CELE TREI MINŢI


“Mintea celui intuitiv pluteşte senină şi liniştită, în mod plăcut, ca un izvor cristalin de frumuseţe strălucitoare, între augustul sunet al gândirii.”

             Personalităţile «kalkiene» sunt nerespectuase, nepoliticoase. Acest tip de personalitate a şcolilor pseudo-esoterice şi pseudo-ocultiste a pierdut nu numai simţul autenticului devotament şi al adevăratei religiozităţi, ci şi pe cel al veneraţiei pentru Patriarhii antici. Astfel că umanitatea, putând fi condusă prin religii cu adevărat înţelepte, a degenerat în pedanterii ridicole, formându-se astfel «personalitatea kalkiană». Trebuie să se ştie confrunta o «personalitate kalkiană» cu una autentic esoterică. Care este diferenţa? «Personalitatea kalkiană» este plină de pedanterii, închisă în Dogma Evoluţiei, greşit informată asupra constituţiei interne a omului, nu cunoaşte misterele tantrice, se teme de dezvoltarea sarpelui Ignic în coloana vertebrala şi, în plus, faptul de a fi “toba” de teorii îi produce o senzatie de auto-suficienţă. Incontestabil, «personalitatea kalkiană» este victima auto-înşelăciuni. Crede că a reuşit totul, când nu a reuşit nimic şi cel mai rău este că a pierdut simţul veneraţiei, a uitat adevărata şi autentica religiozitate, a pierdut de asemenea umilinţa în faţa Logosului Creator. Aceasta este «personalitatea kalkiană».

                     Există pretutindeni multe puşlamale ale intelectului fără orientare pozitivă şi înveninate de scârbosul scepticism. Desigur, veninul respingător al scepticismului a contaminat minţile umane într-un mod alarmant începând cu secolul al XVIII-lea. Înainte de acest secol, vestita insulă Nontrabada sau Encubierta, situată în faţa coastelor Spaniei a devenit vizibilă şi tangibilă în mod constant. Fără îndoială că această insulă se află situată în interiorul celei de-a patra verticale. Multe sunt povestirile legate de această insulă misterioasă. După secolul al XVIII-lea numita insulă s-a pierdut în eternitate, nimeni nu mai ştie nimic despre ea. În epoca Regelui Arthur şi a cavalerilor mesei rotunde, elementalii naturii s-au manifestat pretutindeni, pătrunzând profund în interiorul atmosferei noastre fizice. Sunt multe povestiri despre spiriduşi, genii şi zâne care abundau în verdele Erim, Irlanda; din păcate, toate aceste lucruri inocente, toată această frumuseţe a sufletului lumii, nu mai este percepută de umanitate datorită pedanteriilor puşlamalelor intelectului şi a dezvoltării nemăsurate a Egoului animalic. În zilele noastre, pedanţii râd de aceste lucruri, nu le acceptă, cu toate că în fond nu au ajuns nici pe departe la fericire. Dacă oamenii ar înţelege că avem trei minţi, alta ar fi chestiunea, poate ar fi mai interesaţi de aceste studii. Din nefericire, savanţii ignoranţi, încurcaţi în dificilele labirinturi ale erudiţiilor lor, nu au timp nici măcar să se ocupe serios de studiile noastre. Acesti bieţi oameni sunt auto-suficienţi, se hrănesc cu un intelectualism zadarnic, se gândesc că merg pe drumul drept şi nici nu bănuiesc că se afla pe un drum fără ieşire.

În numele adevărului trebuie să spunem în sinteza că avem trei minţi. Pe prima putem şi trebuie să o numim Minte Senzorială, pe cea de-a doua o botezăm cu numele de Minte Intermediară. Pe cea de-a treia o numim Minte Interioară. Acum să studiem fiecare din aceste trei Minţi separat şi în mod judicios. Incontestabil, Mintea Senzorială îşi elaborează conceptele de conţinut prin intermediul percepţiilor senzoriale externe. În aceste condiţii Mintea Senzorială este extraordinar de grosolană şi materialistă, nu poate accepta nimic care nu a fost demonstrat în mod fizic. Cum conceptele de conţinut ale Minţii Senzoriale au la baza date senzoriale externe, fără îndoială nu poate şti nimic despre real, despre adevăr, despre misterele vieţii şi ale morţii, despre suflet şi spirit etc. Pentru puşlamalele intelectului, prinse în întregime de simţurile externe şi închise în conceptele de conţinut ale minţii senzoriale, studiile noastre esoterice sunt o nebunie. În interiorul raţiunii fără raţiune, în lumea absurdului, ei au dreptate prin faptul că sunt condiţionaţi de lumea senzorială externă. Cum ar putea Mintea Senzorială să accepte ceva care nu este senzorial? Daca datele simţurilor servesc de resort secret pentru toate funcţiile Minţii Senzuale, este evident că acestea din urmă trebuie să dea naştere unor concepte senzoriale. Voi povesti, pentru a înţelege mai bine aceste cuvinte, ceva foarte interesant.

                 A fost odata un mare Congres în Babilonia, în epoca splendorii egiptene. Au venit oameni din Asiria, Egipt, Fenicia etc. Tema era interesantă: se dorea să se ştie, pe baza simplelor discuţii analitice, dacă fiinţa umană are sau nu Suflet. E evident că cele cinci simţuri se degeneraseră destul de mult; doar aşa ne putem explica de ce aceşti oameni au ales aceasta tema ca subiect al Congresului. În alte timpuri, un astfel de Congres, ar fi părut ridicol; niciodată nu le-ar fi venit ideea “Lemurienilor” de a ţine un astfel de Congres; oamenilor de pe Continentul “Mu” le era suficient să iasă din corpul fizic pentru a şti dacă au sau nu Suflet, şi o făceau cu o incredibilă uşurinţă. Au fost multe discutii, atât pro, cât si contra. În final s-a urcat la Tribuna Elocintei un mare înţelept asirian, iniţiat în misterele Egiptului şi a vorbit energic, spunând:

“Raţiunea nu poate şti nimic despre Adevăr, despre Real, despre Sufletul nemuritor; raţiunea serveşte doar pentru a susţine o teorie spiritualistă sau una materialistă; ar putea elabora o teza spiritualistă cu o logică formidabilă; de asemenea ar putea structura, în opoziţie, o teza de tip materialist, cu o logica asemănătoare.” Astfel ca Raţiunea subiectivă, senzitivă, hrănită cu datele aduse de cele cinci simţuri, poate construi teze de tip spiritualist sau de tip materialist; atunci nu este ceva în care se poate avea încredere. “ Există un simţ diferit, care este cel al PERCEPŢIEI INSTINCTIVE A ADEVĂRURILOR COSMICE (este o facultate a Fiinţei). Dar Raţiunea subiectivă nu poate, prin ea însăşi, să ne dea cu adevărat nici o informaţie despre Adevăr, despre Real; Raţiunea senzitivă nu poate şti nimic despre Misterele Vieţii şi ale Morţii. Dumneavoastră nu puteţi şti, cu raţionalismele dumneavoastră, nimic despre Adevăr, despre Suflet sau despre Spirit; Mintea rationalistă nu poate şti nimic despre toate acestea.”

