AXIOME HERMETICE


star_cycle_by_jp_talma

                   

                   A poseda învățătura, dacă nu se manifestă și nu se exprima în actele noastre, este ca și tezaurizarea unui metal prețios, un lucru zadarnic și nebunesc. Știința, ca și sănătatea, este destinată să servească. Legea folosirii este universală. Acela care o încalcă suferă, pentru că el se opune forțelor naturale. –  Kybalion
Preceptele hermetice, dacă întotdeauna au fost cu grijă ținute secrete de către fericiții lor posesori pentru rațiuni pe care noi deja le-am arătat, nu au fost destinate ca să fie pentru totdeauna conservate și ținute secrete. Legea utilizării face parte dintre precepte, după cum se poate vedea din citatul care afirmă cu mare precizie:„învățătura fără utilizare și fără exprimare este un lucru zadarnic, neaducându-i nici un bine celui care o posedă și neamului în întregime.”Desconsiderați avariția mentală și puneți în practică ceea ce ați învățat. Studiați axiomele și aforismele, însă nu lipsiți a le practica. În acest scop vă redăm unele axiome hermetice cele mai importante ale Kybalionului, fiecare urmată de câteva comentarii. Însușiti-le, practicați-le, ele nu vor fi ale voastre dacă nu le veți pune în practică.

Pentru a vă schimba starea voastră de spirit sau stările voastre mentale, modificați-vă vibrația.
Orice individ își poate schimba vibrația printr-un efort de voință, fixând atenția sa pe starea voință. Voința conduce atenția și atenția modifică vibrația. Cultivați arta atenției cu ajutorul voinței și veți fi găsit secretul stăpinirii sentimentelor și stărilor mentale.

Pentru a spulbera o proastă perioadă de vibrație, puneți în activitate principiul polarității și concentrați-vă gândirea asupra polului opus celui pe care voi voiți să-l anihilați. Biruiți neplăcutul modificând polaritatea sa.
Aceasta formulă hermetică este dintre cele mai importante ale doctrinei. Ea este bazată pe adevărate principii științifice. Am arătat că starea mentală și starea sa contrară nu erau decât doi poli ai aceluiași lucru și că prin transmutație mentală polaritatea poate fi răsturnată. Acest principiu este cunoscut de psihologii moderni, care îl aplică pentru a suprima obiceiurile urâte, sfătuind pe studenți să se concentreze intens asupra calităților opuse. Dacă sunteti fricos, nu pierdeți timpul să încercați a suprima din voi frica. Dezvoltați-vă curajul și frica va dispare. Unii autori au exprimat această idee cu mai multă forță întrebuințând exemplul camerei negre. Nu trebuie să încercați a muta întunericul unei camere. Nu aveți decât să deschideți perdelele și obscuritatea invadată de lumină va dispare. Pentru a suprima o calitate negativă concentrați gândirea voastră la polul pozitiv opus aceleiași calități și vibrațiile, din negative cum erau, vor deveni pozitive, până ce veți sfârși prin a fi polarizați pe polul pozitiv. Contrariul este tot atât de adevărat, după cum mulți oameni au putut observa pe seama lor când ei se lasă a vibra spre polul negativ al lucrurilor. Schimbându-vă polaritatea veți putea să vă stăpiniți sentimentele, să vă schimbați stările mentale, să vă modificați predispozițiile, să construiți caracterul vostru. O mare parte a stăpânirii mentale a hermetiștilor avansați se datorește acestui principiu al polarității, care constituie unul dintre cele mai importante aspecte ale transmutației mentale. Amintiți-vă bine axioma hermetică pe care v-am citat-o deja și care spune: „spiritul, ca și mentalul și elementele, poate fi transmutat din stare în stare, din grad în grad, din condiție în condiție, din pol în pol, din vibrație în vibrație.” Kybalion.
Stăpânirea polarizarii este stăpânirea propriilor tale stări, a principiilor fundamentale ale transmutației mentale sau a alchimiei mentale, căci dacă un individ nu dobândește arta de a-și stâpâni și schimba propria sa polaritate, el va fi incapabil să influențeze anturajul sau. O înțelegere perfectă a acestui principiu va permite oricărui individ să-si schimbe polaritatea personală, ca și pe aceea a altora, daca el vrea să-si consacre timpul, stăruința și studiul și practica necesară pentru a deveni maestru al artei. Principiul este adevărat, însă rezultatele obținute depind numai de răbdarea și practica elevului.

Ritmul poate fi neutralizat prin aplicarea corectă a artei polarizarii.
Hermetiștii afirmă că principiul ritmului se manifestă pe plan mental tot așa ca și pe plan fizic și că succesiunea dezordonată a sentimentelor, a stărilor de spirit, a emoțiilor și a altor stări mentale este datorată mișcării de du-te-vino a pendulului care ne antrenează de la o extremitate la alta. Hermetiștii învață de asemeni că legea neutralității permite într-o foarte largă masură să se stăpânească constant mișcările ritmului. După cum am explicat, există un plan superior al conștiinței la fel cum există un plan inferior. Maestrul, ridicându-se gradat pâna la planul superior, obligă oscilația pendulului mental să se manifeste pe planul inferior în timp ce el a atins planul superior, astfel reușind să se sustragă oscilației de retur a pendulului. Acest rezultat se obține polarizându-se asupra eului superior, atingând astfel vibrațiile mentale ale eului situat mult mai sus decât planul obișnuit al conștiinței. Este ca și cum s-ar ridica deasupra unui lucru sau de a-l lăsa să treacă pe dinainte. Hermetiștii înaintați se polarizează la polul pozitiv al ființei lor, la polul lui „eu sunt” = sine, în locul polului personalității „moi”, refuzând operația de retur a ritmului. Ei se ridică deasupra planului conștiinței și, rămânând ferm stabiliți în judecarea ființei, ei permit pendulei să revină înapoi pe planul inferior fără a se modifica polarizarea.
Aceasta poate fi îndeplinită de toți acei care au atins un oarecare grad de stăpânire personală, chiar dacă înteleg sau nu legea. Astfel de inși refuză pur și simplu de a fi atrași înapoi de pendula sentimentelor și a emoțiilor; afirmând fără răgaz superioritatea lor, ei rămân polarizați la polul pozitiv. Natural că maestrul beneficiază de toate acestea într-un grad mult mai considerabil, pentru că el înțelege legea, pentru că el știe că el a depășit-o, opunându-i legi superioare și pentru că multumită voinței sale el a atins o pondere și o soliditate mentală aproape de necrezut pentru acei care se lasă balansați înainte și înapoi de pendula mentală a stărilor de spirit și a sentimentelor.
Nu uitați însă că în realitate voi nu distrugeți principiul ritmului, care este indestructibil. Voi nu faceți decât să dominați o lege opunându-i alta și menținând astfel echilibrul. Legile ponderii și contraponderii operează tot așa pe plan mental ca și pe plan fizic. O înțelegere perfectă a acestor legi permite oricui să pară că le stăpânește, când în realitate el nu face decât să le contrabalanseze.

Nimeni nu se sustrage principiului cauzei și efectului., însa există mai multe planuri de cauzalitate și orice individ poate utiliza legile planurilor superioare pentru a stăpâni legile planurilor inferioare.
Înțelegind bine practica polarizarii, hermetistul se poate ridica pe un plan superior cauzalității și contrabalansează astfel legile planurilor inferioare. Ridicându-se deasupra planului ordinar al cauzelor, el devine într-un anumit grad o cauza în loc de a fi cauzat. Fiind capabil să stăpânească starile sale de spirit și de sentimente și putând să neutralizeze ritmul, cum deja am explicat, el e capabil de a se sustrage unei mari parți a acțiunilor principiului cauzei și al efectului pe planul obișnuit. Mulțimile se lasă a fi conduse, ele ascultă de anturajul lor. Voințele și dorințele altora sunt mult mai puternice decât ale lor. Ele suportă sugestiile acelora care îi înconjoară și de toate cauzele exterioare care încearcă să le miște pe eșichierul vieții ca pe niște simpli pioni.
Ridicându-se deasupra cauzelor susceptibile de a-l influența, hermetistul avansat atinge un plan superior de acțiune mentală și, dominând stările sale de spirit, emoțiile și tendințele sale, sentimentele etc, el crează în el însuși un caracter, noi calități și puteri, mulțumită cărora el poate domina anturajul său obișnuit și să devină astfel practic jucător în loc de a fi un simplu pion. Astfel de oameni joacă conștient rolul vieții în loc de a fi conduși ici și colo de puteri și voințe mai puternice. Ei folosesc principiul cauzei și al efectului în loc de a fi utilizați de el. Natural că, chiar cei mai mari maeștri, sunt supuși principiului, căci el nu se manifestă mai puțin pe planurile superioare, însă pe planurile inferioare de activitate ei sunt stăpâni în loc de a fi sclavi. Cum a spus Kybalion: înțeleptul servește pe planul superior, însă este servit pe planul inferior. El ascultă porunca legilor venind de sus, însă pe planul său și pe planurile inferioare el este stăpân și dă ordine. De altfel, lucrând astfel el constituie o parte din principiu în loc de a i se opune. Înțeleptul face parte din lege. Înțelegând bine, el o utilizează în loc de a-i fi sclav. Înțeleptul, în comparație cu omul obișnuit, poate fi comparat cu un înotător abil, plecând și venind din toate părțile, în comparație cu o buturuga care este dusă de curent în toate părțile. Totuși înotătorul și busteanul, înțeleptul ca și prostul, sunt la fel supuși legii. Acel care înțelege deja acest adevăr, este deja pe calea maestriei. Kybalion.
Pentru a încheia, solicităm atenție și pe axioma hermetică de mai jos:

Adevărata frumusețe hermetică este o artă mentală. Kybalion.
Prin această axioma hermetiștii învață că a munci pentru a influența un anturaj este posibil numai cu ajutorul puterii mentale. Universul fiind complet mental, rezultă de aici că el nu poate fi condus decât prin mentalism. În acest adevăr se poate găsi explicația tuturor fenomenelor și manifestarea tuturor puterilor mentale care au atras atât atenția și care au fost studiate la începutul secolului al douăzecilea. Se regăseste constant în învățămintele diferitelor culte și diferitelor școli principiul substanței mentale a universului. Dacă universul este mental în natura sa substanțială, urmează în mod indiscutabil că transmutația mentală trebuie să schimbe condițiile și fenomenele universului. Dacă universul este mental, spiritul trebuie să fie puterea cea mai considerabilă care lucrează pentru fenomenele sale.
Dacă acest adevăr este bine înțeles, se va vedea adevărata natură a ceea ce în mod obișnuit numim „minuni”.

