Mintea vindeca cand ratiunea preia controlul gandurilor

Mintea vindeca cand ratiunea preia controlul gandurilor

Mintea vindeca cand ratiunea preia controlul gandurilor

Şi sculându-Se din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Iar soacra lui Simon era prinsă de friguri rele şi L-au rugat pentru ea. Şi El, plecându-Se asupra ei, a certat frigurile şi frigurile au lăsat-o. Iar ea, îndată sculându-se, le slujea. (Luca 4:38-39; pasaje corelate – Matei 8:14-15)

Cu ceva timp în urmă, o femeie mi-a spus că fiul ei avea febră mare şi nu se mai aştepta ca el să trăiască. Doctorul i-a prescris doze mici de aspirină şi i-a administrat un tratament antibiotic. Mama era implicată într-un proces de divorţ şi era extrem de agitată şi tulburată emoţional. Aceste emoţii tulburi i-au fost transmise subconştient şi copilului, iar acesta s-a îmbolnăvit.

Copiii sunt la mila părinţilor şi sunt controlaţi de , atmosfera mentală dominantă din jurul lor. Ei nu au atins încă vârsta la care propria lor raţiune să poată prelua controlul gândurilor, emoţiilor şi reacţiilor la condiţiile vieţii. La sugestia mea, această mamă s-a decis să se liniştească şi să citească constant Psalmul 23, rugându-se pentru ghidare, pentru pace şi armonie cu soţul ei, transmiţându-i acestuia iubire, în loc de ură şi resentimente. Mânia şi furia reprimată a mamei au ajuns să fie resimţite de copil sub forma febrei sau a unei stări de excitaţie a minţii.

*******CĂRŢI SPIRITUALITATE*******

Odată ce a reuşit să-şi liniştească mintea, ea a început să se roage pentru fiul ei astfel: “Spiritul lui Dumnezeu este viaţa copilului meu. Spiritul nu are temperatură, nu este niciodată bolnav, nu are niciodată febră. Pacea lui Dumnezeu curge prin mintea şi corpul copilului meu. Armonia, sănătatea,iubirea şi perfecţiunea lui Dumnezeu se manifestă acum prin mintea şi corpul copilului meu. El este acum relaxat şi liniştit. Eu scot acum la iveală darul lui Dumnezeu din el şi totul este bine.”

Ea a repetat rugăciunea de mai sus încet, în tăcere şi plină de iubire, timp de vreo 10 minute. A remarcat apoi o schimbare remarcabilă la copilul său, care s-a trezit, a cerut o jucărie şi ceva de mâncare. Temperatura i-a revenit la normal. Ce se întâmplase? Febra a dispărut la copil deoarece mama nu mai avea nicio stare febrilă şi nicio agitaţie în mintea ei. Starea sa de pace, armonie şi iubire a fost resimţită instantaneu de copil, astfel că a apărut la el o reacţie corespondentă. Ea şi-a luat copilul de mână, biblic vorbind.

Mâna reprezintă Puterea lui Dumnezeu.

Cu ajutorul mâinii, voi creaţi, modelaţi, daţi formă şi direcţionaţi. Ea este simbolul Puterii Creatoare a Inteligenţei din noi toţi. Femeia şi-a înălţat copilul cu ajutorul mâinii, în sensul că a insuflat minţii ei ideea de sănătate, armonie şi pace, iar Puterea lui Dumnezeu a răspuns pe măsură. Stă în natura minţii profunde de a răspunde naturii gândului vostru. Când mama şi-a focalizat atenţia asupra ideii de sănătate perfectă pentru copilul ei, Puterea lui Dumnezeu a fost canalizată prin punctul ei focar de atenţie şi astfel a apărut vindecarea.

Atunci când Biblia vorbeşte despre intrarea în casa lui Simon, se referă la ceea ce auziţi. Cuvântul Simon înseamnă a auzi, iar mama soţiei Iui Simon înseamnă starea emoţională care urmează după ce aţi auzit sau aţi dat atenţie la ceva. Dacă sunteţi tulburaţi de unele veşti sau dacă deveniţi foarte entuziasmaţi în mod nejustificat, trebuie să vă treziţi sinagoga (mintea), adică trebuie să contemplaţi Prezenţa interioară, care saturează fiecare atom al fiinţei voastre. Trebuie să certaţi febra sau starea de boală prin contemplarea Omniprezenţei lui Dumnezeu. Aceasta este Ştiinţa Divină în acţiune.