                   Acel om a vorbit cu multă elocvenţă şi apoi s-a retras, s-a îndepărtat de orice scolasticism; a preferat să lase la o parte raţionalismul subiectiv şi să dezvolte în sine însuşi acea facultate numită de el şi care se cunoaşte sub numele de “PERCEPŢIE INSTINCTIVĂ A ADEVĂRURILOR COSMICE”, facultatea pe care odinioară Umanitatea a avut-o, dar care s-a atrofiat pe măsura ce Eul psihologic, Sinele s-a dezvoltat. Se spune că, departe de orice şcoală, acel înţelept Asirian provenit din Egipt, s-a dus să cultive pământul şi s-a dedicat exclusiv acestei facultăţi deosebite a Fiinţei. Dacă mergem puţin mai departe, cum l-am informat deja pe cititorul răbdător, există o minte diferită de Mintea Senzorială, ne referim la Mintea Intermediară. Mintea Intermediară este diferită, dar, fără îndoială, nu ştie nici ea nimic în mod direct despre real, se limitează la a crede şi aceasta e tot. În Mintea Intermediară se află credinţele religioase, dogmele de nezdruncinat etc. Datele aduse de toate şcolile religioase elaborează o trăsătura spirituală dogmatică şi inadecvată în sărmana minte umană. Acest mod de a gândi pe care l-am numi “credincios” este baza Minţii Intermediare. Dincolo de această Minte, dincolo de “a crede sau a nu crede” se afla Mintea Interioară. Mintea Interioară este fundamentală pentru experimentarea directă a adevărului. Fără îndoiala, Mintea Interioară îşi elaborează conceptele de conţinut cu datele aduse de conştiinţa superlativa a Fiinţei. Incontestabil, conştiinţa poate experimenta realul. Fără îndoială, conştiinţa ştie totul despre adevăr.Totusi, pentru a se manifesta, conştiinta are nevoie de un mediator, de un instrument de acţiune, iar acesta în sine însuşi este Mintea Interioară.Conştiinta cunoaşte direct realitatea fiecărui fenomen natural şi prin intermediul Minţii Interioare o poate demonstra.

Ar fi indicată deschiderea Minţii Interioare cu scopul de a ieşi din lumea îndoielilor şi a ignoranţei. Iisus, Marele Kabir, îi avertizează pe discipolii săi, spunându-le: “Feriţi-vă de aluatul saducheilor şi al fariseilor”. Este evident că Iisus Cristosul s-a referit cu acest avertisment la doctrinele materialiştilor saduchei şi ale fariseilor ipocriţi. În Evanghelii, mintea Senzorială, cu toate teoriile sale, este cunoscută ca “ALUATUL SADUCHEILOR”, adică al doctrinelor materialiste, ateiste, ca Dialectica marxistă, de exemplu. Acestea sunt doctrine ale simturilor. “ALUATUL FARISEILOR” corespunde Minţii Intermediare. şi cine sunt “Fariseii”? Sunt cei care asistă în Templele lor, în şcolile, Religiile şi Sectele lor, pentru ca toţi să îi vadă. Ascultă Cuvântul, dar nu îl realizează în ei înşisi. Sunt ca omul care se priveşte într-o oglindă şi pleacă; asistă doar la ritualurile lor pentru ca alţii să îi vadă, dar nu lucrează niciodată asupra lor înşisi, şi acest lucru este foarte grav. Se mulţumesc cu simple credinţe, nu îi interesează transformarea intimă. Îşi pierd în întregime timpul în mod mizerabil şi esuează.

Domnul Emmanuel Kant, filosoful, face o distincţie între “Critica Raţiunii Subiective” şi “Critica Raţiunii Pure”; fără îndoială că Raţiunea Subiectivă, raţionalistă nu ne-ar putea aduce niciodată nimic care să nu aparţină lumii celor cinci simţuri. Intelectul, în sine însuşi, este rationalist şi subiectiv; întotdeauna când aude despre Reîncarnare sau despre Karma, cere dovezi, demonstraţii; dar adevărurile, care pot fi percepute doar de mintea Mintea Interioară, nu ar putea fi demonstrate oamenilor senzitivi. A cere dovezi despre aceasta în lumea senzorială externă, echivalează cu a cere unui bacteriolog să studieze microbii cu un telescop, sau a cere unui astronom să studieze stelele cu un microscop. Cer, da, dar dovezile nu se pot da Raţiunii Subiective, pentru că aceasta nu vede nimic ce nu aparţine lumii celor cinci simţuri. Teme, ca cea a Reîncarnarii, a Karmei, a vieţii dupa Moarte etc., aparţin, de fapt, exclusiv Minţii Interioare şi niciodată Minţii Senzoriale.

                Prietene cititor, dacă Raţiunea este un element sărac în cunoaştere, te gândeşti că soluţia se află în Mintea Intermediară? Desigur că nu! În credinţe se află numai dogmatism, fanatism şi ignoranţa supremă. Fără îndoială, credinţa conştientă este ceva diferit. A se face distincţie între credinţa conştientă şi credinţa dogmatică. Credinţele se află înmagazinate în Mintea Intermediară, credinţa conştientă este caracteristică Minţii Interioare. Credinţa conştientă este percepţia directă a realului, înţelepciune fundamentală, trăire a acelui ceva care se află dincolo de corp, de sentimente şi de minte. Din nefericire există întotdeauna tendinţa generală de a confunda credinţa dogmatică cu credinţa conştientă. Deşi pare paradoxal, accentuăm următoarele: “CEL CARE ARE CREDINŢĂ ADEVĂRATA NU ARE NEVOIE SĂ CREADĂ”. Astfel încât credinţa autentică este înţelepciune trăita, cunoaştere exactă, experienţă directă. S-a întâmplat timp de multe secole că s-a confundat credinţa dogmatică cu credinţa conştienta şi acum e nevoie de multă osteneală pentru a-i face pe oameni să înţeleagă că credinţa autentică este înţelepciune adevarată şi niciodată credinţe zadarnice.

Funcţionalismele înţelepte ale minţii interioare au ca resorturi intime toate aceste date extraordinare ale înţelepciunii conţinute în conştiinţă. Cine şi-a deschis Mintea Interioară îşi aminteşte vieţile sale anterioare, cunoaşte misterele vieţii şi ale morţii, nu din ceea ce a citit sau nu a citit, nu din ceea ce a spus sau nu a spus altcineva, nu din ceea ce s-a crezut sau nu, ci din experienţa directă, trăită, extrem de reală. Ceea ce spunem nu-i place minţii senzoriale, nu poate accepta aşa ceva pentru că iese din domeniul sau, nu are nimic de a face cu percepţiile senzoriale externe, este ceva departe de conceptele sale de conţinut, de ceea ce au învăţat-o în şcoală, de ceea ce a învăţat din cărţi etc. etc. etc. Ceea ce spunem nu este acceptat nici de Mintea Intermediară pentru că de fapt, îi contrazice credinţele, neagă ceea ce preceptorii religioşi au făcut-o să înveţe pe de rost.

                  Înţelegem din toate acestea că nici Mintea Senzorială, nici Mintea Intermediară nu ne servesc pentru cunoaşterea Adevărului. Să ne îndepărtăm, cum spunea Iisus Cristosul, de “ALUATUL SADUCHEILOR ŞI AL FARISEILOR” şi să ne gândim la deschiderea MINŢII INTERIOARE. Cum s-o deschidem? Este evident că nu ar fi posibil să deschidem Mintea Interioară fără să învăţăm SĂ GÂNDIM ÎN MOD PSIHOLOGIC. Incontestabil, când cineva începe să se observe pe sine însuşi, este un semn că a început să gândească psihologic. Cât timp cineva nu admite realitatea propriei sale psihologii şi posibilitatea de a o schimba fundamental, fără îndoială, nu resimte necesitatea auto-observării psihologice. Când cineva acceptă doctrina celor mulţi şi înţelege necesitatea de a elimina diferitele euri pe care le poartă în psihicul său cu scopul de a elibera conştiinţa, esenţa, fără îndoială începe de fapt şi din proprie iniţiativă autoobservarea psihologică. În mod evident, eliminarea elementelor nedorite pe care le purtăm în psihicul nostrum  stă la baza deschiderii Minţii Interioare. Toate acestea arată că numita deschidere este ceva care se realizează în mod gradat, pe măsură ce anihilăm elementele nedorite pe care le purtăm în psihicul nostru. Fără îndoială, cine a eliminat elementele nedorite din interiorul său sută la sută, si-a deschis sută la sută mintea interioară. O persoană va avea astfel credinţă absolută. Acum veţi întelege cuvintele lui Cristos, când a spus: “Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi muta munţii din loc”.

