Despre Contele de Saint Germain

Ipoteza originii transilvănene a Contelui de Saint Germain este susţinută de unica mărturisire legată de propriile sale origini făcută vreodată de el însuşi şi consemnată de unul dintre cei mai credibili şi, probabil, dezinteresaţi biografi ai săi: landgraful Karl de Hessen-Kassel (1744-1836), prieten, discipol şi susţinător material al Contelui în…

Continue reading

Life in the World Unseen

Knowledge is the best antidote for fear, especially if that fear could be of the possible or probable state of existence after we made the change from this life to the next. To discover what kind of place is the next world, we must inquire of someone who lives there,…

Continue reading

  • Arhive