De mare pace se vor bucura toţi cei care iubesc legea Ta şi nimic nu-i va atinge.Şi pe când erau într-una din cetăţi, iată un om plin do lepră; văzând pe Iisus, a căzut cu faţa la pământ şi I s-a rugat zicând: Doamne, dacă voieşti, poţi să mă turăţeşti. Şi întinzând £1 mâna, S-a atins de lepros, zicând: Voiesc, fii curăţat! Şi îndată s-a dus lepra de pe el. Iar Iisus i-a poruncit să nu spună nimănui, ci, mergând, arată-te preotului şi, pentru curăţirea ta, du jertfa, precum a orânduit Moise, spre mărturie lor. (I.uca 5:12-14; pasaje corelate – Marcu 1:40-44)

Biblic vorbind, un lepros este o persoană care s-a separat de Sursa adevărată a vieţii, prin gânduri eronate întreţinute în mod constant. înseamnă un om care se lasă guvernat de cele cinci simţuri şi este separat psihic şi spiritual de Centrul său divin. Starea de a fi lepros sau orice altă stare impură este rezultatul guvernării celor cinci simţuri, prin intermediul cărora apar influenţele fricii, superstiţiilor şi gândurilor eronate.

*******CĂRŢI SPIRITUALITATE*******

Şi întinzând El mâna, S-a atins de lepros, zicând: Voiesc, fii curăţat!

Aţi văzut oameni care întind mâna deasupra mulţimii şi se roagă pentru ei, după care apare vindecarea; acest lucru s-a tot petrecut din timpuri imemoriale. Uneori, lumea îl priveşte pe omul care practică întinderea mâinii deasupra altora ca pe „un vindecător înnăscut”. Desigur, cu toţii suntem „vindecători înnăscuţi”, din simplul motiv că Prezenţa vindecătoare a lui Dumnezeu se află în toţi oamenii.

Fiecare dintre noi o poate contacta prin gândurile sale. Ea răspunde tuturor. Principiul vindecător se află şi în câine, în pisică, în copac, în păsări. Ea este omniprezentă şi reprezintă Viaţa din tot ce ne înconjoară. Există grade diferite de credinţă. Există omul care, prin credinţă, se vindecă singur de ulcer şi altul care vindecă o boală profundă, aşa-zis incurabilă, a altei persoane. Este la fel de uşor pentru Prezenţa vindecătoare să vindece plămân tuberculos sau o tăietură la deget. Nu există mare sau mic în ochii lui Dumnezeu, care ne-a creat pe noi toţi la fel cum nu există greu sau uşor. Omnipotenţa se află în toţi oamenii. Rugăciunile celui care îşi întinde mâna asupra altuia apelează la cooperarea subconştientului; apare un răspuns şi, în funcţie de câtă credinţă aveţi, se realizează ceea ce doriţi.

Aceasta este procedura de vindecare atât de mult discutată şi respectată de-a lungul timpului. Iar Iisus i-a poruncit să nu spună nimănui. Este foarte înţelept să vă reţineţi de la a spune oricui că aţi fost vindecat printr-o putere spirituală. Mulţi dintre prietenii voştri vor face remarci sceptice şi defavorabile care v-ar putea submina credinţa, făcându-vă să aveţi îndoieli şi iată cum se pot duce beneficiile pe care le-aţi obţinut prin rugăciunile celui care v-a vindecat şi prin acceptarea voastră mentală.

Arată-te preotului.

Atunci când vă rugaţi, voi sunteţi preotul care-şi oferă sacrificiul. Starea sau atitudinea de receptivitate fac legătura dintre invizibil şi vizibil. Dorinţa voastră este ofranda; vă curăţaţi şi vă purificaţi iertând pe toată lumea, dorindu-le sincer celor care v-au rănit toate binecuvântările lui Dumnezeu: pacea, iubirea, bucuria şi fericirea.

