detoatepentrutotisimaimult conţinuturile paginilor

Cele TREI elemente de bază ale creației conștiente

Cele TREI elemente de bază ale creației conștiente

       Nu ai nevoie de o diplomă în fizică pentru a înțelege conceptul de creație conștientă. Este suficient să-ți deschizi mintea și să realizezi, sau mai bine spus, să accepți faptul că nimic nu este ceea ce pare. Este suficient să recunoști existența unei alte “lumi”, dincolo de cea pe care o observi prin intermediul celor cinci simțuri.

Cu toate că ai putea accepta realitatea puterii creatoare pe care o are gândirea ta și să o aplici astfel, înțelegerea rațională a procesului te va ajuta să aplici aceste legi în orice domeniu al vieții tale, de la relații, până la starea de sănătate.

Mintea ta rațională se bazează foarte mult pe cele cinci simțuri pentru a percepe realitatea. De fapt, în esență, aceasta este o încercare a minții tale de a te menține într-o stare de siguranță. De fapt, cei mai mulți oameni se bazează exclusiv pe vedere, auz, atingere, gust și miros pentru a interpreta realitatea din jurul lor, deoarece acestea sunt cele cinci simțuri care le permit oamenilor să interacționeze și să trăiască experiența planului fizic.

Cu toate acestea, în același mod în care nu ar  trebui să judecam o carte dupa copertă, la fel, nu ar trebui să judecăm realitatea dupa aspectul său de suprafață.

În esență, există trei aspecte care formează elementele de baza ale creației conștiente. Această cunoaștere a fost transmisa până la noi prin intermediul celor mai vechi învățături mistice și este la fel de relevanta în zilele noastre așa cum era și acum câteva mii de ani în urmă, deoarece acestea sunt legi universale.

  1. Universul este mental

Primul aspect al creatiei conștiente se întâmplă sa fie în același timp și prima dintre cele șapte legi universale despre care am discutat într-un articol anterior. Această lege ne spune că Universul este mental. Asta înseamnă că toate lucrurile din domeniul fizic al realității își au originea în planul mental invizibil. Există o singură conștiință care înconjoară acest Univers, conștiința universală. Având în vedere omniprezența acestei conștiințe putem înțelege foarte simplu faptul că fiecare dintre noi facem parte din aceasta și consecințele care apar din întelegerea acestei legi.

  1. Totul este energie

Al doilea aspect al creației conștiente este definit de realitatea potrivit căreia totul în Univers este energie, inclusiv mineralele, plantele și animalele, fiecare ființă umană, fiecare planetă, stele, galaxii, totul este energie. Tot ceea ce percepem în planul fizic al realității este o enegie ce vibrează la o anumita frecvență, pe care cele cinci simțuri ale noastre o percep ca fiind ceva solid sau tangibil.

Aici apare relevanța celor două legi Universale: legea polarității, potrivit căreia energia și materia par a fi opuse, dar sunt unul și același lucru – energie – și legea vibrației, care ne spune că totul se află într-o stare constantă de mișcare, că totul vibrează. De vreme ce înțelegem că totul este energie, am putea să concluzionăm că mintea noastră este energie, cu toate că am înțeles acest lucru încă de la punctul unu.

  1. Gândul creator

Al treilea aspect al creației conștiente este reprezentat de gândul creator. În spatele oricărei experiențe din planul fizic al existenței, văzut sau nevăzut, este un gând. Indiferent că o faci conștient sau nu, realitatea ta ți-o creezi prin intermediul propriilor tale gânduri. Gândul este mintea – energia – în acțiune.

În concluzie, creația conștientă reprezintă un proces conștient de concentrare a gândirii asupra unui rezultat specific în plan mental, cu scopul de a naște această manifestare în planul fizic al existenței, iar cu puterea gândurilor – a energiei minții tale – îți poti crea realitatea așa cum ți-o dorești.