INIŢIERE ÎN HERMETISM

A-ţi construi templul interior


        OMA                 CONFERINŢĂ – OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV

                             Ce-am putea adăuga, dragi fraţi şi surori ? În această mică conferinţă, sunt prea multe lucruri esenţiale. Da, esenţiale, vedeţi. Dar se pot totuşi adăuga (şi altele) pentru a ajuta, pentru a uşura munca discipolului. Şi este lucrul de care mă îngrijesc mereu: cum să vă uşurez, cum să vă ajut. Aşa că am să mă opresc asupra muncii esenţiale pe care discipolii o executau în Misterele vechiului Egipt.
Munca era aceeaşi şi în celelalte (Mistere) – în Tibet, în India, în Caldeea, în Babilon – şi chiar la kabbalişti. Forma exterioară era diferită, metodele erau puţin diferite, dar munca în profunzime era esenţialmente aceeaşi. Acum, desigur, că ceea ce am să vă revelez nu va privi pe toată lumea, ci doar pe cei care au această sete, această dorinţă de a se perfecţiona, de a se elibera. Ceilalţi vor continua să facă experienţe, să încerce diferite lucruri, să se ardă, să sufere, să înveţe, să se ridice, să cadă din nou, până când vor înţelege şi ei că sunt pe cale să-şi piardă timpul, forţele inutil. Aceste făpturi se bazează doar pe latura vegetativă, pe latura instinctivă, pe latura biologică – pentru că noi toţi am venit pe Pământ pentru a mânca, a bea, a munci, a aduce pe lume copii – deci pe această latură, pentru care Naturii i-au trebuit mii de ani ca să o pună la punct, (aceste fiinţe) neştiind că ceea ce am reuşit, ceea ce am obţinut, după milioane de ani de efort (să dezvoltăm cutare sau cutare capacitate, cutare şi cutare posibilitate, cutare şi cutare simţ, pentru a ne putea descurca, pentru a putea lucra, pentru a putea mânca şi bea şi a fi sănătoşi) că acesta deci este doar un mijloc şi nu scopul existenţei. Trebuia mers până aici, era indispensabil, era necesar, dar nu pentru a rămâne veşnic aici şi a continua să rămâi la acest nivel pur vegetativ. Şi 9/10 din omenire s-au oprit aici. Privind, studiind, trăind, văzând că întreaga lume e construită aşa: să mănânce, să bea, să respire, să trăiască, să procreeze, să muncească şi aşa mai departe, ei au găsit acest lucru ideal şi au luat (drept scop) mijlocul la care natura ne-a adus nu ca să ne oprim la el, ci ca să mergem mai departe: datorită acestor mijloace, acestor posibilităţi – biologice, fizice, fiziologice, anatomice – să putem merge mult mai departe, mult mai departe, mult mai departe, să atingem regiuni celeste. Şi acest lucru foarte puţini oameni l-au văzut: că în inteligenţa cosmică, scopul nu este mijlocul. Acolo unde au ajuns oamenii, unde a ajuns întreaga omenire, ei consideră că sunt deja “puşi la punct” împlinţi. Au posibilităţi şi mijloace anatomice, fiziologice, biologice formidabile, dar splendoarea, perfecţiunea, latura ideală a vieţii nu se poate realiza rămânând doar la această latura în calitatea ei de mijloc (de instrument). Trebuie deci să o utilizăm ca pe o bază, ca pe un mijloc, dar să nu rămânem la el. Să putem deci să folosim toate mijloacele, toate posibilităţile pe care ni le-a dat natura după milioane de ani de eforturi şi lucrări, să le putem utiliza pentru a obţine alte lucruri, care sunt mult mai îndepărtate, mult mai celeste, mai minunate, mai luminoase. Şi la acest lucru foarte puţini oameni au ajuns. Foarte puţini au văzut, au înţeles, au simţit că adevărata viaţă nu este cea biologică, nu este viaţa pur instinctivă. Că există ceva, un lucru în slujba căruia trebuie pusă această viaţă pe care am obţinut-o, trebuie pusă la treabă, ca să ne ducă mult mai sus. Altfel, nu putem merge mai departe, fără aceste achiziţii pe care le-am obţinut în milioane de ani de eforturi.
Care sunt, aşadar, făpturile care au ajuns să înţeleagă că există ceva mai mult de făcut, de realizat, ceva mult, mult, mult mai celest ? Sunt Iniţiaţii, sunt marii Maeştri. Ei au văzut, şi-au dat seama, au înţeles şi atunci ne-au dat mijloace şi polibilităţi pentru a obţine, pentru a realiza, pentru a trăi, pentru a concretiza această viaţă sublimă.
Bineînţeles că în această privinţă sunt prea multe lucruri de spus. Pentru că dacă noi cunoaştem acest lucru, ştim că viaţa vegetativă, viaţa biologică trebuie să fie luată doar ca un mijloc pentru a ajunge la scop, dar fără a cunoaşte relaţiile, măsura, raporturile, corespondenţele şi aşa mai departe, ne putem face foarte mult rău. Şi de aceea avem nevoie de un Maestru, de un Instructor care să ne poată învăţa, prezenta lucrurile cum trebuie, pentru a ne putea folosi capacităţile fizice, materiale, anatomice, punându-le în slujba unui alt ideal, care este celest. Aşadar, dacă nu există un ghid, un Instructor, aaa…, atunci ne putem face foarte mult rău, pentru că vom perturba multe lucruri, vom exagera multe lucruri, vom pune în contradicţie multe lucruri şi atunci este chiar posibil să se întâmple drame, tragedii, nenorociri, în ciuda dorinţei noastre bune de a realiza Înaltul Ideal. Dacă nu ar exista necesitatea acestei Lumini, a acestei ştiinţe, a acestei învăţături, a acestor metode, adică a acestor Instructori, atunci omenirea îşi va face mult rău. Şi de aceea, lumea invizibilă, ştiind că omenirea nu trebuie să se oprească numai asupra laturii pur materiale, senzuale, biologice, ci că aceasta trebuie să se afle în slujba…, trebuie să fie consacrată realizării a ceva mult mai măreţ,
… a trimis periodic, în toate epocile, fiinţe special pregătite, perfecţionate, evoluate, pentru a-i ajuta pe oameni. În felul acesta, omenirea a avut mulţi astfel de instructori şi a progresat, a progresat, a progresat în multe domenii.

Acum, dat fiind că aşa stau lucrurile, să vedem care este munca, munca sublimă pe care discipolul trebuie să o înfăptuiască. Am să vă spun. Acesta este summum-ul, este piscul, este scopul, este chintesenţa a tot. Iată cum se petreceau lucrurile în vechiul Egipt: discipolul era învăţat că fiinţa umană este un rezumat, un microcosmos şi că toată natura este reprezentată în fiinţa umană,în forul ei interior, în gândurile, în sentimentele, în dorinţele ei, în corpurile ei subtile; dar că deocamdată, dat fiind că viaţa fiinţei omeneşti nu este total în acord, în armonie, în perfectă stare, ea, în ignoranţa ei, din cauza înclinaţiilor ei, a dorinţelor ei rele, s-a bălăcit, a coborât, a intrat în locuri murdare şi impure – prin nutriţie, prin ceea ce bea, prin respiraţie, prin fapte, prin tot felul de lucruri – şi a adunat lucruri extrem de negative, de întunecate, de terne, ca particule, ca materie în propriul ei organism – şi că trebuie să se debaraseze de aceste materiale. Ea trebuie să se purifice, să se spele, să se cureţe, să se sanctifice. Dar pentru a putea face acest lucru, li se explica faptul că toate aceste materiale pe care omul le-a adunat prin tot felul de activităţi nechibzuite şi fără sens, lipsite de inteligenţă, el se supraîncărcă cu lucruri care acţionează deja negativ asupra lui, care îi barează calea, care îl stânjenesc, care îl rătăcesc şi care îl împiedică să vadă limpede şi că pentru a realiza anumite lucruri, voinţa este şi ea paralizată şi aşa mai departe. Deci, din cauza acestor materiale heteroclite, pe care le-a adunat de secole, din cauza ignoranţei sale sau a dorinţelor şi seducţiilor, a relei voinţe, acum trebuie să lichideze această materie. Ea este prezentă în el, e lipită de el şi în felul acesta, toate anomaliile, toate dezordinile, toate bolile, toate lucrurile disonante, dezagrabile se explică prin prezenţa materialelor, a particulelor “zburlite”, heteroclite, întunecate şi diabolice. Şi în acest fel, marii Maeştri din vechiul Egipt, treceau discipolul prin metode de purificare. De altfel (purificarea) este menţionată peste tot, în toate religiile, însă foarte pe scurt, insuficient, fără a arăta importanţa purificării, care nu înseamnă numai să te cufunzi într-un râu, într-o baie ???, într-un bazin, ci că ea trebuie să fie un mod de viaţă, un mod de a lucra, un mod de a simţi. E nevoie de ani, pentru a te purifica. Este o întreagă ştiinţă.
Şi în ce fel lucra discipolul datorită sfaturilor acestor mari Maeştri ? Li se explica, mai întâi, că fiecare gând, fiecare sentiment, fiecare dorinţă avea corespondenţele sale cu materia celestă sau infernală. Şi pentru a putea provoca sau atrage sau respinge această materie, existau aceste corespondenţe în forul lui interior. Astfel, când avea gânduri bune, sentimente bune, dorinţe bune şi o voinţă hotărâtă de a atrage toate aceste particule celeste ale unei materii absolut pure, neîntinate, eterne, care nu devine niciodată bolnăvicioasă şi nu se oxidează niciodată, deci, atunci când lucra pentru a atrage această materie prin inima, prin sufletul, prin gândul său, în fiecare zi, atunci această materie, aceste particule se instalau în tot corpul său, îşi găseau locul şi, în acelaşi timp, ele alungau particulele mucegăite, îmbătrânite, cangrenoase, prăfuite. Se producea deci o înlocuire a materialelor. În felul acesta se instalează puritatea, iar lucrurile impure pleacă, dispar. Până când ? Până când discipolul îşi reînnoia în întregime corpul fizic, corpul eteric, corpul astral, corpul mental. Pentru celelalte nu era nevoie, pentru că celelalte corpuri sublime sunt făcute dintr-o materie absolut nemuritoare. Şi i se explica faptul că nu exista nimic, nimic, nimic mai important ca muncă în existenţă, decât aceea de a schimba, de a înlocui vechile particule obscure şi terne şi bolnăvicioase, cu altele, care sunt cereşti, care sunt strălucitoare şi că în felul acesta se reînnoia. Şi ce făcea el, de fapt ? Nu făcea decât să-şi clădească, să-şi construiască, să-şi edifice templul, din materiale ca pietrele preţioase, inoxidabile şi strălucitoare. Şi când ajungea, deci, să lucreze timp de ani, cu toată iubirea, cu toată credinţa, cu toată convingerea, cu toată gândirea şi voinţa, pentru a realiza acest lucru, a se purifica, a se curăţa, a se spăla, a se sanctifica, atunci îşi construia propriul templu. Şi aceasta se numea “edificarea”. Cuvântul “a edifica” nu însemna nimic altceva decât “a construi”. “Edificiu”. A-şi construi propriul templu. De ce ? Aaa, aceasta era doar prima muncă, de pregătire. Iar cea de-a doua muncă ce urma după aceea – care era şi mai importantă, şi mai esenţială – era de a face să coboare Sfântul Duh, Spiritul lui Dumnezeu pentru a locui în acest templu. Şi când reuşea să facă acest templu atât de pur, nemurdărindu-l niciodată, nefăcând schimburi cu Infernul, legându-se mereu de Cer, niciodată cu canalele de evacuare, reuşea deci să-şi cureţe, să-şi purifice într- atâta propriul templu, Dumnezeu, care iubeşte ce e pur, ce e luminos, ce e frumos, se hotăra să intre şi să locuiască în el. Şi odată ce Duhul Sfânt – sau Dumnezeu, dacă vreţi, sau Hristos – se hotăra să locuiască în acest templu, care era de o (mare) frumuseţe, atunci El nu era singurul (care venea), pentru că El este însoţit de toţi Arhanghelii, de toţi Îngerii, de o întreagă ierarhie, care nu-L pot niciodată lăsa singur, nu pot să se despartă, să se separe (de El), şi toţi, chiar şi slujitorii Naturii vii Îl însoţeau. Şi, în felul acesta, discipolul devenea, ehee, un tabernacol al Celui Veşnic, iar Sfântul Duh conducea lucrurile, organiza lucrurile, orienta lucrurile în sensul Împărăţiei lui Dumnezeu şi al Dreptăţii Sale. În acea fiinţă nu mai existau dorinţe, nu mai existau pasiuni, nu mai existau vicii, nu mai existau pofte, nu mai existau lucruri imorale, lucruri mărunte, terestre, era complet eliberat şi nu se mai gândea decât să slujească pentru venirea Împărăţiei lui Dumnezeu şi a Dreptăţii Sale, cu toate mijloacele şi după toate posibilităţile lui. Deci, a doua muncă…