Curăţându-vă mintea de toate impurităţile (imagini negative şi gânduri distructive), vă oferiţi darul (dorinţa) lui Dumnezeu, căutând să fiţi una cu idealul vostru. Lăsaţi-vă absorbiţi în bucuria auzirii veştilor bune sau bucuria răspunsului la rugăciune; în acest fel, va dispărea starea cea veche şi se va naşte una nouă. Dacă vreţi să vă vindecaţi trupul,începeţi să vă gândiţi la Prezenţa vindecătoare a lui Dumnezeu, care este în voi. Cele cinci simţuri externe vor fi astfel orientate către interior şi se vor focaliza pe sănătate şi armonie.

Toată atenţia voastră trebuie să fie îndreptată către procesul de vindecare şi de pace a minţii. Forţa creatoare a Celui Atotputernic curge prin punctul focar al atenţiei. Veţi simţi răspunsul din partea Lui cum curge prin voi. Prezenţa vindecătoare străbate fiecare atom al fiinţei şi astfel veţi fi îmbogăţiţi spiritual. Dacă este mereu în comuniune conştientă cu Divinul, omul devine din ce în ce mai spiritual. Are loc o stare de expansiune a întregii fiinţe. Trezirea spirituală îl transformă, îl înnoieşte, astfel că toată fiinţa noastră va fi revitalizată şi reîncarcată.

Dr. Alexis Carrel evidenţiază în lucrarea Omul, acest necunoscut,efectele miraculoase produse de rugăciune. El citează un caz în care o rană canceroasă s-a redus la o cicatrice, în faţa ochilor săi. îşi aminteşte că a văzut leziuni care se vindecau în câteva secunde şi simptome patologice care dispăreau în câteva ore. în acele cazuri, se realiza o activare extremă a procesului de reparare organică.

Aceste vindecări de tumori, arsuri etc. se datorau tocmai acestei Puteri Vindecătoare din noi. Dumnezeu, sau Inteligenţa Infinită, este singurul vindecător, singura putere. Atunci când invocăm acesta Prezenţă din noi, oferindu-I suprema recunoaştere, fiind convinşi că Puterea Vindecătoare ne saturează mintea şi trupul, noi primim un aflux corespunzător de Putere Vindecătoare, care pătrunde în fiecare atom, cicatrizând rănile şi vindecându-ne.

Corpul nostru începe să funcţioneze armonios; structura sa atomică şi moleculară este transformată din nou, apropiindu-se din ce în ce mai mult de cea din Centrul Divin al fiinţei noastre; astfel, constatăm că este adevărată afirmaţia- Atunci, în trupul meu îl voi vedea pe Dumnezeu. Atunci când Biblia spune: Căutaţi să vă curăţaţi, după cum a orânduit Moise, trebuie să interpretaţi cuvântul Moise ca fiind Legea – calea prin care funcţionează mintea voastră profundă.

Pe măsură ce vă creaţi tipare noi de gândire şi vă afirmaţi binele, mintea voastră profundă (Legea) răspunde în mod automat acestor tipare şi vizualizării mentale, după care urmează vindecarea. Legea nu păstrează niciun pic de ranchiună, nu mai mult decât legea electricităţii. Tot ce trebuie să faceţi este să vă conformaţi principiului electricităţii şi rezultatele vor apărea. Poate că n-aţi folosit corect principiul pentru a obţine curent timp de vreo 50 de ani; dar în momentul în care veţi urma procedura corectă, veţi obţine curent.

*******CĂRŢI SPIRITUALITATE*******

Şi iată nişte bărbaţi aduceau pe un pat un om care era slăbănog şi căutau să-l ducă înăuntru şi să-l pună înaintea Lui. Dar negăsind pe unde să-l ducă, din pricina mulţimii, s-au suit pe acoperiş şi, printre cărămizi, l-au lăsat cu patul în mijloc, înaintea lui Iisus. Şi văzând credinţa lor. El le-a zis: «Omule, iertate îţi sunt păcatele tale». (Luca 5:18-20; pasaje corelate – Marcu 2:3-5) «Ţie îţi poruncesc: Scoală-te, ia patul tău şi mergi la casa ta.» (Luca, 5:24)

Îmi amintesc de un caz de paralizie însoţită de trepidaţii, care a fost tratat acum câţiva ani. Bărbatul ajungea la un moment dat să nu-şi mai poată mişca picioarele. Se instala panica şi el încremenea într-un loc, uneori chiar în mijlocul unei străzi aglomerate. Această stare de teamă constantă, de panică şi presimţiri rele îl distrugeau cu încetul. în acest caz, a fost adoptată următoarea procedură: primul pas a fost scoaterea lui din starea în care se afla. După încheierea unui acord rapid cu adversarul, i s-a spus să nu mai continue starea de conflict, de teamă şi de panică, deoarece acestea sunt răspunzătoare pentru condiţia fizică pe care o are.