Cunoscând toate aceste aspecte esențiale te sfătuim să-ți adresezi următoarea întrebare și să-ți acorzi câteva momente de reflecție interioară: „În ce măsura propriile  mele gânduri  mi-au șlefuit realitatea curentă și ce pot face pentru a-mi transforma realitatea?”    sursa : e-dimineata.ro

Oamenii puternici mental: 13 LUCRURI PE CARE LE EVITĂ

7 TRUCURI PENTRU FOLOSIREA MAI EFICIENTĂ A MINȚII

7 TRUCURI PENTRU FOLOSIREA MAI EFICIENTĂ A MINȚII

Conștientul emite raționamente și subconștientul produce; conștientul alege și subconstientul livrează marfa. Vă prezentăm câteva trucuri. Este de la sine înțeles că puteti adăuga cele care corespund așteptărilor, nevoilor sau dorințelor voastre.

       1 Amintiți-vă mereu că dacă vă gânditi la lucruri bune, atunci se vor produce lucruri bune. În schimb, contrariul e tot atât de adevărat.

2 Sunteți ceea ce gândiți că sunteți. Dacă vă gândiți că sunteți făcut pentru a fi nefericit, veți fi nenorocit, dacă vă gândiți tot timpul că sunteți bolnav, veți deveni bolnav. Dacă vă simțiți neadaptat, veți da greș peste tot.

  3 Nu uitați că subconștientul vostru nu  argumentează niciodată.

El acceptă simplu și fără justificare ideile sau raționamentele conștientului, oricare ar fi ele. Puteți să vă convingeți subconștientul că apa îmbolnăvește de cancer sau altceva tot atât de absurd. Deci mare atenție la ce spuneți subconștientului vostru.

Aveți libertatea de a alege. Toată existența noastră e bazată pe liberul arbitru. Aveți posibilitatea de a alege, atunci de ce nu ați alege fericirea, sănătatea și prosperitatea?

5  Rolul principal al conștientului vostru este de a ocroti integritatea subconștientului vostru, ca să nu fie copleșit de impresii false sau eronate. Dar – atenție! – conștientul este cel care alege natura convingerilor voastre; precizați cele care vă aparțin în mod exclusiv.

6  Sugestiile și comentariile altora nu au nici o putere asupra voastră, în afara cazului, bineînteles, în care hotărâți în alt fel – ceilalți nu pot comunica cu subconștientul vostru. Comentariile acestea vă pot prejudicia, în momentul în care spiritul conștient le repetă de mii de ori, până când reușește să convingă subconștientul de adevărul lor.

       7 Fiți atenți la ce rostiți!

Dacă vă petreceți timpul repetând că sunteți incapabil, subconștientul vostru vă va lua în serios. Am spus-o de nenumărate ori: el nu face deosebirea între realitate și imaginar, el crede cu sfințenie tot ce-i relatează conștientul, în măsura în care aceste cuvinte i se repetă de multe ori.

Ca să nu-l induceți în eroare, în loc să spuneți “nu pot” spuneți mai curând “pot”. Transmiteți-i ideea că reușiti tot ce vă propuneți și acest lucru se va împlini. Subconștientul reprezintă mintea lui Dumnezeu, și este ca un copil,care ascultă și nu vă contrazice niciodată,fiindcă sunteți Tatăl și știți cu adevărat ce să-i spuneți. Așa că aveți grijă ce îi spuneți !

Cele TREI elemente de bază ale creației conștiente

MINTEA – Dumnezeu ca SPIRIT, cea mai înaltă vibraţie

MINTEA - Dumnezeu ca SPIRIT, cea mai înaltă vibraţie

        Avem pe Dumnezeu ca SPIRIT, cea mai înaltă şi cea mai puţin tangibilă vibraţie, dorind să creeze un univers al formelor. PENTRU SPIRIT, A DORI ÎNSEAMNĂ A CREA. Integrată în acest spirit, există marea substanţă amorfă a Universului, care ar putea fi pe drept numită corpul lui Dumnezeu.

Asupra acestei substanţe, caracterizată prin  inerţie, trebuie să se acţioneze de către o forţă din afara ei. Este vibraţia cea mai joasă şi cea mai tangibilă. Prin urmare, Spiritul foloseşte Mintea ca să acţioneze ca Lege, pentru a modela şi forma Universul, materia densă, aşa cum îl cunoaştem. Vibraţia minţii fiind mai mică decât cea a Spiritului, o face să fie subordonată acesteia.

Vibraţia Spiritului fiind mai înaltă decât cea a materiei, face ca materia să fie supusă ei. Prin urmare, Dumnezeu ca MINTE, ar putea fi înţeles ca vibraţie de mijloc. Astfel, Spiritul îşi exprimă voinţa, iar Mintea se supune necontestat, modelând materia în forma concepută şi deţinută numai de Spirit.