Samael Aun Weor

ViaţaChiar dacă pare incredibil, este foarte sigur şi cu totul adevărat că această atât de mult trâmbiţată civilizaţie modernă este teribil de urâtă, nu întruneşte caracteristicile transcendentale ale simţului estetic, este lipsită de frumuseţe interioară. Prea mult ne mândrim cu acele dezgustătoare clădiri dintotdeauna, care par adevărate vizuini de şoareci. Lumea a devenit teribil de plictisitoare, aceleaşi străzi dintotdeauna şi pretutindeni locuinţele îngrozitoare. Acest lucru a devenit obositor în nordul şi în sudul, în estul şi în vestul lumii. Este aceeaşi monotonie dintotdeauna, îngrozitoare, dezgustătoare, stearpă.
Modernism! Exclamă lumea. Părem adevăraţi păuni înfumuraţi cu costumul pe care-l purtăm şi cu pantofii foarte strălucitori, chiar dacă pretutindeni umblă milioane de nefericiţi înfometaţi, subnutriţi, sărmani. Simplitatea şi frumuseţea naturală, spontană, ingenuă, lipsită de artificii şi de farduri vanitoase, au dispărut la sexul feminin. Acum suntem moderni, aşa e viaţa. Oamenii au devenit teribil de cruzi: caritatea a încetat, nimănui nu-i mai este milă de nimeni. Vitrinele luxoaselor magazine strălucesc cu mărfuri splendide care în mod categoric nu sunt accesibile nefericiţilor. Singurul lucru pe care îl pot face aceşti paria ai vieţii este să contemple mătăsuri şi bijuterii, parfumuri în sticluţe luxoase şi umbrele de ploaie; a vedea fără a putea atinge, un supliciu asemănător celui lui Tantal. Oamenii acestor vremuri moderne au devenit extrem de grosolani: parfumul prieteniei şi aroma sincerităţii au dispărut cu desăvârşire.
Mulţimile supraîncărcate de impozite gem; toată lumea are probleme; ni se datorează şi datorăm; suntem daţi în judecată şi nu avem cu ce plăti; preocupările distrug minţile, nimeni nu trăieşte liniştit. Birocraţii având curba fericirii reliefată pe burta lor şi cu un trabuc bun în gură, pe care se sprijină psihologic, fac în gând jonglerii politice, fără a le păsa nici cât negru sub unghie de suferinţa poporului. Nimeni nu este fericit în aceste vremuri, şi cu atât mai puţin clasa de mijloc, aceasta aflându-se între ciocan şi nicovală. Bogaţi şi săraci, credincioşi şi necredincioşi, comercianţi şi cerşetori, pantofari şi tinichigii, trăiesc pentru că trebuie să trăiască, îşi îneacă necazurile în vin şi ajung chiar să se drogheze pentru a scăpa de ei înşişi. Oamenii au devenit răutăcioşi, bănuitori, neîncrezători, vicleni, perverşi; acum nimeni nu mai crede în nimeni; se inventează zilnic reguli noi, certificate, restricţii de tot felul, documente, împuterniciri, etc. şi oricum nimic din toate acestea nu mai serveşte, şmecherii râd de toate aceste prostii: nu plătesc, se sustrag legii chiar dacă trebuie să facă închisoare.
Nici o meserie nu aduce fericire, simţul adevăratei iubiri s-a pierdut şi oamenii se căsătoresc azi şi divorţează mâine. Unitatea căminelor s-a pierdut în mod lamentabil, ruşinea organică nu mai există, lesbianismul şi homosexualitatea au devenit mai obişnuite decât spălatul pe mâini. Să ştim ceva despre toate acestea, să încercăm să cunoaştem cauza atâtor putreziciuni, să cercetăm, să căutăm, este cu siguranţă ceea ce ne propunem în această carte. Vorbesc în limbajul vieţii practice, dornic să ştiu ce se ascunde în spatele acelei măşti îngrozitoare a existenţei.
Gândesc cu voce tare, iar şarlatanii intelectului să spună ce au ei chef. Teoriile au devenit deja obositoare şi chiar se vând şi se revând pe piaţă… şi atunci? Teoriile servesc doar pentru a ne crea preocupări şi a ne amărî şi mai mult viaţa. Pe bună dreptate a spus Goethe: „Orice teorie este gri, şi verde este doar arborele cu fructe de aur, care este viaţa”… Bieţii oameni au obosit deja de atâtea teorii, acum se vorbeşte mult de pragmatism, trebuie să fim practici şi să cunoaştem cu adevărat cauzele suferinţelor noastre.

Samael Aun Weor

PLEXUL SOLAR sau creierul abdominal. Modul prin care te poţi vindeca şi îţi poţi controla starea de sănătateSe ştie că plexul solar mai este supranumit creierul abdominal.  Plexul Solar este situat în abdomen, în partea superioară, în spatele stomacului, în punctul în care coastele încep să se separe. Plexul Solar este o reţea de nervi din componenţa Sistemului Simpatic iar cunoaşterea plexului Solar îi ajută pe cei care vor să aleagă modul conştient de a trăi. Plexul Solar este sediul naturii emoţionale a omului, iar prin intermediul lui putem controla modul de funcţionare al organelor fără a ajunge fizic la ele, ci “vorbind” cu mintea care le controlează.

Mai jos vom prezenta date din cartea “Plexul Solar sau creierul abdominal” scrisă de Theron Dumont, pseudonim al lui William Walker Atkinson, publicist american interesat de învăţăturile orientale, hinduism şi yoga.

În mod popular, se ştie că omul are un creier, însă adevărul este că omul are 4 creiere, fiecare ocupând locuri diferite şi funcţii diferite.

 1. Cerebrum (neocortex) – porţiunea frontală superioară a creierului, format din 2 părti simetrice – coordonează, printre altele, mişcarea volitivă
  2. Cerebellum – în spate, în cutia craniană, are şi el 2 emisfere
  3. Medulla Oblongata, la baza coloanei vertebrale, aproximativ cu aceeaşi consistenţă ca şi măduva spinării
  4. Plexul Solar – situat în abdomen, în partea superioara, în spatele stomacului, în punctul în care coastele încep să se separe. El este o reţea de nervi din componenţa Sistemului Simpatic. Este alcătuit dintr-o substanţă cenuşie, asemănătoare cu cea a celorlalte creiere. Primeşte şi distribuie impulsuri nervoase către organele abdominale şi furnizeaza celor mai importante organe ale corpului energie vitală. Are rolul esenţial în aşa numita “viaţă vegetativă”, furnizând energie pentru nutriţie, asimilare, creştere.

Pastila minune pentru leneşi care va avea efectul unei ore de sport va deveni în curând realitate

Numele de “solar” este dat datorită poziţiei centrale, pentru că filamentele nervoase se formează radial către toate organele corpului şi pentru că este recunoscut ca puterea centrală, “forţa vieţii”. Aceste informaţii sunt strict fiziologice, din cartea de anatomie, însă ştiinţa străveche, înţelepţii vremurilor de demult, de început, au atribuit şi funcţii mai subtile acestui Plex Solar.

Ceea ce fiziologii nu recunosc încă, dar înţelepţii străvechi ştiau deja este că Plexul Solar este sediul naturii emoţionale a omului. Cu alte cuvinte, acea parte care în mod popular era atribuită inimii în privinţa emoţiilor, de fapt este Plexul Solar, centrul Sistemului nostru Simpatic.

Faptul că există o legatură între stările emoţionale şi organismul fizic este ştiut de toată lumea. Ştim că frica, teama, suspansul sunt însoţite de un sentiment de gol în stomac. Inima bate mai tare atunci când suntem încântaţi, mânioşi sau îndrăgostiţi. În ultimii ani s-a demonstrat ştiintific că stările emoţionale au impact asupra organelor, asupra stării de sănătate a organismului, în general.

Pe de altă parte se ştie că nicio emoţie nu este experimentată complet până când starea ei fizică nu este manifestată (nu putem simţi mânie dacă inima nu bate mai tare). Emoţiile pur şi simplu nu pot fi caracterizate, descrise, observate dacă nu ar implica schimbările fiziologice care au loc în corp. Această afirmaţie poate fi verificată de acele cazuri patologice în care în situaţia de anestezie/paralizie totală, nu există emoţii. De asemenea, emoţiile pot fi provocate prin mijloace pur fizice: anumite droguri, medicamente sau consumul de alcool.