El a recunoscut faţă de sine că acea stare este prezentă, că reprezintă o problemă şi că nu ar trebui s-o mai continue. Şi şi-a spus sieşi: “Am de gând să neg ce e mai rău şi să mă reîntorc către Cel puternic, de unde am venit.” Reîntors către Prezenţa lui Dumnezeu, care l-a creat, care a ştiut ce trebuie să facă. Această Prezenţă Vindecătoare este omniprezentă, omniscientă şi omnipotentă. El s-a pus în rezonanţă cu Infinitul, conştientizând că Prezenţa Vindecătoare pătrunde în fiecare atom al fiinţei şi curge prin el ca armonie, sănătate, pace, bunăstare şi perfecţiune.

Pe măsură ce şi-a umplut mintea cu aceste adevăruri eterne, el s-a transformat complet, ajungând sănătos şi armonios. Modificându-şi gândurile, el şi-a modificat trupul, deoarece corpul este o reflexie a minţii. O povestire din Biblie spune că oamenii au adus cu ei un pat în care zăcea un bărbat paralizat. Patul în care stă întins un om reprezintă propria sa minte. El stă întins acolo plin de frică si îndoieli, de condamnare. vinovăţie_şi superstiţie. Astfel de gânduri paralizează mintea şi corpul.

In Marcu 2:1-12, unde întâlnim o variantă uşor diferită a aceleiaşi poveşti, se spune că omul fusese purtat de alţi patru. Numărul patru reprezintă lumea manifestată, manifestarea obiectivă a stărilor subiective de conştiinţă. Patru înseamnă sfârşit, rezultatul final, completarea unui ciclu de conştiinţă, negativ sau pozitiv.

A păcătui înseamnă a pierde contactul cu sursa sănătăţii

Ni s-a spus că Iisus (conştiinţa Puterii lui Dumnezeu) l-a vindecat prin iertarea păcatelor lui. A păcătui înseamnă a pierde contactul cu sursa sănătăţii. fericirii şi păcii. Ne putem ierta pe noi înşine prin identificarea noastră mentală şi emoţională cu idealul pe care-l avem şi, continuând să procedăm astfel vom crea în noi o convingere nouă. De asemenea, noi mai păcătuim atunci când gândim negativ sau când purtăm gânduri de ură, de condamnare, resentiment sau tagamă faţă de o altă persoană.

Dacă noi credem că există vreo putere care s-ar putea măsura cu Puterea lui Dumnezeu înseamnă, de asemenea, că păcătuim, deoarece coabităm mental cu răul, atrăgând în felul acesta către noi tot felul de calamităţi, necazuri şi pierderi. Păcătuim dacă deviem sau ne îndepărtăm de la scopul pe care ni l-am propus în viaţă, care ar trebui să fie întotdeauna pacea, armonia, înţelepciunea şi sănătatea perfectă. Daca ne complăcem într-o imaginaţi morbidă şi în gânduri distructive ne tulburăm fericirea şi ne îndepărtăm de viaţa împlinită pe care ne-o doream.

*******CĂRŢI SPIRITUALITATE*******

Iisus l-a iertat pe paralitic, spunându-i: Ridică-te şi, ia-ţi patul, ceea ce înseamnă că Adevărul sau Dumnezeu nu judecă şi nu condamnă niciodată. Absolutul nu judecă – toate judecăţile sunt oferite fiului. Toţi oamenii sunt fiii lui Dumnezeu. Mintea voastră este fiul sau vlăstarul Spiritului; cu această minte voi puteţi cere, alege, selecta şi ajunge la nişte concluzii şi decizii. Dacă veţi greşi în judecata pe care o faceţi şi în decizia pe care o luaţi, veţi experimenta reacţia automată din partea minţii voastre subconştiente. Mintea voastră vă poate ierta întotdeauna, deoarece noua vizualizare mentală şi gândurile minunate vor da rezultate corespunzătoare. Ea vă va ierta de fiecare dată; iată de ce numim aceasta Iubirea lui Dumnezeu sau Mila lui Dumnezeu.