Deci, a doua muncă era din nou de cea mai mare importanţă, pentru că, odată ce Sfântul Duh şi-a ales domiciliul, el (discipolul) nu era niciodată complet părăsit, el era întotdeauna bine sfătuit, bine condus, bine orientat, bine protejat. Şi, pe măsură ce treceau anii, evenimentele se schimbau din ce în ce mai mult, manifestările se schimbau – şi manifestările deveneau din ce în ce mai divine, din ce în ce deveneau perfecte.
Iată deci, acesta era idealul, aceasta era munca discipolului. Nu era nimic mai presus de asta. Aceste două lucruri erau summum- ul, erau vârful, erau perfecţiunea. Şi acum, cine înţelege asta, că (acest lucru) este cel mai mare adevăr care a existat, care există şi care va exista întotdeauna, şi că acesta este scopul existenţei şi că Inteligenţa cosmică ne-a pregătit pentru a realiza într-o zi acest lucru, cei care (înţeleg asta) se horărăsc acum, în loc să aştepte secole şi milenii pentru a începe, ei se hotărăsc astăzi, absolut convinşi că este aşa şi lasă de-o parte pe toţi cei ce spun poveşti, toate idioţeniile, toate filozofiile stupide, pe oamenii care sunt cufundaţi doar în lumea celor 5 simţuri, care nu se gândesc decât să ??? să extirpe, să fure, să înşele, să lezeze şi să distrugă; atunci îi lăsăm de-o parte, nu mai vrem să-i imităm, nu mai vrem să urmăm filozofia lor, punem complet cruce şi ne hotărâm să lucrăm la propriul templu şi să-l facem să fie locuit de Dumnezeu.
Acum, dacă cineva îmi spune că şi acest lucru ??? este trecător, este la fel de temporal şi că nu va folosi decât în răstimpul unei existenţe, care este atât de scurtă… Nu ! Este singurul lucru care se va repeta veşnic, chiar dacă va trebui să coborâm din nou pe Pământ, vom pleca cu această perfecţiune, cu aceste clişee, cu aceste ierarhii… şi când ne vom întoarce pe Pământ din nou, nu vom mai face eforturi pentru a face din corpul nostru un templu al Domnului, el va fi construit încă de la naştere, încă de la concepţie, corpul va fi modelat, sculptat exact după aceste clişee. Deci, este singurul lucru care nu este trecător, temporar şi care nu se şterge. Deci, lucrând, chiar şi în planul fizic, pentru a schimba corpul fizic, acest lucru nu va mai fi trecător. Fiindcă, pentru a ajunge să schimbi corpul fizic şi să-l faci invulnerabil, invincibil, trebuie să schimbi şi celelalte corpuri, să adaugi particule mult mai perfecţionate. Iar aceste lucruri rămân. În timp ce toate celelalte activităţi, toate celelalte achiziţii, tot ce am reuşit să obţinem în aparenţă, va dispărea complet. Nu va râmâne nici urmă de ele – în afară de asta. Aşadar, dacă lucraţi în acest sens, lucrul acesta nu se va pierde niciodată; eforturile pe care le veţi face nu vor fi niciodată pierdute, pentru că aşa stau lucrurile. Singura muncă ce contează, care va dura o eternitate, ale cărei rezultate sunt incalculabile, imposibil de măsurat este de a lucra pentru a face din corpul fizic un templu al lui Dumnezeu.
Iar acum, desigur, pentru a ajunge să faci perfect această muncă, trebuie să cunoşti multe alte lucruri pe lângă asta: să cunoşti natura hranei, a băuturilor, a atmosferei, a respiraţiei, a exerciţiilor, a mişcărilor, a tuturor dorinţelor, a tuturor gândurilor, să cunoşti natura lor. Şi puteţi cunoaşte toate aceste lucruri datorită Învăţământului – pentru că eu am luat deja măsuri de precauţie dinainte (???), am dat deja aceste cunoştinţe în cărţile mele, pentru ca (voi) să nu fiţi neştiutori, pentru a cunoaşte puritatea fiecărui lucru. Veţi găsi deci toate aceste moduri de a vă hrăni, de a gândi, de a mânca, de a vă spăla, şi chiar cuvântul, puritatea cuvântului, puritatea privirii, puritatea gestului; de pildă există anumite gesturi pe care (le fac) unele femei, care produc efecte extrem de senzuale, care provoacă, care trezesc, care aprind, pentru a-i aduce pe bărbaţi la ce doresc ele şi aşa mai departe. Deci (am procedat aşa ca) să puteţi studia această problemă a purităţii şi poate că, citind din nou cartea « Misterele lui Iesod », veţi găsi şi alte lămuriri, pe care poate nu le-aţi remarcat citind-o în viteză, ca pe un roman; dar, citindu-o de două sau trei ori, veţi descoperi lucruri printre rânduri, lucruri extraordinare (despre) cum să reuşeşti să lucrezi în fiecare zi pentru purificare şi pentru sanctificare.Acum, desigur, eu am o asemenea experienţă de viaţă, încât nu pot să cred că întreaga lume nu doreşte decât aceste lucruri atât de sublime. Nu. Oamenii sunt încă atât de afundaţi, atât de prinşi în anumite angrenaje, în anumite dorinţe, încă nu pot vedea limpede. Nici măcar nu doresc aceste lucruri. Nu doresc această puritate, nu doresc să facă din corpul lor un lăcaş al lui Dumnezeu. Nu, acestea sunt lucruri îndepărtate, de negândit. Oamenii sunt atât de prinşi în angrenajul unor lucruri din corpul fizic, din corpul astral sau în pasiuni, încât sunt atât de cufundaţi, adânciţi, captivaţi încât nici măcar nu poţi să gândeşti că… Sunt foarte puţini oameni… Vedeţi ? Nu-mi fac iluzii. Vor fi foarte, foarte, foarte puţini cei care se vor avânta pe acest drum şi desigur că aceia vor fi cei mai maturi, cei care au suferit mult, care au avut multe dezamăgiri, multe mâhniri, multe nenorociri, care au fost răniţi, înşelaţi. Foarte puţini se vor hotărî, vor înţelege; foarte puţini vor fi cei care vor dori să se elibereze de această viaţă care nu aduce mare lucru, iar ceilalţi vor continua. Ei vor avea bucurii, plăceri, vor avea distracţii, tot felul de lucruri, dar vor avea parte, de asemenea, de lovituri de baros, de surprize – pentru că ele sunt legate. Nu putem forţa lucrurile. Nu putem forţa pe nimeni, nu putem să ne impunem (voinţa), să ameninţăm, să-i obligăm pe oameni să ducă o viaţă celestă, o viaţă spirituală. Nu este cu putinţă. Chiar în Fraternitate, în ciuda acestor mari adevăruri, în ciuda acestor conferinţe, în ciuda acestei lumini, în ciuda acestor lucruri extraordinare care v-au fost date, (fraţii şi surorile) sunt încă cufundaţi în lucruri vechi, vechi, vechi, în concepţii, obiceiuri, lucruri tradiţionale… Nu se pot elibera, nu pot vedea limpede, ca de exemplu acei Iniţiaţi din vechiul Egipt. Ei vedeau lucrurile… oho ! Asta nu înseamnă că nu mai mâncau, că nu mai respirau, că nu se mai îmbrăcau, că nu mai beau. Ba da ! Dar scopul lor nu mai era în toate acestea. Ele reprezentau un mijloc, lucruri necesare, indispensabile, dar scopul lor era Oh, là, là ! în altă parte. De ce n- ar trebui să facem acelaşi lucru ? Nimeni nu vă obligă să nu mâncaţi, să nu vă căsătoriţi, să nu aveţi copii… Numai că iată, făcându-le ca toată lumea, observăm dupa aceea că suntem legaţi fedeleş, că suntem atât de limitaţi, de încurcaţi, că suntem în asemenea măsură în imposibilitatea de a face multe alte lucruri
– pentru că ne-am lăsat limitaţi de alte voinţe. Este foarte complicat, să ştiţi, să ajungi să faci foarte, foarte bine lucrurile, să te simţi bine pe Pământ şi în Cer. Trebuie să ai multă, multă lumină, multă inteligenţă, multă voinţă. Eu am analizat mentalitatea umană. Este extraordinară ! Extraordinară ! Orice le- ai spune oamenilor, adevărurile cele mai sublime, cele mai absolute, ei au mereu în mintea lor o speranţă de a găsi ceea ce doresc în alt fel, în felul lor. Şi este imposibil. Vor vedea pe urmă. Dar ei cred că este cu putinţă. Ei vor căuta, vor găsi, cu trucuri, cu şmecherii, cu deviaţii, ei cred… Ei bine ei vor ??? se vor poticni, vor suferi. Şi vor înţelege că nu există (alt mod). Ei da, şi totuşi ei cred. Cred că vor obţine ceea ce doresc aşa cum gândesc ei, cum cred ei. Iar eu nu cred. E singurul lucru de care m-am debarasat de ani şi ani. Nu mai cred că este cu putinţă. Vedeţi ? Dar această natură, această mentalitate umană este extraordinară ! Ea crede că va reuşi aşa cum gândeşte ea. Bine, bine, bine. Dacă acele fiinţe ar fi studiat în prealabil cum stau lucrurile în lume, cum este făcută Natura, cum a aranjat lucrurile Inteligenţa cosmică, de mult timp nu ar mai fi crezut. Dar cum ei nu ştiu cum stau lucrurile în realitate, ei cred că vor obţine una şi alta, fericirea, puterea, controlul, dominaţia, banii, bogăţia, gloria, prin trucuri şi şmecherii pe care şi le imaginează ???? Dacă le-ar compara ??? cu Inteligenţa cosmică, Inteligenţa cosmică ar fi zis: «Niciodată. Nu este cu putinţă ! Nu aşa am aranjat eu lucrurile.» Dar ei nu vor să se informeze acolo. Ştiu ei ce ştiu ! Şi îşi frâng gâtul ! Priviţi-i pe tineri. Există cupluri care se iubesc, sunt amorezaţi. Chiar dacă un Maestru le spune: «Nu va dura mult timp, (relaţia) se va destrăma, pentru că nu sunteţi făcuţi unul pentru altul. Uniunea voastră nu este binecuvântată de Cer.» Aaa, nu vor crede. Din moment ce simt această iubire, această atracţie, nu vor crede. Numai după aceea vor verifica cât de mult s-au înşelat, bazându-se pe lucruri părelnice, pe senzaţii, care nu pot dura deseori. Şi (vor constata) că clarvederea, cunoaşterea unui Maestru merge mai departe. De câte ori nu s-a întâmplat ! Dar ei cred, tinerii cred că Maestrul ??? se înşeală, în timp ce iubirea lor este ceva extraordinar. Şi de ce e aşa ? Pentru că aşa e. Aşa e natura umană.
Bine, bine, dacă nu au nevoie de mai mult, este foarte bine, e minunat, e grozav, dar după aceea nu trebuie să se plângă, nu trebuie să se mai vaite, apoi. Să spună : «Aşa stau lucrurile, am meritat asta, pentru că sunt prea prost.» Trebuie s-o spună. A, nu, nu, nu ! Niciodată ! Doar când văd ce ştiu făpturile, ce este în capul lor. Dar ei nu văd micimea, nu văd că totul este atât de mărunt în interior. Nu ştiu nici măcar să mănânce, nici să bea, nici să facă dragoste, nici să respire. Şi atunci drept cine se iau ? N-au învăţat nimic în viaţă şi nici măcar nu vor să-nveţe. Atunci nu mai rămâne decât un lucru: bătaia ! Bătaia la fund. Şi viaţa are grijă de asta. Nu eu. Eu nu mă ocup cu asta. Dar viaţa nu lasă pe nimeni, pe nimeni, pe nimeni… Ori gândeşti corect, acţionezi, ori, dacă nu… beţişoarele sunt aici. Că uneori ele nu vin imediat, ceea ce este sigur e că mai devreme sau mai târziu vin. Bastonaşele sunt mereu aici, vin sub tot felul de forme.