Deci, modificările fiziologice din organe sunt corelate cu sentimentele pe care le simţim, şi invers, nu ar fi posibil să avem sentimente fără acele modificări – modificări guvernate de Sistemul Nervos Simpatic, acesta fiind localizat în Plexul solar.

Ceea ce am demonstrat mai sus este că Plexul Solar (prin Sistemul Nervos Simpatic) este sediul emoţiilor, locul de unde ele pornesc şi sunt născute. Ştiinţa demonstrează astfel, indirect, ceea ce maeştrii spirituali orientali ştiau de mii de ani: plexul solar, creierul abdominal, centrul vieţii, al energiei vitale, este locul de unde se nasc senzaţiile emoţionale.

Asta înseamnă că dacă vrem să reglăm, controlăm sau să direcţionam emoţiile, ştim de unde să pornim.
Cu toţii am învăţat, pe pielea noastră (şi ea un organ), pe parcursul vieţii cum să ne controlăm unele emoţii, cu altele încă mai încercăm să ne obişnuin, să le acceptăm. Bunul parcurs al vieţii noastre, însă, depinde de felul în care ne manifestăm aceste emoţii şi cum reuşim să le canalizăm pentru fericirea, succesul nostru. Într-un fel îşi controlează emoţiile un pilot de Formula 1 şi altfel un actor. Deci, control, nu refulare, negare.

Controlul se face în mod direct, de la creier la creier. Adică de la mintea conştienta la mintea abdominala (Plex Solar), de la creierul gânditor la creierul emoţional.

Tot ceea ce se petrece în corpul nostru, la nivel organic, celular, sunt procese coordonate de o minte care funcţioneaza inconştient, instinctiv (la fel se întâmplă în cazul animalelor), dar care pare să nu greşească (decât în cazul bolilor, şi atunci, cu un scop). Mintea aceasta inconştientă şi instictuală este situată în Plexul Solar. Astfel noi putem controla modul de funcţionare al organelor fără a ajunge fizic la ele, ci “vorbind” cu mintea care le controlează.

“Mintea instinctivă” a Plexului Solar nu este adormită, nu este oprită de la un buton imaginar. Din contră, este foarte trează şi foarte ocupată cu tot ceea ce are de făcut pentru funcţionarea organismului, nu doarme nici atunci când noi dormim, dar este atât de absorbită în ceea ce are de făcut, încât, dacă mintea conştientă, creierul raţional ar dori să comunice cu ea, ar trebui să facă ceea ce un om ar face pentru a atrage atenţia cuiva foarte prins de ceea ce face, să-l bată puţin pe umăr.

Acest procedeu de atragere a atenţiei “minţii instictuale” a Plexului Solar, este un exerciţiu simplu de respiraţie:

1)Respiră regulat de câteva ori, apoi ţineti respiraţia, în loc să expiri, doar pentru a rupe ritmul respiraţiei normale;

2)În momentul în care, conform ritmului, ar trebui să expiri, după inhalare, în loc să expiri, foloseşte-ţi muşchii abdominali şi apasă în jos şi în faţă în zona Plexului Solar (partea superioară a abdomenului, locul unde coastele încep să se separe). Apoi, în timp ce expiri, foloseşti aceiaşi muşchi, dar în direcţile opuse, îi deplasezi în sus şi spre interior. Această mişcare în timpul respiraţiei, spre exterior şi spre interior se face de trei ori. Apoi respiră normal, nu ar trebui să dureze mai mult de câteva secunde, apoi repetă acelaşi exerciţiu de câteva ori. Respiraţia ar trebui să fie relaxată, să nu te obosească, să nu ceară efort din partea ta.

3)În timpul exerciţiului de respiraţie, mintea ta (conştientă) ar trebui să trimită un mesaj Plexului Solar: trezeşte-te, prietene, am nevoie de atenţia ta. Fă lucrul acesta ca şi cum ar fi cel mai natural lucru din lume, nu te lovi de ineditul lui.

Având acum atenţia lui, obţinută ca o bătaie pe umărul unui prieten absorbit în ceea ce face, puteţi continua să vorbiţi minţii Plexului Solar, ca unui prieten, familiar, prieteneşte, apropiat. Veţi vrea probabil să-i cereţi o favoare, dar trataţi-l ca pe un individ, nu ca pe ceva abstract, pentru că noutatea monologului va micşora încrederea în ceea ce faceţi.

Îi puteţi cere să vindece probleme fizice, legate de sănătate, de funcţionarea anatomică a organelor sau de gestionarea emoţiilor negative:

Bună, Plexule Solar, minte instictuală, ascultă-mă. Sunt mintea gânditoare cea care îţi vorbeşte. Îţi mulţumesc pentru tot ceea ce faci pentru mine. Tu lucrezi jos, în camera cazanelor, păstrezi focul aprins, maşinăria funcţională, eu sunt aici sus, la pupitrul de comandă şi amândoi lucrăm pentru acelaşi scop. Hai să ne facem munca mai uşoară şi să colaborăm pentru o viaţă mai frumoasă pentru că avem nevoie unul de altul. Eu îţi promit că te voi aproviziona cu cel mai bun carburant, voi fi atent la toate mesajele pe care mi le vei trimite. Pe de altă parte, te rog să păstrezi toate organele în stare perfectă de funcţionare (cu menţiunea celor despre care ştim că nu sunt în regulă), să mă ajuţi în restricţionarea emoţiilor pe care nu le doresc (cu enumerarea lor şi a motivelor pentru care nu le doreşti).

Totul ca într-un monolog cu un prieten sau partener de ajutorul căruia ai nevoie. Explică-i de ce anumite emoţii sunt dăunătoare pentru tine, explică-i dacă la un anumit moment ai nevoie de mai mult curaj, tratează-l ca pe un partener şi el te va ajuta. Până la urmă, este conclucrarea între membrii unui echipaj care se îndreaptă în aceeaşi direcţie şi au nevoie de cea mai bună stare de spirit pentru buna funcţionare a întregului care eşti tu.

Pentru unii se va dovedi folositor acest exerciţiu de vindecare, va fi poate pe limbajul lor.

Pe unii îi va face să zâmbească, dar poate îi va pune şi pe gânduri şi îi va face să cerceteze şi alte surse de confirmare, dacă aici, sănătatea fizică şi emoţională ar părea atât de uşor de obţinut (şi este uşor, încrederea în propriul organism şi în puterea lui de vindecare înseamnă sănătate, înseamnă lipsa fricii, la fel cum încrederea în viaţă înseamnă armonie).

Pe alţii îi va face să râda. Pentru ei, doar medicii şi sistemul de sănătate sunt ajutorul în caz de boală. Dacă au încredere în medici şi medicamente, s-ar putea să se însănătoşească, dar nu luăm în calcul efectele secundare ale pastilelor. Şi, până la urmă, dacă râd, râsul este sănătate curată şi cel mai bun duşman al stresului…sursa

 

Ceea ce tu numești „greutăți” reprezintă de fapt o parte a scopului tău


Discipolul îl întreabă pe maestru:
– De ce există greutăți care ne împiedică să ne atingem scopul și ne abat de la calea pe care am ales-o?
– Ceea ce tu numești „greutăți” – i-a răspuns maestrul – reprezintă de fapt o parte a scopului tău. Încetează să reziști. Imaginează-ți că tragi cu arcul. Ținta este departe și nu se vede, fiindcă pe pământ s-a lăsat o ceață groasă. Oare te vei lupta cu ceața? Nu. Ci vei aștepta să sufle vântul și s-o destrame. Acum ținta se vede, dar vântul schimbă felul în care zboară săgeata. Oare te vei lupta cu vântul? Nu. Ci pur și simplu vei ține seama de direcția și felul în care suflă și vei trage sub un alt unghi. Arcul tău este greu și nu ai putere să întinzi coarda. Oare te vei lupta cu arcul? Nu. Ci îți vei antrena mușchii, și de fiecare dată vei avea tot mai mult succes.
– Dar există oameni care trag din arcuri ușoare și flexibile pe vreme senină și fără vânt – a spus supărat discipolul. De ce doar eu am de înfruntat atâtea piedici? Nu cumva cineva mi se împotrivește dinadins?
– Nu te uita niciodată la alții – a zâmbit maestrul. Fiecare are arcul său, ținta sa și trage la vremea sa. Scopurile sunt însă diferite: unul vrea să tragă cât mai precis, altul să învețe să tragă.
Maestrul, coborând glasul, s-a aplecat către ucenic:
– Și o să-ți mai descopăr o taină înfricoșătoare, băiatul meu. Ceața nu se lasă pe pământ ca să nu te lase pe tine să tragi, și vântul nu suflă ca să abată săgeata ta, și arcul nu este greu de încordat ca să te simți tu slab. Toate acestea există de sine stătător. Tu ești cel care ai decis că în condițiile date vei putea nimeri ținta. Așadar, ori încetează să te mai plângi de greutăți și învață să tragi cu măiestrie, ori smereşte-ți trufia și alege o țintă accesibilă!  …sursa