Paraliticul nu poaţe fi vindecat pană când păcatele sale nu sunt anulate. Dar odată ce starea interioară a minţii se schimbă prin contactul cu Puterea Vindecătoare, el se poate ridica, datorită acestei Puteri Unice şi nu mai este nevoie să fie purtat de cei patru oameni, simbol al credinţelor lumeşti şi al impregnărilor eronate de tot felul. Schimbarea exterioară se conformează trezirii interioare, spirituale.

Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru, din pricina norodului, s-au suit pe acoperişul casei. Norodul, sau mulţimea, se referă la acuzatorii mentali ai omului: frica, autoînvinovăţirea.. remuşcarea şi condamnarea. În clipa când realizează că Adevărul (Dumnezeu sau Legea vieţii) nu condamnă niciodată, va înceta şi el să se condamne şi se va ierta pe sine. Atunci, în loc să mai stea întins în patul credinţelor false şi al fricilor de tot felul, el se va ridica, prin contactul său cu Puterea infinită, vizualizându-şi şi maginându-şi sănătatea perfectă şi bunăstarea generală.

Trebuie să mergeţi pe acoperiş, dacă vreţi un răspuns la rugăciunile voastre. Trebuie să vă căţăraţi. Trebuie să faceţi aceasta, amintindu-vă tot timpul de Puterea infinită a lui Dumnezeu şi de credinţa voastră în ea. Noi urcăm cu ajutorul credinţei; ne ridicăm deasupra problemelor noastre cu ajutorul aripilor credinţei şi imaginaţiei controlate. Credinţa înseamnă să privim în sus la Cel Unic, oferindu-I supunerea, devoţiunea şi loialitatea noastră. Adevărul înseamnă să mergem mereu într-o direcţie unică, ştiind că Marele Medic este în interiorul nostru, că El ne vindecă chiar acum si că nu există nimic care să I se poată opune sau să-L poată contracara în vreun fel. Frica nu este altceva decât o aglomerare de umbre sinistre, ireale şi fără nicun suport.

Se spune că ei s-ar fi urcat pe acoperiş şi au lăsat pe paralitic în jos, în faţa lui lisus. Aceasta înseamnă că atunci când îl contemplaţi pe Dumnezeu sau Prezenţa Lui sfântă, sunteţi înălţaţi, mintea vă este deschisă şi receptivă şi lăsaţi ideea voastră de sănătate perfectă să pătrundă către nivelele subliminale din voi. Ideea de lisus înseamnă că Dumnezeu este salvatorul, acel EU SUNT din voi, care primeşte toate impregnările convingerilor voastre şi răspunde în conformitate.

Dacă veţi sparge acoperişul unei case, veţi putea vedea cerurile de deasupra, soarele, luna şi stelele. Nu lăsaţi ca presiunea gândurilor voastre lumeşti să vă împiedice vindecarea. Dacă persoana iubită este bolnavă, deschideţi acoperişul minţii voastre şi lăsaţi să intre Lumina Vindecătoare, închinaţi-l pe cel iubit lui Dumnezeu şi conştientizaţi că el este chiar acum scufundat în Omniprezenţa Divină. Vedeţi-l aşa cum ar trebui să fie, strălucitor, fericit şi liber. Credeţi cu putere că tot ceea ce este adevărat pentru Dumnezeu este adevărat şi pentru persoana iubită. Dacă veţi continua să procedaţi astfel, cel iubit se va ridica din patul durerii, al nefericirii şi suferinţei şi va păşi pe calea glorioasă către Dumnezeu.

