Despre Contele de Saint Germain

Despre Contele de Saint Germain Ipoteza originii transilvănene a Contelui de Saint Germain este susţinută de unica mărturisire legată de propriile sale origini făcută vreodată de el însuşi şi consemnată de unul dintre cei mai credibili şi, probabil, dezinteresaţi biografi ai săi: landgraful Karl de Hessen-Kassel (1744-1836), prieten, discipol şi…

Continue reading