 

RETINA BIDIMENSIONALĂ NE ȚINE PRIZONIERI ÎN ACEASTĂ LUME


CELEBRUL FIZICIAN AMERICAN, RICHARD FEYNMAN, A DECLARAT CĂ, NIMENI NU A ÎNȚELES PE DEPLIN FIZICA CUANTICĂ. SE PRODUC FENOMENE CARE NU AU FOST ÎNȚELESE ȘI BINEÎNȚELES EXPLICATE DE OAMENII DE ȘTIINȚĂ.

Feynman susține ipoteza pe mare a numit-o Lumi multiple care interacționează. În același spațiu există mai multe lumi, care interacționează. Tot mai mulți cercetători susțin această ipoteză, dând ca exemplu faptul că, o forță acționează asupra universului nostru, provocând fenomene a priori inexplicabile, cum ar fi mișcarea particulelor la nivel microscopic.

Universul este format dintr-o multitudine de lumi, unele asemănătoare cu cea în care trăim, altele diferite. Toate aceste lumi există simultan și se influențează prin forțe de repulsie.

Fiecare dintre aceste lumi are propriile legi, în care viteza luminii poate să fie diferită, la fel gravitația sau materia.
Satelitul european Planck a surprins imagini nocturne, care sunt foarte luminoase, puternice și care reprezintă punctul de întâlnire, de contact, dintre două lumi.

Se cunoaște faptul că, Universul este infinit. Noi avem acces până la orizontul cosmic. S-a pus întrebarea ce se află dincolo de acest orizont cosmic?

Unii specialiști susțin ipoteza conform căreia, dincolo de acest orizont cosmic începe o altă lume componentă a acestui Univers.
Universul este într-o continuă expansiune. Ea a fost numită inflație. Lumea în care trăim este rezultatul acestui fenomen care este continuu și a fost numit inflație multiplă sau eternă.

Un alt argument care susține existența mai multor lumi în același Univers este cea legată de faptul că lumina este în același timp undă și particulă. În același timp ea prezintă două forme. De ce nu ar prezenta și Universul mai multe lumi?

În ceea ce privește lumile care formează Universul, acestea au propriile legi ale fizicii, unele au două dimensiuni, unele trei, altele patru sau una.

O lume cu N dimensiuni va avea N axe paralele care pleacă din același punct. S-a luat ca exemplu un teseract, un obiect cu patru dimensiuni spațiale. Intersecția lui cu un plan poate da un cub, intersecția cu un cub, poate da un plan. Un tesseract poate să fie descompus în opt cuburi, un cub în șase pătrate.

Tesseractul este un hipercub cu n dimensiuni. Este o figură închisă, convexă, compactă, constituită din grupe de segmente paralele așezate în unghiuri drepte, în fiecare dimensiune a universului.

Fiecare eveniment temporal este reprezentat de o secțiune a tesseractului. Noi percepem dimensiunea timpului sub forma unor succesiuni de pătrate. Asemenea cadrelor dintr-un film, acestea crează iluzia trecerii timpului. Există linii temporale diferite, corespunzătoare fiecărei lumi componente a Universului.

Omul are o retină bidimensională și nu putem procesa mai multe secțiuni din tesseract, în mod simultan. Probabil că am fost creați numai pentru această lume. Orice trecere într-o altă lume ne-ar fi fatală… sursa

 

Cele 26 de Valuri şi Restricţii Pământeşti ale lui Dumnezeu


                     Se spune ca exista 26 de valuri si restrictii pe care Dumnezeu le-a pus Pamantului si oamenilor. Dar de ce sa existe aceste valuri? „Acum 18,5 milioane de ani, in perioada primei ere de Aur, a Lemuriei, Pamantul si oamenii aveau o natura destul de eterica. Lumea nu era atata de densa ca acum. Pamantul era atunci o Gradina a Edenului.

Viata era frumoasa si oamenii traiau in iubire neconditionata, armonie si nu exista separare intre lumile spirituale si lumea de pe Pamant. Nu se intra in lumea dualitatii a Egoului Negativ si se luau decizii din sfera mintii lui Dumnezeu.

Apoi a fost mancat fructul din Copacul Cunoasterii Binelui si Raului si a fost aleasa gandirea Egoului Negativ. Aceasta alegere insemna identificarea excesiva  cu copul fizic si intrarea in iluzie. Oamenii au inceput sa creada ca ei sunt corpuri fizice in loc sa traiasca Dumnezeieste intr-un corp fizic. Prin raspandirea Egoului Negativ lumea a inceput sa fie mai densa si corpurile fizice au inceput si ele sa fie mai dense, aceasta nu a facut parte din planul original. Atunci toti Fii si Fiicele lui Dumnezeu au adormit.  Iar Sanat Kumara si semenii sai au venit de pe Venus sa vindece aceasta problema. Lumina aproape ca s-a stins in aceasta lume deoarece visul iluziei si al separarii a fost foarte puternic. Lumea Pamanteasca si corpurile fizice au devenit total dense fizic din cauza constiintei omenirii, iar separarea a parut mai reala ca niciodata.

Dumnezeu a creat un nou plan : 26 de valuri si limitari , astfel incat omenirea a fost pusa ca intr-un fel de tarc spiritual. S-a considerat ca Fii si Fiicele lui Dumnezeu nu sunt de incredere pentru a avea puteri si abilitati folosite de mintea Egoului Negativ si s-ar produce distrugeri masive asupra persoanei, Pamantului si  Sistemului Solar.

1.Valul Reincarnarii

Planul stabilit de Dumnezeu pentru a indrepta aceasta cadere in uitare si somn spiritual a fost „reincarnarea”. Astfel au fost create cele cinci rase de pe cele cinci continente ale Pamantului. Planul creat a fost ca toate acele Suflete care adormisera sa se reintrupeze de mai multe ori, pana cand cele sapte niveluri de initiere vor fi finalizate, intr-o maniera echilibrata si integrata, pentru a putea fi atinsa eliberarea din Roata Renasterii si absolvirea! Timpul va oferi sufletelor sansa de a-si aminti cine sunt si posibilitatea de instrospectie  si reflexie inainte de a se reincarna!

 1. Valul Duratei de Viata Limitate

Atunci cand a fost instituit acest plan, exista o vreme cand oamenii puteau trai pe Pamant 1000 de ani. Singura problema era ca Fii si Fiicele lui Dunezeu dormeau din punct de vedere spiritual in acei ani. Vazand ce se intampla Dumnezeu si Puterea lui a instituit un nou val. Oamenii puteau trai 125 de ani, timp in care trebuiau sa se deschida spre o mai mare introspectie si auto-reflexiepentru ca perioada traita pe Pamant sa nu fie irosita. Acest lucru poate fi schimbat doar prin procesul ascensiunii fizice, insa aceasta necesita mai intai atingerea Realizarii Spirituale.

3.Valul dintre Specii

In timp a trebui sa fie intituit un alt val. Intr-o anumita perioada a Atlantidei, oamenii au inceput sa se imperecheze cu animalele, lucru care a creat specii care erau o parte animal, o parte om. Acastea sunt creaturile din mitologia veche. Dumnezeu si Puterea lui instituie un alt val prin care a impiedicat reproducerea dintre specii.