Iar în altă sâmbătă, a intrat El în sinagogă şi învăţa. Şi era acolo un om a cărui mână dreaptă era uscată. Dar cărturarii şi fariseii îl pândeau de-l va vindeca sâmbăta, ca să-I găsească vină. însă EI ştia gândurile lor şi a zis omului care avea mâna uscată: Scoală-te şi stai la mijloc. El s-a sculat, şi a stat. (Luca 6:6-8)Şi privind împrejur pe toţi aceştia, i-a zis: întinde mâna ta. Iar el a făcut aşa şi mâna lui s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă. (Luca 6:10; pasaje corelate – Marcu 3:3-5)

*******CĂRŢI SPIRITUALITATE*******

Elsie H. Salmon, soţia unui misionar din Africa de Sud, povestea în cartea ei El vindecă azi despre un copil care avea mâna stângă deformată. Trei degete lipseau, iar în locul lor erau doar nişte cioturi micuţe. După rugăciune, a văzut cu ochii ei cum degetele creşteau şi mâna devenea întreagă. Ea a mai declarat că nu a existat nicio urmă de îndoială în minţile celor care erau prezenţi la acest eveniment cum că mâna chiar se forma acolo, pe loc.

Nu ar trebui să privim acest lucru ca fiind ceva miraculos sau supranatural. Trebuie să începem să realizăm că Puterea Creatoare, care formează, modelează şi dă formă corpului, poate face cu siguranţă să crească o mână, un picior sau să repare un ochi. La urma urmei, de unde provin organele corpului nostru? Dacă aţi confecţionat o cutie frigorifică, nu mai ştiţi apoi cum s-o reparaţi sau dacă se strică  nu puteţi să-i înlocuiţi componentele ori să le adăugaţi pe cele lipsă?

Când Iisus a spus: întinde-ţi mâna, trebuie să priviţi aceasta ca pe un proces care se petrece în propria voastră conştiinţă. Voi sunteţi Iisus în acţiune, atunci când conştientizaţi că împlinirea dorinţei voastre vă salvează de orice situaţie grea. Atunci mintea conştientă şi cea subconştientă cad de acord asupra împlinirii dorinţei sau rugăciunii voastre, iar voi sunteţi Iisus sau omul spiritual în acţiune. Când nu mai există nici o contradicţie lăuntrică, înseamnă că aţi ajuns la un acord, sunteţi Iisus Christos în acţiune. Iisus reprezintă raţiunea voastră iluminată, iar Christos înseamnă puterea şi înţelepciunea care rezidă în Sinele vostru.

Încrederea lui Elsie H. Salmon în Puterea Creatoare a lui Dumnezeu de a reconstitui mâna unui copil a determinat procesul efectiv prin care mâna a crescut din nou. Credinţa ei a fost salvatorul sau Iisus al ei personal. Ea era conştientă de realitatea pentru care se ruga şi ştia că natura Inteligenţei infinite este aceea de a răspunde pe măsură.

În interpretarea ezoterică corectă a Bibliei, trebuie să se înţeleagă că principiile sunt personificate în fiinţe umane, pentru a exprima şi a portretiza totul mai viu şi mai puternic. Sau nu vă cunoaşteţi voi singuri bine că Hristos Iisus este întru voi? Afară numai dacă nu sunteţi netrebnici. (Corinteni II, 13:5)

Oricum, nu trebuie să luăm povestea omului cu mâna în sensul literal. Mâna este un simbol al puterii, al direcţiei, al eficienţei. Cu mâna modelaţi, creaţi, proiectaţi. Mâna Celui Atotputernic înseamnă Puterea creatoare a lui Dumnezeu focalizată sau direcţionată asupra unui obiect. Simbolic, orice om are o mână uscată atunci când are un complex de inferioritate, când se simte vinovat, neintegrat sau când se consideră un învins. Un asemenea om nu acţionează eficient şi nu manifestă toate puterile cu care l-a înzestrat Dumnezeu.Noi ne întindem mâna atunci când ne eliberăm puterile ascunse şi devenim canale pentru Iubirea Divină, pentru Lumină, pentru Adevăr şi Frumuseţe.

Şi mâna i s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă înseamnă, crearea unei personalităţi sănătoase, fericite, echilibrate şi întregite. Numeroşi oameni sunt bolnavi, nefericiţi, nesatisfăcuţi, inapţi şi ineficienţi. Atitudinea lor asupra vieţii este cu totul greşită; mai mult, munca lor este nesistematizată şi de proastă calitate. Lor nu le cântă inima când muncesc Ori de câte ori vă veţi orienta cu încredere către Puterea lui Dumnezeu din interior, fiind convinşi că sunteţi ghidaţi şi direcţionaţi de această Lumină interioară şi că vă puteţi; exprima pe voi înşivă pe deplin, veţi deveni automat un canal divin şi veţi realiza doar acţiuni minunate.

