesta se scufunda. Vasul se ciocnise de un iceberg, iar nivelurile de jos ale navei erau inundate cu apă. La început, au încercat să tăinuiască prezenţa pericolului faţă de cei de pe punţile superioare. Aşa că petrecerea a continuat, susţinută de orchestră, până ce deznodământul a devenit evident. În mass-media manipulată şi excesivă din cultura noastră obsedată de consum, puţini sunt cei care atrag atenţia asupra faptului că vasul nostru, Civilizaţia Occidentală se înclină serios într-o parte, sau că se află periculos de adânc în apă.

Hathorii cred că dacă un număr suficient de mare de oameni sar liniile temporale, părăsind linia temporală de distrugere planetară şi intrând în realitatea mai favorabilă, care afirmă viaţa, şi pe care ei o numesc Noul Pământ, multe din profeţiile funeste cu privire la planeta noastră nu se vor împlini. Însă totodată, ei spun clar că dacă colectivitatea nu face tranziţia la un destin mai înalt, ceva remarcabil se va întâmpla pentru aceia dintre noi care avem curajul să trăim într-o realitate diferită faţă de cea care ne e băgată în cap de cultura noastră curentă. “E posibil să trăiţi în rai, în timp ce ceilalţi din preajma voastră trăiesc în chinuri”.

Mai există ceva în acest mesaj, pe care eu îl consider a fi de o importanţă vitală – în special pentru aceia dintre noi care vom încerca, cu adevărat, să sărim liniile timpului. Iar acest “ceva” are de-a face cu capacitatea noastră omenească de “gândire magică”. În cazul în care nu sunteţi conştienţi de acest termen, gândirea magică e o tulburare de gândire, în care persoana crede că doar prin simplul fapt de a gândi ceva, acel lucru e deja real sau poate fi determinat să fie real, fără ca persoana să facă vreun efort. După părerea mea, există un element deosebit de nociv în gândirea New Age, care încurajează negarea ca pe un mijloc de a face faţă anumitor greutăţi din viaţă (adică, gândirea magică). Şi, într-adevăr, multora dintre noi le este tot mai greu să facă faţă la nebunia curentă, ce se extinde în lumea noastră.

Însă, dacă cineva care citeşte aceste rânduri consideră că negarea este o metodă acceptabilă de a face faţă realităţilor din linia noastră temporală curentă, doresc să vă atrag atenţia asupra faptului că Hathorii spun exact contrariul. O parte din arta săririi liniilor temporale este să menţinem viziunea şi amprenta vibraţională a liniei temporale pe care dorim să o trăim. Însă, în acelaşi timp, trebuie să fim atenţi la realităţile concrete din linia temporală în care ne aflăm. Acest lucru înseamnă să trăieşti între lumi, iar acesta e genul de măiestrie la care ne invită Hathorii. Bănuiesc că mulţi dintre noi, care aleg să sară liniile timpului (inclusiv eu) vor întâlni o curbă a învăţării, în care nu vor reuşi să fie în stare să sară în noua linie temporală şi/sau nu vor reuşi să o susţină. Acest lucru e absolut normal, atunci când înveţi o deprindere nouă – şi da, aceasta este în mod fundamental o nouă deprindere, chiar una extraordinară.

Aşadar, sfatul meu pentru noi toţi, săritori neofiţi ai liniilor temporale, este să fim blânzi cu noi înşine, să lăsăm deoparte judecata de sine şi să pătrundem în acest gen de experienţă de învăţare, cu un simţ al umorului dezvoltat. La urma urmei, cel puţin dintr-o perspectivă, toată treaba asta este o mare glumă cosmică. Modul în care navigăm prin realităţile unei civilizaţii în curs de transformare (unii ar spune muribunde), în timp ce inima şi mintea noastră se concentrează asupra liniei temporale în care dorim să trăim, vor deveni indubitabil o formă de artă. Şi astfel … confraţilor mei, Artişti ai Misterului Viu, acelora dintre voi care îndrăgesc această viziune şi care au cutezanţa de a sări, închin cupa în cinstea voastră. Vă dau onorul, vouă şi măreţei acţiuni în care urmează să ne angajăm, care nu e altceva decât înălţarea spre calităţile noastre cele mai înalte, ca fiinţe spirituale ce trăiesc o experienţă umană.
Binecuvântări, vouă şi celor iubiţi,
Tom Kenyon

Tom Kenyon este unul dintre cei mai importanţi oameni de spiritualitate din lume. El a scris cartea „Materialul Hathor”, publicată de noi şi primeşte mesaje de la civilizaţia Hathor sub formă de sunete, aşa cum aţi ascultat dacă aţi deschis linkurile pe care le-am trimis.

Reformă morală şi intelectuală omenirii

2 comentarii

  1. Pingback:Mintea care nu se grăbește

  2. Pingback:DE LA FIINȚE SUVERANE, LA PERSOANE - ființe libere

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.