Fericiţi cei care au înţeles că lucrul cel mai sublim este să lucrezi asupra ta însuţi, pentru a modifica tot, a transforma tot, a înlocui tot. Substituirea. Da. Şi dovada, dovada că acest lucru a existat deja în Ineligenţa cosmică (este că) ea a pregătit – chiar în planul fizic – corpul fizic toate particulele să fie înlocuite în decursul a 7 ani. 7 ani. După 7 ani nu mai există nici o particulă veche. Totul este reînnoit. Numai că iată, se pune întrebarea: dacă toate particulele sunt absolut noi, nu a mai rămas nici una din cele vechi, de ce omul este acelaşi ? La fel de sfrijit, la fel de fragil, la fel de mânios, la fel de senzual, la fel de avar, la fel de invidios ca înainte. Şi eu am explicat într-o conferinţă că am schimbat corpul fizic, dar celelalte corpuri n-au fost schimbate, înlocuite. Continuăm să « coacem », să vrem, să dorim lucruri deloc
« catolice ». Şi de aceea, în celelalte domenii, memoria rămâne aceeaşi, deşi corpul fizic nu mai este acelaşi. Iată lucruri pe care oamenii nu le cunosc. Şi acum problema este nu numai de a transforma corpul fizic prin particule noi, ci de a face acelaşi lucru pentru celelalte corpuri. Şi în acest fel, în final, (ne) construim corpul de slavă. Corpul de slavă nu este altceva decât corpul lui Hristos, corpul nemuririi şi al purităţii – corpul budic, dacă vreţi. Şi apoi, nimic, absolut nimic nu-l poate întuneca, pentru că puritatea s-a instalat în toate regiunile. Iar acum, dacă discipolul se agaţă de această idee, că cuvântul «puritate» este cheia a tot, tot, tot, a vieţii veşnice, a clarvederii, a sănătăţii, a bucuriei, a puterii, a cunoaşterii, atunci va fi în adevăr. Şi de ce ? Pentru că, atunci când purificaţi fiinţa umană, lumina intră şi iese mult mai uşor. Aşadar, el începe să vadă mai limpede lucrurile. Aşadar devenim mai inteligenţi. Şi când devenim puri, multe particule care puneau oprelişti voinţei pleacă, sunt îndepărtate şi devenim mai puternici în voinţă. Şi cum aceste particule care erau terne, murdare, impure stânjeneau sănătatea, atunci sănătatea se îmbunătăţeşte. Şi cum toate particulele care erau lipsite de lumină, care erau întunecate, întunecau fiinţa umană şi omul devenea trist, devenea nefericit, devenea pesimist, atunci (când aceste particule erau îndepărtate), era cuprins, inundat de bucurie. Deci bucuria nu este altceva decât un aspect al purităţii. Cu cât ne purificăm mai mult, cu atât avem mai multă bucurie. Şi aşa mai departe. Şi cum impuritatea este moarte, putrefacţie, dezmembrare, fermentaţie, atunci cu cât înlocuim particulele cu altele pure, cu atât devenim nemuritori. Deci nemurirea, bucuria, fericirea, cunoaşterea, puterea, sănătatea nu sunt altceva decât aspecte ale purităţii. Iată ştiinţa iniţiatică condensată. Şi acum, dacă nu credeţi, verificaţi. Ceea ce v-am dat acum este nepreţuit. Nepreţuit. Dacă oamenii sunt obişnuiţi să aprecieze o bucată de brânză, o bucată de caltaboş, o sticlă de vin, şi aşa mai departe, (pentru ei) sunt lucrurile cele mai preţioase, iar marile adevăruri nu reprezintă nimic pentru ei, absolut nimic, nu sunt nimic, în domeniul iniţiatic este invers. Toate bogăţiile, toate casele, toate palatele nu reprezintă nimic pe lângă un adevăr cu adevărat veridic. Şi unde este aşa ? În ştiinţa iniţiatică. Iniţiaţii cunoşteau valoarea lucrurilor. Iniţiaţii nu apreciau decât marile adevăruri. Tot restul era aproximare, era variabil. Dar marile adevăruri ? Nu exista nimic mai preţios în mintea lor şi în sufletul lor decât adevărurile. Acum, dacă sunteţi oameni obişnuiţi, nu veţi da doi bani pe aceste mari adevăruri care vă pot face să avansaţi, să avansaţi, să avansaţi, să vă întărească, să vă facă nemuritori, să deveniţi formidabili. Deci, dacă sunteţi oameni obişnuiţi, nu veţi da două parale pe aceste mari adevăruri. Dar dacă sunteţi cu adevărat fii ai Domnului şi fiice ale Domnului, vă veţi repezi la ele şi veţi spune: «Doamne, Dumnezeule, suntem bogaţi, suntem bogaţi, suntem bogaţi ! Astăzi avem Cerul şi Pământul ! Avem toate posibilităţile de a ieşi, de a învinge, de a triumfa şi de a domina tot. E o chestiune de timp.» Iată cum trebuie să gândească discipolul. Nu, nu puteţi încă să mă înţelegeţi, nu puteţi încă să apreciaţi ceea ce vă dau. Ceea ce vă dau, sunt lucruri de nepreţuit. Şi de ce fac asta ? Pentru plăcerea mea, pentru bucuria mea. Eu sunt cel care se deschide, « înfloreşte », care se bucură că vă dă bogăţii, bogăţii, bogăţii, iar voi aştepaţi de la mine o bucată de caltaboş şi o sticlă de vin, o bucată de brânză sau câţiva gologani. Iată vechea educaţie, vechea instruire, vechile aberaţii. Gândiţi altfel acum ! Hai, daţi-i drumul ! Repeziţi-vă la aceste lucruri.
Şi desigur, tot pentru a vă ajuta, (am să vă spun că) nu înseamnă că dintr-o dată veţi învinge, veţi izbândi. Nu, nu, nu. Câtă descurajare, încă, câte eşecuri, câte căderi ! Oh, là, là ! Câte gropi (mai sunt) pe acest drum ! Dar dacă nu vă opriţi la ele şi continuaţi, continuaţi, vă ridicaţi, o luaţi de la capăt, la sfârşit veţi avea ultimul cuvânt, veţi triumfa pentru totdeauna. Eu ştiu asta.