Visele, ambiţiile, idealurile, planurile şi ţelurile multor oameni sunt slabe şi rămân cantonate în minte, deoarece ei nu ştiu cum să le pună în practică. Condiţiile exterioare şi lumea exterioară neagă dorinţele lor. Necunoscând legile minţii şi neştiind cum să se roage eficient, ei vor descoperi că ideile lor minunate mor în minte imediat ce se nasc, aceasta conducându-i la frustrare şi nevroză. Dacă veţi privi în jurul vostru, în birou sau în întreprinderea unde lucraţi, veţi vedea mulţi oameni cu o mână uscată. Ei stagnează sau am putea spune că mor încet. Viaţa este progresivă, viaţa înseamnă creştere. Desfăşurarea şi creativitatea noastră sunt nesfârşite. Noi facem să ni se usuce mâna (abilitatea noastră de a realiza şi împlini lucruri minunate) atunci când spunem: “Dacă aş fi avut creierul sau bunăstarea materială a lui Joe, relaţiile lui, aş fi putut şi eu să devin cineva. Dar aşa, uitaţi -vă la mine. Sunt un nimeni. M-am născut fără avantaje. Trebuie să mă mulţumesc cu ceea ce am. Mâna mea e uscată.”

*******CĂRŢI SPIRITUALITATE*******

Acesta este modul în care se justifică mulţi oameni. Ei se subapreciază şi se retrogradează singuri. Lichidaţi şi eradicaţi din mintea voastră teama, îndoiala şi rea-voinţa. Aveţi deplină încredere în Dumnezeu, lăsaţi-vă descoperiţi cu totul şi spuneţi din suflet şi cu umilinţă: “Pot să fac orice cu ajutorul Puterii lui Dumnezeu şi a Constiintei care mă întăreşte,mă ghidează şi mă direcţionează ” Priviţi apoi minunile,care vor apărea. întindeţi-vă mâna prin lărgirea concepţiilor sau a propriilor estimări.

Ţintiţi sus, înălţaţi-vă privirea , realizaţi că veţi merge întotdeauna într-acolo unde este viziunea voastră. Veţi întinde mâna atunci când veţi avea în minte o imagine clară si puternică despre ceea ce vreţi să obţineţi. Faceţi aceasta cu credinţa că înţelepciunea lui Dumnezeu va realiza acel lucru şi veţi vedea că ea se manifestă pe ecranul spaţiului. Veţi fi mulţumiţi pentru o vreme. Apoi, va apărea o “nemulţumire” divină care vă va mobiliza, făcându-vă să ţintiţi şi mai sus, tot mai sus, către infinit.

A întinde mâna, atunci când acest lucru este foarte bine înţeles psihologic, reprezintă filozofia cea mai sănătoasă, mai simplă şi mai minunată pe care orice om o poate avea.
Astfel, vă zic vouă : acum,întindeţi mâna.

Joseph Murphy

Experienţa concretă a Iluminării

11 comentarii

  1. Cristina Carmen

    uauuuu! multe multe de invatat! ma simt asa proasta de multe ori! stiu si nu fac nimic pt a mi imbunatati viata! acum am inceput iar sa mi controlex mereu modul de a gandi si de a ma ruga! multumesc din toata inima mea! cum nimic nu este intamplator cred ca ati aparut la fix in viata mea pt ca aveam nevoie de asa ceva!

  2. Va multumesc enorm…in sfarsit gasim si noi lucruri foarte interesante despre adevarurile ascunse si asa cum se spune si despre biblie la ce nivel esti ….aici Joseph Murphy dezbate pasaje biblice ce le trateaza exact asa cum e adevarat din punctul meu de vedere…..toata biblia sunt stari de constinta ale mintii umane….eu va recomand cu drag sa cititi si pe NEVILLE GODDARD…care explica foarte bine cum putem dezvolta in noi aceste stadii ….multe binecuvantari.

  3. Pfuiii! Am aterizat si eu aici. Ce de lucruri interesante! Apäi am ce citi de acum inainte! Merci frumos!

  4. Doamne cit de adevărat este!mare e puterea bunului Dumnezeu!Doamne ajuta-ne și lumineaza-ne nouă mintea și du-ne pe calea cea buna-credinta-

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.