 1. Valul Luminii, Gandirii Sentimentului, Energiei si Puterii Limitate

Unul dintre principalele valuri care au fost create de Dumnezeu si Puterea Lui a avut legatura cu descoperirea puterii luminii, gandirii, sentimentului si energiei pe care Fii si Fiicele lui Dumnezeu o aveau. Daca unei Fiinte Cosmice i se permitea sa aiba un milion de wati din punct de vedere al energiei si luminii, omenirii de pe Pamant i se permitea 100 de wati si nimic mai mult. Prin procesul de evolutie spirituala la toate nivelurile, omul poate schimba asta.

Cu toate acestea, energia in wati a omenirii, exprimata in putere luminoasa, putere a mintii, putere emotionala si putere energetica a scazut foarte mult pana cand aceasta va dovedi ca va fi vrednica in a-si folosi energiile intr-o maniera corecta. Prin procesul de Realizare a lui Dumnezeu, acest lucru poate fi schimbat, dar aceasta nu se va intampla pana cand sufletele nu vor fi socotite responsabile pentru a folosi aceasta crestere de lumina, iubire si putere cum se cuvine.

5.Valul Imbatranirii

O parte a acestu plan, impunea un val ce a fost instituit in ceea ce priveste imbatranirea corpului fizic. Sufletul este etern si nu imbatraneste niciodata. O parte a planului era ca Fii si Fiicele lui Dumnezeu sa aiba corpuri care sa imbatraneasca pentru a incuraja invatarea lectiilor. Acest lucru putea fi invins prin nemurirea si ascensiunea fizica, dar pentru a infaptui acest lucru trebuie mai intai atinsa Realizarea lui Dumnezeu.

 1. Valul Vietilor Anterioare

Urmatorul val pe care Dumnezeu si Puterea lui l-au stabilit a fost valul uitarii tuturor vietilor anterioare. Acest val a fost instaurat deoarece cei mai multi muritori erau atat de coplesiti de lectiile trecute sau de o anumita intrupare, incat blocarea amintirilor trecute era cea mai inteleapta alegere pentru a nu cauza suferinte noii intrupari a Sufletului.

 1. Valul Amintirii

Un alt tip asemanator de val a fost instaurat mai tarziu, acesta se numeste „Valul Amintirii”. El nu a fost extins doar la vietile anterioare ci si la cele viitoare, vietile paralele, vietile celor 144 de extensii ale Sufletului din Monada fiecaruia, vietile extraterestre si amintirea oricarei perioade dintre vieti. Acest lucru a fost facut din acelasi motiv ca si impiedicarea amintirii vietilor trecute. S-a considerat ca acest lucru va fi coplesitor pentru Sufletul intrupat. Daca este atinsa Realizarea lui Dumnezeu, toate aceste informatii ar putea fi redobandite in straturile cele mai adanci ale subconstientului si ale memoriei Sufletului.

 1. Valul Legaturii cu Corpul Fizic

Urmatorul val carea fost stabilit a creat o legatura a Sufletului cu corpul fizic pentru a preveni calatoria constienta a sufletului. Atunci cand parasim corpul fizic suntem spirite libere si putem calatori oriunde in universul infinit cu puterea mintii noastre. In secunda in are ne gandim, putem calatori acolo.

Din cauza starii de constiinta scazuta a omenirii, acest lucru trebuia impedicat la nivel constient pentru ca acest lucru sa fie permis sa se intample doar atunci cand dormim. Prin procesul de evolutie spirituala, aceasta abilitate poate fi dezvoltata in mod constient, doar atunci cand sufletul este pregatit sa isi foloseasca energia intr-o maniera mai abila,spirituala si calificata.

 1. Valul Inelului de Netrecut

Valul inelului de netrecut a fost plasat in jurul planetei ca un fel de tarc de copii, pentru a preveni ca orice energie negativa sa ajunga in Univers. Acest lucru a fost facut pentru a impiedica orice energie negativa a oamenilor de pe Planeta sa se extinda in jurul Sistemului Solar, Galaxiei si Universului. Acest val poate fi eliminat atunci cand omenirea va avea o constiinta avansata ceea ce ar putea face ca acesta sa nu mai fie necesar.

 1. Valul Timpului si Spatiului

Urmatorul val care a fost pus de Dumnezeu si de Puterea lui este valul timpului si spatiului. In dimensiunile superioare nu exista timp liniar. Timpul este o iluzie a existentei celei de-a treia dimensiuni. In dimensiunile superioare exista doar „acum etern”. De aceea o persoana poate sa isi vada vietile anteriore si viitoare si viitorul poate fi prezis la un grad ridicat. In planurile superioare exista un proces foarte asemanator cu existenta multidimensionala. Spatiul nu exista asa cum exista in Primul Cer al lui Dumnezeu. Este mai mult o realitate multidimensionala. Prin procesul evolutiei spirituale si al meditatiei, transcederea timpului si spatiului pot fi traite si dezvoltate chiar in timp ce traiesti in corpul fizic, insa toate acestea nu pot fi accesate pana nu este atinsa autostapanirea intr-o anumita masura, intr-un sens spiritual.

 1. Valul Dimensionalitatii Unice

Acest val este legat de sectiunea precedenta. Suntem fiinte multidimensionale, care exista simultan in mai multe planuri de existenta. Acest val a fost plasat asupra Fiilor si Fiicelor lui Dumnezeu pentru a crea o identificare cu o „dimensiune unica” si  a nu coplesi Sufletul care este in curs de dezvoltare. Va puteti imagina cum ar fi daca un Suflet nedezvoltat si-ar trai toate aspectele multi-dimensionale? Acest lucru este invaluit de Iubirea lui Dumnezeu si a Puterii Sale, este o protectie iubitoare care, ar putea fi descoperita atunci cand suntem pregatiti in procesul de Realizare alui Dumnezeu si a „Ascensiunii Integrate”.

 1. Valul celor cinci simturi

Urmatorul val care a fost plasat in jurul nostru a fost valul celor cinci simturi. Defapt noi avem inca 22 de „Suprasimturi” care au fost numite perceptii extrasenzoriale. Aceste simturi au fost invaluite si limitate de Dumnezeu si de Puterea Lui. Va puteti imagina un Suflet involuat care ar avea toate cele 22 Suprasimturi ale lui Dumnezeu larg deschise? Ar fi pe deplin coplesit spiritual, psihologic si fizic. Asadar, Dumnezeu si Puterea Lui a plasat un val asupra acestor Suprasimturi pana cand Sufletul intrupat va fi pregatit sa le deschida prin procesul de evolutie spirituala.

 1. Valul Profetiei si al Vederii Viitorului

Urmatorul val care a fost plasat asupra umanitatii de Dumnezeu si de Puterea Lui a fost valul profetiei si posibilitatea de a vedea viitorul.   Va puteti imagina cat de coplesitor ar fi  pentru un Suflet involuat sa aiba abilitatea de a prezice evenimentele viitoare? Nu ar exista context in care sa priveasca pozitiv evenimentele si ar vedea doar un numar mare de evenimente viitoare personale si colective negative, deoarece o persoana ce are un nivel mic de evolutie acceseaza mintea Egoului Negativ la nivel personal si colectiv. Din acest motiv a fost plasat un val si asupra acestei abilitati. Acesta poate fi redeschis prin procesul de atingere a dezvoltarii spirituale si a Realizarii Sinelui.

 1. Valul Abilitatii Spiritiste

Urmatorul val a fost stabilit de Dumnezeu si de Puterea Lui a fost pus asupra abilitatilor spiritiste. Taramul psihicului nu este un taram spiritual ci un taram subconstient. Subconstientul are anumite abilitati care pot fi accesate, iar abilitatile psihice sunt unele dintre ele. Multi spiritisti nici macar nu cred in Dumnezeu. A fost plasat un val asupra acestor abilitati, pana cand oamenii vor deveni suficient de evoluati pentru a le folosi asa cum trebuie. Chiar si in acest moment abilitatile psihice sunt folosite pentru a face magie neagra, descantece, prevestiri si forme negative ale vrajitoriei si spiritismului. Abilitatile si perceptiile utilizate gresit au reprezentat motivul pentru care acest val a fost plasat asupra Fiilor si Fiicelor lui Dumnezeu.