Vedeţi, nu mă număr printre cei care îşi închipuie că gata, aţi ascultat această conferinţă şi plecaţi de aici fiind deja divinităţi, că veţi învinge totul dintr-o dată. Dar din păcate, lucrurile vechi sunt încă prezente: nevoile, dorinţele, capriciile, slăbiciunile, grijile… Dar odată ce-aţi înţeles că nu trebuie să rămâneţi veşnic (aşa) – trebuie să le deplasaţi, trebuie să le schimbaţi, trebuie să le îmbrânciţi, trebuie să le trataţi fără menajamente… Nu trebuie să rămâneţi cu ele pentru totdeauna. Să ştiţi să spuneţi: «Ei da, este aşa, astăzi este aşa, am slăbiciuni, am defecte, am nevoi, dar Învăţământul este un mijloc formidabil de a învinge tot; şi veţi aloca timp – « Vreme, vreme, vreme, vera, vera vera, rabota, rabota, rabota ! » şi gata ! Şi ce înseamnă asta ? Asta înseamnă: muncă, muncă, muncă şi credinţă, credinţă, credinţă şi apoi timp, timp, timp şi asta e tot. Acordaţi timp. Şi credeţi. Şi vă puneţi pe treabă. Şi gata ! Cu cât trece timpul sunteţi uimiţi de voi înşivă, nu mai sunteţi aceiaşi. Asta e tot, e simplu, e clar. E copilăresc. Este pentru bebeluşi.
Pentru că eu v-am spus acest lucru şi insist, insist. Priviţi, dacă nu aveţi acest ideal, de a lucra pentru o idee atât de sublimă – Fraternitatea Albă Universală pe întregul pământ, o familie – chiar dacă nu s-a realizat, este atât de măreţ, atât de imens, încât nu mai puteţi rămâne la fel. În interior veţi fi atât plini, de dilataţi, pentru că această idee este divină. Ea nu lasă făpturile aşa (cum sunt). Altfel, fără această idee, viaţa voastră va fi atât de obişnuită, ca toată lumea şi orice aţi face, fie că sunteţi magistrat sau avocat sau ministru, va fi săracă şi nefericită, pentru că este limitată, e mică, e măruntă. Doar această idee, când veţi avea această idee şi veţi lucra pentru întreaga omenire, atunci viaţa voastră capătă sens, capătă slavă. Nimeni nu vă cunoaşte, nu sunteţi nimic (în exterior), dar în interior trăiţi o viaţă (magnifică) ! Merită ! Eu am găsit asta, am descoperit asta şi v-o dau şi vouă. Pentru mine aşa stau lucrurile: că sunt necunoscut, că nu am nici o posibilitate, că sunt alţii care fac războaiele şi pacea, să răstoarne lumea, iar eu, nimic. Mie această idee mi-e de-ajuns. Eu sunt deasupra a tot, îi depăşesc pe toţi oamenii aceia, în inima mea, prin ideea mea. Ideea mea mă aşează atât de sus, atât de sus, atât de sus, încât totul păleşte. Voi de ce n-aţi avea acelaşi lucru ? « O – veţi spune – este o iluzie, este fals, e un vis !»

Este preferabil să visezi aşa şi să fii dilatat, fericit, decât să ai gloria şi să te sinucizi. Toţi se cred în adevăr. Şi unde şi în ce stare îi aduc aceste biete adevăruri ? Vă puneţi această idee în minte şi mai vorbim pe urmă despre asta. Întreaga voastră viaţa va deveni slăvită, plină de sens, colorată.Şi cum am găsit eu asta ? Vedeţi ? E formidabil. Pentru ce oamenii nu au descoperit (şi ei) asta ? Oameni mărunţi, nişte nimeni. Îl vezi pe câte unul, bietul, nefericitul de el, când îl vezi… Capul ? În timp ce fraţii şi surorile sunt zero, nu sunt nimic, dar sunt nişte divinităţi pentru că trăiesc cu această idee. Sunt dilataţi, dilataţi, gata să facă explozie. Devine primejdios ! Este mai bine, vedeţi ? Ceea ce vă dau, sunt idei bune. Puneţi în mintea voastră această idee de a participa, de a colabora, de a lucra în acest sens şi observaţi-vă apoi: Oh, là, là ! N-aţi plătit gazele şi lumina ??? Dar mergeţi cu capul sus ! Lucrul acesta formidabil ! Ei da, sunt mulţi care îmi spun: “Da, Maestre, când suntem cu dvs., când ascultăm conferinţele, suntem în asemenea măsură în adevăr, dilataţi, împliniţi şi fericiţi. Totul este rezolvat, nu mai există probleme. Dar când ne întoarcem acasă, problemele reapar. Da, mi-au spus asta. Aici nu mai sunt probleme. «Păi, atunci, le- am spus, nu mai trebuie să vă întoarceţi acasă ! Iată soluţia !»

EVITAŢI CRITICA – folosiţi doar cuvinte pozitive! 

 

Învaţă Să Îţi Accesezi Intuiţia


1103-h5

Fiecare om posedă intuiţie, chiar dacă nu toţi o valorificăm! Ea poate fi definită ca aptitudinea de „a cunoaşte” fără a te baza pe gândirea raţională. Aceasta înseamnă că informaţia sau cunoştinţele au ajuns la tine fără ca tu să te gândeşti în mod special la ele sau să faci investigaţii. De fapt, intuiţia ta vorbeşte în fiecare minut. Tu trebuie doar să traduci limbajul său în mesaje inteligibile pentru conştient.

Cum funcţionează creierul tău?

Creierul are două părţi, iar fiecare dintre ele are funcţii precise. Creierul stâng e responsabil cu gândirea raţională, logică, analizând informaţiile în profunzime, calculând şi luând decizii. În stare de veghe, mintea e, în tot timpul zilei, ocupată cu „pălăvrăgeala” (dialogul) creierului stâng. Atunci când te gândeşti la lista cu sarcini de executat sau când recapitulezi conversaţiile trecute, creierul tău stâng este acţionar principal. Pentru majoritatea oamenilor acesta este autodialogul pe care îl întreţin continuu, de la trezire şi până la căderea nopţii.
Creierul drept este sălaşul intuiţiei tale, dacă ar fi să ne raportăm la planul fizic. Emoţiile, percepţiile, muzica, arta, gândurile creative sunt, toate, experienţe ale creierului drept. Cele mai multe persoane devin atât de obişnuite să folosească doar funcţiile creierului stâng, încât uită să-i acorde creierului drept şansa de a se face auzit. Eşti, cumva, prea ocupat pentru a-ţi acorda timp să te relaxezi în mod creativ? Îţi faci timp pentru a asculta muzică sau pentru a te aşeza confortabil să respiri?
Creierul tău drept comunică în mod senzorial, diferit faţă de limbajul permanent al creierului stâng. Intuiţia ta îţi trimite mesaje pe 4 căi. Primul pas este să afli care dintre aceste căi ale proceselor intuitive rezonează la tine.
1. Eşti, cumva, o persoană vizuală? Îţi place arta? Foloseşti adeseori vorbe precum: „văd”, „arată-mi”, „vom mai vedea”? Preferi să citeşti ceva în loc să ţi se povestească despre acel lucru? Toate sunt indicii că intuiţia ta ar putea funcţiona în mod similar. Informaţia intuitivă îţi vine în formă vizuală sub formă de culori, imagini, vise vivide ori atunci când atenţia ţi se îndreaptă spre ceea ce vezi. Ai fost vreodată distras de un cuvânt pe o pagină? Au fost, vreodată, ochii tăi atraşi spre ceva ce a devenit semnificativ pentru tine mai târziu? Acestea sunt impresii vizuale intuitive, cunoscute şi sub numele de experienţe clarviziune (clairvoyance).
2. Eşti un bun ascultător? Preferi cărţi audio? Închizi ochii atunci când asculţi pentru a te putea concentra doar pe sunete? Impresiile intuitive auditive îţi parvin sub forma unor sunete în momente importante, uneori ca vibraţii sau anumite melodii ce dobândesc semnificaţie în momentele cheie. S-ar putea chiar să auzi un glas interior care încearcă să te ghideze. Aceste experienţe mai sunt numite şi claraudiţie (clairaudience).
3. Eşti o persoană ce simte profund totul? Ai frisoane sau „ţi se face pielea de găină” în momente importante? Simţi adesea starea de spirit a celor din jur? Dacă e aşa, atunci eşti în mod natural pe rezonanţă de clarsimţire (clairsentience).
4. Eşti o persoană ce analizează şi trece totul prin prisma logicii? Sau, mai degrabă, îţi vin ideile, pur şi simplu, în minte? Acesta e tipul de „clar” (clair) pe care toată lumea pare să îl ignore, dar este o parte semnificativă a intuiţiei.
Ţi s-a întâmplat să te gândeşti la o persoană şi acea persoană să te sune? Sau s-a întâmplat să cunoşti ceva dintr-o dată şi să te întrebi cum de ai realizat acel lucru? Intuiţia a fost aceea ce ţi-a comunicat informaţia. Află care din aceste metode de comunicare intuitive e cea mai puternică la tine! Acesta e primul pas!

Cum să îmi accesez intuiţia?

Acum că îţi cunoşti predominanţa intuitivă naturală, urmează un pas foarte important. Dă-i atenţie! Tot ce primeşte atenţia ta prinde putere. Rezervă-ţi câteva minute în fiecare zi pentru a te conecta la modul tău de cunoaştere din perspectiva creierului drept. Pune-ţi o întrebare. Începi cu ceva simplu: „să mănânc pui sau peşte la cină?” Apoi linişteşte-ţi „dialogul” mental pentru câteva clipe şi conectează-te la „clar-ul” tău. Ce simţi/ce vezi/ce auzi/ce idee îţi vine? Ai simţit un fior când ai spus „pui”? Ai auzit vreun sunet special sau a apărut vreun gând, ca răspuns? Ia în seamă acel semn, nu îl ignora! Dacă nu apare nimic, continuă-ţi activităţile normale. Înainte să îţi dai seama ce se petrece, atenţia ta va fi atrasă de ceva sugestiv. Cel mai important lucru este că ţi se va atrage atenţia.
Un alt mod de a-ţi accesa intuiţia e să îi dai creierului tău stâng (minţii analitice) o sarcină. Ia o foaie de hârtie şi scrie o întrebare în partea de sus a colii. De exemplu: „care e cel mai bun mod de a-mi folosi talentele în carieră?”, „să îmi caut de lucru în altă parte?” sau „cum pot să-mi cresc şansele de a întâlni partenerul potrivit?” Apoi, începe să scrii, fără a te opri să te gândeşti. Creierul tău drept îţi va dicta, iar creierul tău stâng va fi ocupat cu operaţiunea de a deplasa vârful creionului pe hârtie. Sună simplu, dar e o tehnică foarte bună pentru a-ţi accesa cele mai profunde gânduri, emoţii şi înţelepciunea subconştientă.
Autorul Neale Donald Walsch a scris în acest mod întreaga sa serie „Conversaţii cu Dumnezeu”! Realitatea e că oricine poate învăţa să facă asta, dacă este deschis la a încerca. Important este să nu te cenzurezi, ci să laşi răspunsul „să curgă prin vârful penelului”. Dacă nu ştii ce să scrii, porneşte prin a nota o strofă dintr-o poezie pentru copii, până ce încep să curgă frazele şi ideile din mintea ta. Cel mai greu lucru este să fii deschis la a încerca acest proces. Nu te judeca pe tine însuţi, nu îţi fie teamă de greşeli! Ai încredere şi fii atent la ceea ce se va întâmpla! Dacă vei petrece zilnic câteva minute pentru a-ţi linişti dialogul mental şi pentru a te conecta la canalele tale intuitive, vei obţine rezultate ce te vor uimi. Incearcă şi vei vedea! Nu ai nimic de pierdut, ci doar de câştigat!

Logică şi intuiţie

 

Yi Jin Jing – Metoda transformării tendoanelor în 12 secţiuni


Shaolin-Yi-Jin-Jing

ISTORIC. Tehnica provine din templul Shaolin. Este atribuită lui Ta Mo (Dharmo sau Bodhidarma) un prinţ dintr-un ţinut indian. Ta Mo vine în China în 526 a.d. Se mai spune că este patriarhul Buddhismului Chan (în China), respectiv Zen (în Japonia). El aduce învăţăturile buddhiste din India, dar după ce este respins de mai multe mănăstiri pentru ideile novatoare pe care le propaga, ajunge la mănăstirea Shaolin (fondată în anul 495 a.d.). Aici se făceau doar practici religioase şi traduceri de texte vechi. Nu este nici aici acceptat. Ta Mo se retrage lângă mănăstire şi meditează 9 ani. Legenda spune că a continuat să mediteze chiar şi în prezenţa tigrilor furioşi, iar când început să-i fie somn şi-a scos ploapele. Călugării văzând acest efort grozav, au deschis porţile lăsându-l să intre în mănăstire, acceptându-l ca pe noul lor conducător spiritual. Primul lucru pe care l-a observat, a fost firava condiţie fizică a călugărilor atunci când practicau exerciţiile extenuante de meditaţie. Pentru a creşte condiţia fizică a călugărilor, Ta Mo a creat setul de exerciţii numit: Metoda transformării tendoanelor în 12 secţiuni. Mulţi afirmă că exerciţiile de Qigong create de Ta Mo au stat la baza stilului de arte marţiale Shaolin. Mai probabil este faptul ca acesta a luat naştere in urma integrarii de catre călugări a stilurilor clasice şi de luptă.
De când tehnica Yi Jin Jing a fost creată, a influenţat în mod semnificativ dezvoltarea culturii chineze mai bine de 1400 de ani.

CARACTERISTICI
Asigură circularea Qi-ului (energiei) în cele 12 meridiane energetice primare şi cele 2 meridiane majore (Meridianul Conceptor şi cel Guvernor). Practicarea acestui exerciţiu va duce la întărirea corpului fizic, incluzînd atât muşchii cât şi tendoanele şi va asigura circulaţia lină a Qi-ului în canalele energetice primare şi organele interne. Fapt ce reprezintă cheia menţinerii sănătăţii şi încetinirea degradării corpului fizic.
Odată ce corpul fizic devine suficient de puternic, se poate trece la stadii mai avansate de practică, având ca scop prelungirea vieţii, cultivarea spiritului. Având un depozit bogat de Qi (energie vitală), corpul fizic va fi menţinut sănătos şi viaţa se va prelungi.

Ce este Yi Jin Jing?
Este foarte important ca înainte de a purcede la studiu, să ai o înţelegere generală a Yi Jin Jing-lui şi a rolului pe care îl poate juca în sănătatea ta. Această scurtă introducere îţi va putea da o idee generală legată de aşteptările pe care le poţi avea.

Yi înseamnă „a schimba, a înlocui”, Jin înseamnă „muşchi şi tendoane”, iar Jing înseamnă „tratat sau metodă” şi totodată „de înaltă calitate”. Deci Yi Jin Jing s-ar putea traduce „Metoda transformării Tendoanelor/Muşchilor”. Aici „muşchi şi tendoane” nu se referă strict la aceste părţi anatomice ci la întregul corp fizic, incluzând şi organele interne. Deci, Yi Jin Jing reprezintă o metodă tradiţională, de înaltă valoare, care este capabilă să dezvolte corpul fizic, şi să-l transforme din „slab” în „viguros”. Binenţeles, că ea este deasemenea extrem de eficientă pentru păstrarea sănătăţii.
Pentru a-ţi putea da o înţelegere generală asupra modului în care se integrează această tehnică în practica generală a Qigongului Chinezesc, vom sintetiza câteva aspecte legate de conceptul de sănătate şi vom revedea diferitele categorii de Qigong respectiv finalitatea practicării acestora. După înţelegerea acestora, vei fi capabil să abordezi Qigongul fără a avea unele confuzii date de mistificările unor aşa numite „secrete”.

Care este adevărata sănătate?
Corpul tău include partea fizică şi cea mentală. Corpul fizic, în Qigong, este considerat a fi de tip Yang( ), iar cel mental care este strâns legat de gândire, spirit, este de natură Yin( ). Doar când aceşti Yin şi Yang ca părţi ale corpului tău se armonizează vei avea o sănătate reală. Cu alte cuvinte, ca să ai o sănătate cu adevărat bună, trebuie să ai un corp fizic viguros şi un corp energetic (Qi) sănătos. Atunci când le ai pe amândouă, spiritul tău poate fi crescut şi întreaga ta fiinţă va fi în plină vigoare.
Pentru a avea un corp fizic puternic, va trebui să asiguri o circulaţie lină a Qi-ului. Pentru a păstra sănătoasă partea mentală a corpului tău va trebui să înveţi cum să menţii creierul tău sănătos. Pentru asta ai nevoie de un Qi abundent pentru a-l hrăni. Modul în care Qi-ul circulă în corpul tău este legat de cele 12 canale de Qi (meridiane energetice)(corelate cu cele 12 organe interne) şi opt canale extraordinare care stochează Qi-ul (rezervoare). Pentru a avea un corp sănătos şi viaţă lungă, trebuie să asiguri circulaţia lină a Qi-ului în meridianele primare şi să păstrezi pline rezervoarele de Qi ca astfel să poată să regleze în mod eficient circulaţia de Qi.

Scopul general al Yi Jin Jing
Înainte de a discuta scopul principal al practicării Yi Jin Jing, vom sublinia câteva aspecte importante.
– Originea aceastei tehnici este budistă, fiind dezvoltată mai apoi continuu atât de budişti cât şi de taoişti.
– Obiectivul original al acestei practici a fost obţinerea iluminării sau al stării de Buda. În acest scop, practicantul avea nevoie mai întâi de un corp fizic puternic şi de o rezervă considerabilă de Qi. Practica Yi Jin Jing este astfel legată de întărirea corpului fizic şi clădirea corpului energetic (Qi).
– Recent secretele practicii au fost dezvăluite publicului larg şi folosite cu precădere pentru sănătate şi longevitate.

Scopul primordial al practicii Yi Jin Jing este de a schimba corpul fizic din slab în puternic şi din bolnav în sănătos. Pentru a atinge acest deziderat, corpul fizic trebuie să fie stimulat şi exersat iar corpul energetic trebuie reglat.

Obiectivele principale ale practicii Yi Jin Jing, sunt:
– să deschidă canalele energetice şi să menţină nivelul adecvat al circulaţiei libere a Qi-ului în cele 12 meridiane primare. Aceasta va menţine starea de sănătate şi funcţionarea optimă a organelor asociate. Circulaţia liberă a Qi-ului face posibilă deasemenea întărirea considerabilă a corpului fizic.
– de a umple cu Qi cele 2 meridiane principale, cel conceptor şi guvernor. Meridianul conceptor este responsabil de reglarea celor 6 meridiane Yin, în timp ce meridianul guvernor reglează cele 6 meridiane Yang. Atunci când există o rezervă importanta de Qi în aceste 2 meridiane, cele 12 meridiane primare pot fi eficientizate.
– să deschidă micile ramuri de Qi de la meridianele primare către suprafaţa pielii şi să menţină în perfectă sănătate muşchii şi pielea.
– să crească nivelul necesar al Qi-ului pentru practica viitoare a tehnicii Xi Sui Jing (tehnica de spălare a măduvei), practicată pentru atingerea longevităţii.