 1. Valul celor Trei Corpuri Inferioare

Urmatorul val care a fost plasat de Dumnezeu si de Puterea Lui a fost valul celor trei corpuri inferioare. In mintea fiecarei persoane este un Sine Superior sau Suprasflet, iar deasupra acestuia este Puternica Prezenta Eu Sunt sau Monada. Pentru a atinge Realizarea Spirituala, Sufletul intrupat ar trebui sa construiasca Antahkarana, sau linia de lumina, pentru Sinele Superior si sa faca legatura cu Puternica Prezenta Eu Sunt.

Atunci cand Sufletul a atins cea de-a treia initiere a Sinelui Superior, acesta ar fuziona cu Sufletul pe Pamant. La cea de-a patra initiere, Puternica Prezenta Eu Sunt ar deveni Invatator pentru Sufletul Intrupat in locul Sinelui Superior. La cea de-a sasea initiere, Puternica Prezenta Eu Sunt ar incepe sa fuzioneze cu sufletul intrupat pe Pamant. Acest lucru culmineaza cu desavarsirea studiilor initiale de ascensiune. (info vezi Manualul Ascensiunii )

Ascensiunea completa a lui Dumnezeu  sau ascensiunea cosmica nu ar putea avea loc pana la realizarea celor 352 de initieri. A fost stabilit ca Sufletelor sa nu li se permita sa treaca la urmatorul nivel pana nu au atins stapanirea si realizarea nivelului trecut. Aceasta lege se aplica la nivel Planetar, Solar, Galactic, Universal si Multiuniversal, in totalitate pana la realizarea celui de-al 352-lea Nivel de Divinitate. Acest val are de-a face cu faptul ca Sufletele intrupate trebuie sa faca un efort pentru a se uni cu Dumnezeu prin libera lor alegere inainte ca Sinele Superior sa le dea atentie.

Chiar si in ziua de azi sunt multe Suflete pe Pamant care sunt complet separate de Sinele lor Superior, Monada si Dumnezeu. Singurele lucruri in care ele cred sunt cele trei corpuri inferioare ce au legatura cu mintea, sentimentele si corpul fizic. Ele traiesc in iluzia mintii concrete si nu a nici o conexiune cu mintea sau intuitia superioara. Prin urmare, avem ateii sau oamenii de stiinta care cred doar in ceea ce le spun cele cinci simturi.

Singurul lucru real este ceea ce le spune un experiment. Apoi avem persoanele care cad in fascinatia gandirii corpului emotional, crezand ca tot ceea ce este real sunt sentimentele si emotiile lor. In al treilea si ultimul rand, avem materialistii, care nu cred in nimic decat interesele materialiste. Greu de crezut cum oamenii din zilele noastre dupa 18,5 milioane de ani pot sa fie complet separati de Sinele lor Superior si de Spiritualitate, insa acest lucru este foarte raspandit pe Pamant.

 1. Valul Limitarii Materiei

Toate fiintele trebuie sa traiasca sub auspiciile legilor fizice, mentale, emotionale si eterice ale Universului. Atunci cand Sufletele ies din armonia cu aceste legi, isi cauzeaza propria suferinta. Aceste valuri au scopul de a forta iubitor Sufletele sa devina supuse Legii lui Dumnezeu. Daca nu ar fi existat legi, Sufletele ar fi fost nestiutoare in permanenta si nu s-ar fi schimbat niciodata.

Sufletele care nu se supun legilor isi produc singure suferinta. Este posibila transcederea tuturor legilor fizice. Sai Baba este o fiinta care a transcens toate legile fizice.iisus a demonstrat acest lucru fiind capabil sa mearga pe apa, sa transforme apa in vin, sa trezeasca mortii si asa mai departe. Este posibil ca toate Sufletele de pe Pamant sa transceada toate legile fizice prin procesul de Realizare al lui Dumnezeu si a „Ascensiunii Integrate”.

 1. Valul Karmei

Urmatorul val care a fost stabilit a fost valul karmei. Aceasta lege spune ca tot ceea ce gandeste, simte si manifesta o persoana se intoarce asupra sa, iar aceasta lege se extinde si asupra vietilor anterioare. Mintea Universala a spus prin Edgar Cayce :”Fiecare titlu al legii este indeplinit!”. Pentru a atinge ascensiunea si eliberarea, o persoana trebuie sa isi curete si sa isi echilibreze cel putin 50% din karma, acesta este sistemul stabilit de Dumnezeu si de Puterea Lui.

 1. Valul Directivei de Baza

Eu numesc acest urmator val :”Valul Directivei de Baza” Acesta a fost pus asupra omenirii, pentru ca Dumnezeu si Puterea Lui sa nu ajute sub nici o forma pe nimeni daca nu i se cere! Fiilor si Fiicelor lui Dumnezeu li s-a dat libera alegere, iar acest lucru nu trebuie impiedicat. Daca persoana nu cere, nu va primi nici un ajutor din lumea spirituala. Prin puterea rugaciunii, Dumnezeu este accesat de om si astfel il poate ajuta si sprijini.

 1. Valul Programarii Constiintei Colective

Acest val are de-a face cu felul in care Dumnezeu si Puterea Lui a stabilit Structura Divina pentru Fii si Fiicele Sale de a se intrupa in corpuri de copii. Acestia sunt, prin natura lor, dependenti total si victime ale programarii parentale, a familiei extinse si a societatii pana cand isi vor dezvolta judecata mintii, intelepciunea, cunoasterea spirituala si psihologica pentru a se proteja singuri. Pana cand se va intampla acest lucru, persoana va fi cuprinsa de „programarea constiintei colective”.

Singura optiune pe care o avem in aceasta privinta si pe care ne-a dat-o Dumnezeu si Puterea Lui este ca putem sa ne alegem parintii din planul interior. Aceasta alegere este si ea guvernata de legea karmei si de disponibilitatea parintilor. Un anumit „val al constiintei colective”este construit la nivel de personalitate si programare a Egoului Negativ si trebuie complet distrus de cei care apira sa fie Maestrii Ascensionati.

 1. Valul Vederii Interioare

Urmatorul val i-a permis lui Dumnezeu si Puterii Lui sa blocheze posibilitatea oamenilor de a vedea cu ajutorul vederii interioare alte planuri ale existentei. Scopul acestui val este de a proteja Sufletele involuate sa nu fie coplesite si speriate de tot ceea ce ar urma sa vada. S-a considerat ca este suficient ca omenirea sa aiba de a face doar energiile acestei dimensiuni pe care o poate vedea. Vederea interioara poate fi dezvoltata prin procesul de evolutie, atat la nivel spiritual, cat si psihologic.

 1. Valul Auzului Interior

Dumnezeu si Puterea Sa au pus de asemenea un val asupra clarauzului, care are legatura cu a nu auzi vorbele Spiritelor din lumea spirituala. Acest lucru a fost facut pentru a proteja Sufletele involuate. Daca acestea ar auzi Spiritele, gandirea Egoului Negativ le-ar face sa fie concentrate asupra planului astral si singurele spirite pe care le-ar auzi ar fi cele inferioare.

22.Valul Atingerii Interioare

Urmatorul val a fos cel al clarsimtirii. Acest har ar fi cu totul coplesitor pentru Sufletele involuate de a trai toate aceste energii subtile. S-a hotarat ca acest lucru sa fie disponibil Sufletului doar atunci cand acesta va fi la un nivel al dezvoltarii spirituale si psihologice suficient de inalt pentru a sti ce sa faca cu el.

 1. Valul Harului Sfantului Duh si Abilitatile Maestrilor Ascensionati

Urmatorul val are legatura cu intreruperea tuturor harurilor Sfantului Duh si a abilitatilor Maestrilor Ascensionati. Aceste puteri spirituale nu vor fi accesibile pana ce omenirea nu va fi la un nivel de constiinta, responsabilitate si dezvoltare pentru a folosi aceste abilitati doar cu scop Divin si intr-o maniera corecta.