Principii de practică
1. Energia internă şi cea externă trebuie să se completeze reciproc. Pentru ca corpul fizic să devină mai puternic, este nevoie atât de energie internă (Qi) cât si externă (corp fizic). Este ca şi o minge care are o parte externă, materialul din care este confecţionată şi partea internă, aerul. Împreună vor alcătui o minge. Deaceea în momentul exersării fizice (mişcare, poziţie), mintea trebuie să joace un rol cheie în timpul antrenamentului. Mintea trebuie să se concentreze asupra zonei antrenate, astfel încât Qi-ul să fie condus exact acolo pentru a o energiza. Internul şi externul trebuie să lucreze coordonat pentru a echilibra Yin-ul cu Yang-ul.
2. Coordonarea respiraţiei. Respiraţia este cheia şi strategia oricărui antrenament de Qigong. Când expiri, poţi extinde Qi-ul de apărare conducându-l spre exterior până la piele sau chiar în afara corpului. Când inspiri îi permiţi energiei să pătrundă în profunzimea corpului tău. Aceasta îţi permite să-ţi energizezi muşchii şi tendoanele aflate în straturile cele mai profunde. Expiraţia este considerată Yang şi inspiraţia Yin. Dacă mentalul nu se corelează cu respiraţia, vei dezvolta doar putere externă, musculară, vizibilă exterior.
3. Cooperarea dintre Yi(minte) şi Qi(energie). Aşa cum s-a mai menţionat, mintea are un rol important în practica Qigong în general, şi în practica Yi Jin Jing cu atât mai mult. Numai dacă poţi face acest lucru, vei fi capabil să conduci Qi-ul în zonele pe care le antrenezi. Şi nu numai atât,va trebui să foloseşti mintea pentru a simţi Qi-ul, a-l înţelege, şi astfel Qi-ul şi mintea se unesc, devin una.
4. Cooperarea dintre Shen (spirit) şi Qi (energie). Unii dintre cei ce practică asiduu Yi Jin Jing-ul progresează rapid, în timp ce alţii mai încet. Diferenţa este dată de participarea Shen-ului. Pe lângă Qi, respiraţie şi execuţia corectă, unul dintre cei mai importanţi factori este Shen-ul. După teoria chineză a Qigong-lui, Shen este centrul de comandă (cel ce guvernează) al Qi-lui, fiind astfel cheia unei practici de succes. Atunci când spiritul este elevat, el sporeşte energia şi efectele antrenamentului qigong. Astfel individul îşi va putea înţelege mai profund practica,iar efectele vor fi mai rapide şi mai puternice. Aceasta este denumită cooperarea mutuală dintre Shen şi Qi.
5. Armonizarea dintre Yin şi Yang. Unul dintre obiectivele cele mai importante ale Qigong-lui este de a echilibra Yin-ul şi Yang-ul în timpul practicii. Acest lucru este valabil şi în practica Yi Jin Jing-lui.

Descrierea tehnicii

Pe parcursul întregului exerciţiu limba este lipită de cerul gurii.

1. Stâlpul

Descrierea poziţiei, Respiraţia
– se ia poziţia, ducând piciorul stâng lateral, la o distanţă egală cu lăţimea umerilor
– pe inspir (SHI QI) se ridică braţele lateral până la orizontală, pieptul este larg desfăcut,
– pe expir (HU QI) se aduc braţele pe orizontală, în faţa corpului, palmele privesc spre piept. AM: colectez Zhen Qi din întregul univers
– se menţine poziţia – AM: ţin în braţe (îmbrăţişez) un stâlp (o coloană) de energie care-mi hrăneşte întregul corp
Detalii legate de poziţie
– palmele sunt în dreptul pieptului, la o distanţă de trei pumni de acesta, distanţa dintre palme este de un pumn, coatele sunt îndoite
– privirea se pierde printre degete, respiraţia devine normală dar prelungă
Se menţine 3-5 min până la 1/2 oră

Efecte
– Reglează şi armonizează funcţionarea întregului organism.
– Efecte deosebite asupra sistemului nervos

2. Lotus (Wei Tuo oferă un baston)

Descrierea poziţiei, Respiraţia
– pe inspir (SHI QI) coatele se apropie de trunchi, cu palmele orientate în sus, la nivelul pieptului
– pe expir (HU QI) braţele se extind înainte, având AM : ţin pe palme un balon de energie
– pe inspir (SHI QI) braţele se duc lateral (pieptul se deschide) având AM că balonul de energie se desparte în două,
– pe expir (HU QI) umerii se relaxează, iar coatele se îndoaie lejer

Detalii legate de poziţie
– coloana este aliniată în ax, ceea ce aduce coastele şi cutia toracică într-o poziţie corectă, facilitând o respiraţie liberă, dă senzaţia de „deschidere” a pieptului
– degetele de la picioare agaţă uşor pământul
– se menţine 3-5 min până la 1/2 oră
În timpul meţinerii poziţiei:
– inspir (SHI QI) – atenţia în Xia Dantien
– expir (HU QI) – atenţia în palme

Activitatea mentală
– ţin două baloane de energie în mâini
– mâinile mele sunt două flori de lotus care se odihnesc pe suprafata unui lac

Efecte
– Deschide meridianele plămânilor şi a inimii şi toate meridianele corpului. Reglează deci funcţionarea plămânilor şi a sistemului respirator. „Deschiderea pieptului” acţionează asupra tuturor problemelor din zonă, de ex. asupra tumorilor la sân.

3. Susţine cerul cu mâinile

Descrierea , Respiraţia
– din poziţia anterioară, pe inspir (SHI QI), mâinile se aduc deasupra umerilor, la nivelul urechilor, palmele sunt orientate în sus şi degetele ambelor mâini privesc spre interior unele către altele, corpul se lasă uşor pe spate, pentru ca mâinile să poată privi pe tot parcursul schimbării poziţiei în sus, spre cer
– pe expir (HU QI), braţele se extind sus, palmele privesc spre cer şi degetele spre interior, capul este în uşoară extensie (cât mai mică), privirea este îndreptată în sus (cât mai mult posibil), către cer printre degete. AM: împing un balon mare de Qi spre cer
– pe expir (HU QI) întâi se revine cu privirea din depărtare în plan apropiat la nivelul degetelor iar apoi capul se îndreaptă, braţele rămânând în aceiaşi poziţie,
– pe inspir braţele încep să coboare prin lateral, după care se continuă mişcarea lor la exerciţiul următor

Detalii legate de poziţie
– degetele de la picioare agaţă uşor solul
– se respiră normal şi se stă în poziţie câteva minute – privirea se pierde printre degete, priveşte cerul
– se poate menţine până la 1/2 oră

Respiraţia
– inspir (SHI QI) – atenţia în Xia Dantien
– expir (HU QI) – atenţia în palme

Efecte
– îmbunătăţeşte circulaţia sanguină, reglează activitatea inimii.
– tratează durerile de umăr şi spate, reumatismul.

4. Culege stelele şi aranjează constelaţia
Descrierea activităţii, Respiraţia
– pe inspir (SHI QI) braţele coboară uşor prin lateral continuând apoi astfel: braţul drept se roteşte sus descriind un arc de cerc şi ajunge înainte-sus (deasupra frunţii) cu palma orientată spre Poarta Cerului, privirea se fixează în palmă, concomitent braţul stâng este dus înapoi-jos tot pe o traiectorie circulară şi se aşează cu dosul mâinii pe Ming Men, în tot acest răstimp trunchiul se răsuceşte spre stânga.
– pe expir (HU QI) trunchiul se răsuceşte spre dreapta având AM: simt palma – atenţia este în Lao Gong (privirea în palmă)
– pe inspir (SHI QI) la sfârşitul cursei de mişcare se schimbă poziţia braţelor, printr-o mişcare pe diagonală, braţele se extind complet lateral având AM că mătură marginile universului, iar atenţia este în Ming Men
– pe expir trunchiul se răsuceşte spre stânga, continuându-se în acelaşi fel
Respiraţia
– inspir (SHI QI) – atenţia în Ming Men (când se schimbă braţele)
– expir (HU QI) – atenţia în Lao Gong (palmă)
– apnee scurtă la terminarea expirului
Detalii legate de practică
– se executa de 9 ori (o execuţie se consideră a fi pe ambele părţi).
– capul nu se ridică, doar privirea este îndreptată în sus către palmă
– schimbarea poziţiei braţelor se face ca şi cum te-ai mişca în spaţiu, ca şi cum palmele, prelungirea degetelor tale s-ar pierde în nemărginire.
Efecte
– reglează funcţionarea splinei, stomacului.
– deschide şi reglează funcţionarea ficatului, a vezicii biliare.
– deschide pieptul, alungă senzaţiile de vomă.
– vindecă reumatismul şi durerile lombare,
– întăreşte şi vindecă durerile de picioare, varicele
– rezolvă dificultăţile de respiraţie ca urmare a emoţiilor negative îndelungate.

5. Trage coada a 9 vaci
Descrierea activităţii, Respiraţia
– Pe inspir (SHI QI), din precendenta, la sfrşitul cursei de mişcare (la răsucirea spre stânga), braţul stâng coboară la nivelul şoldului cu palma în jos, iar dreptul se răsuceşte cu palma în sus la nivelul şoldului, trunchiul se răsuceşte în acest timp spre dreapta – Atenţia în Xia Dantien
– pe expir (HU QI) se fandează înainte pe piciorul drept şi se întinde braţul drept înainte la nivelul pieptului – Atenţia şi privirea în palma dinainte
– pe inspir (SHI QI) se închide pumnul şi se flectează uşor braţul şi se răsuceşte pumnul cu faţa ventrală lateral, iar partea radială în sus, iar braţul dinapoi se flectează uşor şi pumnul se închide – Atenţia la pumnul dinapoi
– se menţine poziţia,(trei respiraţii)având AM: ţin o sfoară (frânghie) în mâini, (ca şi cum aş trage de aceasta)
– inspir (SHI QI), trunchiul se răsuceşte spre stânga odată apropierea mâinilor de trunchi şi cu schimbarea poziţiei mâinilor; palma stângă se răsuceşte în sus, iar drepta în jos
– pe expir (HU QI), se fandează înainte pe piciorul stâng, atenţia în palma stângă şi se continuă lafel ca şi pe partea dreaptă
– la încheiere se aduc braţele înainte, pe orizontală, şi se lasă jos depunând energia în Xia Dantien
Detalii legate de practică
– se execută de 9 ori
Efecte
– Pentru întărirea tendoanelor şi a oaselor.
– Creşte forţa internă şi vigoarea
– Indicat în osteoporoză (femeilor aflate în menopauză)

6. Împinge muntele cu mâinile
Descrierea poziţiei, Respiraţia
– se ia poziţia cu picioarele depărtate la o lăţime de umeri
– inspir (SHI QI) – se ridică braţele întinse înainte cu palmele privind în sus, după care se rulează pumnii, Atenţia în Xia Dantien
– expir (HU QI) – se aduc pumnii la nivelul şoldurilor, prin îndoirea coatelor pe lângă trunchi, se intră în poziţia Mabu – AM: se trage o greutate spre abdomen
– inspir (SHI QI) – Atenţia în Xia Dantien, pumnii se ridică până la nivelul pieptului,iar palmele se deschid şi se orientează anterior
– expir (HU QI) se împing palmele înainte prin extinderea coatelor – Atenţia în palme AM: împing muntele cu greutate din ce în ce mai mare; în final se extind puternic braţele şi se împinge în continuare, dar muntele nu mai poate fi împins, astfel corpul va avea o mişcare uşoară, abia perceptibilă de recul
– se încheie prin răsucirea palmelor cu faţa în jos şi apoi prin coborârea braţelor întinse prin înainte şi se trece direct la secţiunea următoare
Efecte
– Deschide meridianele care reglează circulaţia sanguină; vindecă varicele îmbunătăţeşte circulaţia periferică(Qi ajunge până în cele mai mici capilare)
– îmbunătăţeşte funcţionalitatea articulaţiilor mâinilor şi a picioarelor
– reduce şi elimină focul intern (Bing Qi), „fierbinţeala”.
– Vindecă afecţiunile sistemului respirator.
Detalii legate de practică
– se execută de 7 ori

7. Întinde aripile şi scoate ghiarele
Descrierea poziţiei, Respiraţia
– din poziţia anterioară pe inspir (SHI QI), trunchiul se răsuceşte încet spre stânga braţele coboară dar nu complet, braţul drept se ridică printr-o mişcare în arc de cerc, cotul se flectează şi palma se aşează pe Yu Zhen; braţul stâng coboară în continuare şi se duce înapoia corpului, cotul se îndoaie iar pumnul se aşează pe Ming Men cu faţa dorsală lipită de corp, în acest moment atenţia este în Ming Men.
– pe expir (HU QI) corpul îşi încheie răsucirea spre stânga, în acest moment At este în Yu Zhen şi Lao Gong (cele două puncte se suprapun),
– pe inspir (SHI QI) corpul începe revenirea din răsucire, At este în Ming Men
– pe expir (HU QI) se continuă răsucirea corpului spre dreapta pâna la maxim, At este în Yu Zhen
– pe inspir (SHI QI) corpul revine, At este în Ming Men
– pe expir (HU QI) corpul se răsuceşte spre stânga, At este în Yu Zhen
– pe inspir (SHI QI) corpul revine în timp ce se va începe schimbarea poziţiei mâinilor – At este în Ming Men
– pe expir (HU QI) corpul se răsuceşte spre dreapta, repetând exerciţiul descris anterior, se face o rotaţie completă, la întoarcere se schimbă poziţia braţelor
Detalii legate de poziţie
– trunchiul şi capul se mişcă ca un bloc comun, răsucirea corpului se face din articulaţiile: gleznelor, genunchilor, şoldurilor,şi coloanei vertebrale.
– se execută de 7 sau 9 ori,
– o execuţie completă este considerată până la schimbarea poziţiei mâinilor (răsucirea realizată pe dreapta şi pe stânga).
Efecte
– Reglează funcţionarea muşchilor (creşte forţa musculară).
-Limpezeşte mintea, îmbunătăţeşte activitatea creierului (memoria).
– Adună spiritul.

8. Trage sabia cavalerului
Descrierea poziţiei, Respiraţia
– vârful piciorului drept se duce în lateral la 45°, piciorul stâng păşeşte lateral la o lăţime mai mare de lăţimea umerilor având orientarea labei piciorului similară (45° în lateral)
– pe inspir (SHI QI) braţele se ridică prin lateral
– expir (HU QI) palmele se răsucesc cu faţa în jos, şi braţele coboară pe direcţia oblic înainte, până ajung oblic jos, degetul mare este orientat către genunchi, braţele foarte uşor rotunjite. La aşezarea în poziţie, braţele coboară cu AM că adunăm energia esenţială
– se menţine poziţia având AM: mă simt ca un munte (am o mare stabilitate), nimeni nu mă poate clinti, atenţia este în Xia Dantien.
– se revine în poziţia iniţială prin coborârea braţelor.
Detalii legate de poziţie
– degetele picioarelor agaţă uşor solul
– trunchiul este drept
Efecte:
– Măreşte forţa părţii inferioare a corpului.
– Întăreşte rinichii şi organele interne din abdomenul inferior.

9. Dragonul verde tatonează cu ghiarele sale.
Descrierea poziţiei, Respiraţia
– piciorul stâng se depărtează la o lăţime mai mare decât lăţimea umerilor
– pe inspir (SHI QI) se ridică braţele întinse înainte, palmele în sus
– expir (HU QI) – palmele se pliază în pumn, braţele se flectează, retrăgând pumnii la nivelul şoldurilor,
– inspir (SHI QI) – trunchiul se răsuceşte spre stânga, în timp ce pumnul drept se ridică, până la nivelul pieptului, palma se orientează înainte desfăcând pumnul, mâna este în extensie şi formează „laba dragonului”,
– expir (HU QI)– se extinde braţul înainte împingând (cu podul palmei)laba dragonului cât mai departe
– apnee câteva secunde
– inspir (SHI QI) – se extinde palma, se flectează cotul şi se aduce palma prin înapoia capului cu cantul palmei orientat spre Yu Zhen până la umărul drept (palma în jos, priveşte spre umăr)
– pe expir (HU QI) – se coboară mâna până la nivelul şoldului cu palma strânsă în pumn.
Detalii legate de practică
„Palma dragonului” este cu degetele uşor răsfirate, primele falange sunt flectate, în momentul îndoirii primei falange apare o senzaţie specială în palmă.
Efecte
– Creşte mobilitatea trunchiului, a coloanei vertebrale, a umărului, deschide pieptul.
– Are efect asupra stomacului, splinei, ficatului, vezicii urinare.
– Creşte puterea palmei.
– Creşte energia internă.

10. Tigrul înfometat se aruncă asupra pradei.
Descrierea poziţiei, Respiraţia
– inspir (SHI QI) – trunchiul se răsuceşte uşor spre dreapta, ambele braţe se ridică oblic sus, ca si când ar apuca o minge de energie din cer, privirea urmăreşte palmele, odată cu semiflectarea ambilor genunchi, şi odată cu păşirea în lateral cu piciorului stâng, apoi mâinile coboară până în dreptul Xia Dantien în timp ce se trece treptat greutatea pe piciorul stâng, trecând prin poziţia Ma Bu, trunchiul se răsuceşte spre stânga, ajungându-se în fandare înainte pe piciorul stâng
– pe expir (HU QI) se întind braţele înainte, prin împingerea „palmelor de tigru” – AM: simţi palmele
– se menţine poziţia timp de 3 respiraţii complete
Detalii legate de practică
„Palma de tigru” – degetele se depărtează la maximum şi sunt uşor flectate iar palma este rotunjită (concavă)
Efecte
– Întăreşte oasele.
– Măreşte energia internă.
– Curăţă măduva oaselor şi a coloanei vertebrale.
– Întăreşte energia primordială (YUEN QI).

11. Îndoaie-ţi capul şi bate toba
Descrierea poziţiei, Respiraţia
– picioarele se depărtează la o lăţime de umeri
– inspir (SHI QI) – braţele se ridică prin lateral sus şi coatele se îndoaie treptat, palmele privesc înainte, degetele orientate unele spe altele
– expir (HU QI) – se împletesc degetele deasupra capului şi palmele se aşează înapoia capului,în dreptul lui Yu Zhen.
– inspir (SHI QI) – se menţine poziţia câteva momente (se numără până la trei), şi apoi se începe aplecarea înainte
– expirul (HU QI) începe când se ajunge cu trunchiul mai jos de 90°, continuându-se îndoirea până jos, în final capul fiind în prelungirea coloanei(fără a fi cu bărbia în piept) este uşor apăsat cu mâinile
– se face apnee câteva secunde
– inspir (SHI QI) – trunchiul se ridică (capul este în continuarea coloanei)
– expir (HU QI) – aproape de poziţia verticală
– la încheiere, braţele se extind oblic sus şi coboară prin lateral cu mâinile în extensie
Activitatea mentală
– la aplecare atenţia este în Bai Hui, la ridicare în Yu Zhen
Efecte
– Ameliorează şi vindecă durerile de coloană, spate.
– Creşte mobilitatea coloanei vertebrale şi pe cea generală.
– Îmbunătăţşte circulaţia sanguină cerebrală; limpezeşte creierul; vindecă durerile de cap şi ameţelile.
– coloana vertebrală are legătură cu rinichii, deci este bună şi pentru rinichi

12. Apucă laba piciorului şi du Bai Hui la sol
Descrierea poziţiei, Respiraţia
– se porneşte direct din exerciţiul anterior
– inspir (SHI QI) – se ridică braţele lateral aproape până la orizontală
– expir (HU QI) – când se ajunge la orizontală palmele se răsucesc în sus şi se continuă mişcarea de ridicare a braţelor
– inspir (SHI QI) – se continuă ridicarea braţelor, se flectează treptat coatele, degetele se orientează unele către altele (se formează ca o coroană atunci când braţele sunt sus), apoi se coboară prin înainte, ochii urmăresc palmele
– expirul începe (HU QI) când mâinile ajung mai jos de mijloc şi trunchiul începe să se îndoaie; se continuă până cînd trunchiul se îndoaie complet şi palmele se aşează pe sol – la coborâre atenţia este în Bai Hui iar la final Bai Hui se orientează către sol
– apnee câteva secunde
– inspir (SHI QI) – se ridică mai întâi capul la maxim, astfel încât ochii să privească orizontul, după care se ridică braţele prin lateral şi în final trunchiul se ridică şi el; poziţia finală este stând cu braţele lateral, după care se reîncepe exerciţiul.
– în final, în momentul întinderii braţelor sus în coroană, mâinile se întâlnesc, încrucişându-se policele, coboară apoi şi se aşează pe XIA DANTIEN cu LAO GONG suprapuse şi se cultivă câteva momente.
Efecte
– Întăreşte oasele, creşte elasticitatea tendoanelor.
– Întăreşte rinichii şi coloana vertebrală în întregime şi cea lombară în special.
– armonizeaza Qi-ul intern.
Se recomandă practicarea Yi Jin Jing de două ori pe zi ½ oră.
Este eficient în prevenţie începând de la vârsta de 40-50 ani.
PRACTICĂ MINUNATĂ!

 Informaţii importante pentru sănătatea d-voastră