 1. Valul lui Kundalini

Urmatorul val a fost asezat asupra trezirii lui Kundalini. Acest lucru a fost facut ca o modalitate de autoprotectie pentru Fii si Fiicele lui Dumnezeu involuate. Exista oameni care au fortat trezirea prematura a lui Kundalinisi care au suferit daune extreme la toate nivelurile. Astfel a fost plasat un val aspra acestei energii pentru a nu-i permite sa se trezeasca, fara ca omul sa aiba o intelegere spirituala. Kundalini nu ar trebui fortat sa se trezeasca, ar rebui sa faca asta doar in urma evolutiei spirituale integrate.

 1. Valul „Ascensiunii Integrate”

Acest val a stabilit ca niciunui Suflet sa nu i se permita sa primeasca vreo initiere dincolo de ce-a de-a saptea initiere, daca nu isi va integra la un nivel de baza aceste initieri in sinele mental, emotional si fizic. Acest val are scopul de a ajuta Lucratorii in Lumina sa elimine fragmentarea, fascinatia, maya si iluzia care se manifesta in prezent.

Orice Suflet care nu stapaneste nivelul psihologic, mental si emotional, va fi fortat sa se reincarneze din nou in plan mental sau emotional chiar daca si-a finalizat chiar daca si-a finalizat cele sapte niveluri de initiere. Acest lucru se poate intampla doar daca a aparut o problema serioasa de neintegrare, contaminare si corupere a Egoului negativ sau fragmentare. Nu trebuie sa fim perfecti pentru a atinge eliberarea completa, trebuie doar sa fim in terenul „Ascensiunii Integrate”.

 1. Valul Realizarii Lui Dumnezeu

Scopul Vietii este de a realiza Constiinta Prismei Spectrului Complet Integrat. Dumnezeu nu va face asta in locul nostru. Este un lucru care trebuie facut cu propria putere personala si propria dorinta. Toata Creatia trece prin acest proces. Chiar daca nu am fi mancat niciodata din Pomul Cunoasterii Binelui si Raului sau nu am fi avut vreun gand sau sentiment negativ, tot ar fi trebuit sa trecem prin cele 352 de niveluri de initiere. Acest lucru a facut parte din Plnul Divin al lui Dumnezeu, care spune ca toate fiintele din  Universul Sau infinit nu pot sa fie Dumnezeu doar pentru ca Dumnezeu le-a creat, ci trebuie sa treaca printr-un anumit proces de evolutie pentru a-si realiza de buna voie Constiinta Prismei Spectrului Complet Integrat.

Faptul ca am mancat din Copacul Cunoasterii Binelui si Raului si densificarea materiei a facut ca acest proces sa fie putin mai complicat, in orice caz, acest lucru s-a intamplat din vina noastra deoarece nu facea parte din plan. Dumnezeu si Puterea Lui in infinita lor iubire si mila, a stabilit aceste valuri, limitari si restrictii pentru a ne proteja, cu iubirea si grija unui parinte protector, pentru a se asigua ca toate Sufletele adormite se vor trezi in final.

Fiinte nobile cum ar fi Sanat Kumara si semenii sai Kumara, au venit de pe Venus acum 18,5 milioane de ani pentru a ajuta Sufletele de pe Pamant sa se trezeasca si sa detina controlul asupra lor si asupra guvernarii spirituale. Datorita Harului lui Dmnezeu, a lui Hristos si a Sfantului Duh ne aflam intr-o perioada din Istoria Pamantului unde acest lucru se intampla!” ….sursa

 Maestrul Joshua David Stone

 

Toate secretele fericirii într-o singură pildă a Regelui Solomon


Atunci când Regele Solomon a coborât de pe munte, cei adunați i-au spus:

– Eşti sursa noastră de inspirație. Cuvintele tale transformă inimi, iar înțelepciunea ne luminează minţile. Suntem nerăbdători să te ascultăm.

– Spuneți-ne cine suntem?

El a zâmbit şi a spus:

– Sunteți lumina lumii. Sunteți – stelele. Sunteți – templul adevărului. În fiecare dintre voi e Universul. Coborâți mintea în inimă, întrebați-vă inima, ascultați prin iubirea voastră. Fericiți sunt cei care cunosc limba lui Dumnezeu.

– Care este sensul vieții?

– Viața este o cale, un scop și o răsplată. Viața este un dans al Iubirii. Misiunea voastră este să înfloriți. Să exişti – este un mare dar pentru lume. Viața voastră este istoria Universului. De aceea, este mai frumoasă decât toate teoriile. Tratați viața ca o sărbătoare. Viața este alcătuită din prezent. Iar sensul prezentului – e să fii în prezent.

– De ce ne urmăresc nenorocirile?

– Ce ai semănat, aceea culegi. Nenorocirea este alegerea ta. Sărăcia este creația omului. Iar amărăciunea este rodul ignoranței. Învinuind, pierdeți puterea și dorind cu pasiune, alungați fericirea. Sărac devine cel care irosește timpul. Nu lăsați mulțimea să vă ruineze sufletul.

– Cum să depășim nenorocirile?

– Nu vă judecați. Căci sunteți divini. Nu vă comparați și nu împărtășiți. Mulțumiți pentru tot. Bucurați-vă, pentru că bucuria face minuni. Iubiți-vă pentru ca cei care se iubesc pe sine, iubesc totul. Binecuvântaţi pericolele, pentru că cei curajoși găsesc fericire. Rugați-vă în bucurie – și nenorocirea vă va ocoli. Rugați-vă, dar nu negociați cu Dumnezeu. Să ştiţi că lauda este cea mai bună rugăciune, iar fericirea este cea mai bună hrană pentru suflet.

– Care este calea spre fericire?

– Sunt fericiți cei ce iubesc, cei ce sunt mulțumiți. Fericiți sunt cei pașnicii. Fericiți sunt cei care găsesc raiul în sine. Fericiți sunt cei ce caută. Fericiți sunt cei care-şi împlinesc destinul. Fericiți sunt cei care au cunoscut Unitatea. Fericiți sunt cei care au cunoscut gustul lui Dumnezeu. Fericiți sunt cei care sunt în armonie. Fericiți sunt cei iertători.

– Care este secretul abundenței?

– Viaţa voastră este o mare comoară a lui Dumnezeu, iar Dumnezeu – e comoara inimii omului. Bogăția din voi este inepuizabilă, iar abundența din jur este nelimitată. Lumea este suficient de bogată, pentru ca fiecare să devină bogat. Cu cât mai mult oferi, cu atât mai mult vei obține. Fericirea stă în pragul casei voastre. Deschide-ţi abundența. Și transformați totul în aurul vieții. Fericiți sunt cei care găsesc comori în ei înșiși.

– Cum să trăiești în lumină?

– Beți din fiecare moment al vieții, pentru că o viață netrăită dă naștere tristeții. Și să știţi că ce este în interior, este şi afară. Întunericul lumii este din întunericul inimii. Omul este sămânța soarelui. Fericirea este răsăritul soarelui. Contemplarea lui Dumnezeu este dizolvarea în lumină. Iluminarea este strălucirea miilor de sori. Fericiți sunt cei care-şi doresc lumină.

– Cum să găsim armonie?

– Trăiți simplu. Nu faceți nimănui rău. Nu invidiați. Lăsați îndoielile să curețe, nu să aducă neputință.  Dedicați-vă viaţa frumosului. Creați pentru creație, nu pentru recunoștință. Transformați trecutul uitând de el. Aduceți ceva nou în lume. Umpleți corpul de iubire. Deveniți energia iubirii, pentru că iubirea inspiră. Unde este dragoste – acolo este Dumnezeu.

– Cum să atingi perfecțiunea vieții?

– Omul fericit îi transformă pe mulți. Oamenii nefericiți rămân sclavi, pentru că fericirea iubește libertate. Bucuria este acolo unde e libertate. Învățați arta fericirii. Fiți deschiși lumii, iar lumea vi se va deschide vouă.

Şi privindu-i pe toţi cu dragoste el a adăugat – dar multe vă va deschide Tăcerea. Doar fiți voi înșivă.

Sursa