    Oricum, omul este în mic, ceea ce Dumnezeu este în mare, fiind şi el, la rândul lui, o trinitate similară. Omul este material prin corpul său şi deci, Una cu Dumnezeu în cea mai joasă dintre vibraţii. Apoi, el este un gânditor, mintea lui făcându-l să fie Una cu Dumnezeu pe planul mental şi este spiritual, fiind Una cu Dumnezeu la nivelul cel mai înalt al vibraţiei.

Este necesar, înainte de a aprofunda acest modus operandi al vindecării, să înţelegem în mod clar, că trupul omului este făcut din marea substanţă amorfă, care este materia primă a universului însuşi, care a fost numit corpul lui Dumnezeu. Prin urmare, corpul omului nu este deloc un lucru ticălos. El este un templu sacru, în care sălăşluieşte Spiritul şi prin care Spiritul acţionează, folosind Legea Minţii.

Este adevărat, corpul uman este de o vibraţie mai joasă decât Spiritul sau Mintea, fiind mai dens, dar în acelaşi timp este substanţă spirituală şi dacă nu prindem în toată claritatea acest adevăr, vom pierde mult din cunoştinţele necesare vindecării.

   Mintea omului este Mintea lui Dumnezeu.

Psihologul ne spune că mentalitatea umană se împarte în două nivele; nu două minţi, ci două faze ale unei singure minţi, numite fie conştient şi subconştient, fie obiectivă şi subiectivă. Mintea obiectivă a omului este Mintea raţiunii, a alegerii, a dirijării şi nu creează atât de mult, cât dirijează activitatea creatoare. Mintea subiectivă este mintea creatoare.

Este acea profunzime enormă a inconştientului, în care sunt depozitate toate amintirile gândirii şi acţiunii trecutului, care nu dispar, chiar daca nu pot fi rechemate în conştient, dar care plutesc la suprafaţă, în vise şi complexe.

            Mintea subiectivă

       – este aceea care duce diversele activităţi ale corpului. Nimic în Univers nu se poate desfăşura fără minte şi acest adevăr este valabil şi pentru corpul omenesc. Mintea subiectivă este aceea care face inima să bată, menţine procesul respirator al plămânilor, stimulează acţiunea digestivă, dirijează transportul de energie nervoasă, menţine temperatura corpului şi multe altele, pe care le îndeplineşte uşor şi fără efort.

Motivul pentru care mintea subiectivă a omului poate face toate acestea, este acela că ea este, de fapt, o parte din Mintea Subiectivă Universală. Atunci când înţelegem că nu există decât o Unică Minte în întregul univers şi că omul este ÎN şi DIN această Minte, ne putem uşor da seama că Mintea, care a creat pentru prima oară celulele corpului, poate, tot aşa de bine şi uşor să facă altele noi, impregnate cu forţa vitală.

Dacă înţelegem că această Minte Subiectivă Universală construieşte totdeauna conform unui model pus la dispoziţie de Spirit, ne dăm uşor seama că omul poate pune în mişcare această Lege a Minţii în direcţia dorită, când a înţeles că toată puterea universului aşteaptă recunoaşterea de către el însuşi ca Spirit, având privilegiul de a spune cuvântul care dirijează mintea să urmeze modelul pe care i-l pune în faţă.

            Mintea obiectivă 

      –  sau conştientă a omului corespunde cu Spiritul Divin. Prin aceasta nu se înţelege că gândirea conştientă este perfectă; ştim că uneori este diabolică. Omul este Spirit, în sensul că are puterea să reacţioneze, să aleagă, să selecteze, precum şi abilitatea de a dirija Mintea Subiectivă în direcţia dorită.

Un exemplu îl constituie cazul când hotărând să ne trezim la o anumita ora, dimineaţa, ceva mai devreme decât de obicei (ceea ce constituie o alegere conştientă), exact la ora fixată, Mintea subiectivă ne scoală, adesea cu câteva secunde înainte de a suna ceasul. Se înţelege deci, că omul, ca Spirit sau minte obiectivă, se serveşte de mintea subiectivă, care se supune alegerilor sale conştiente. Sufletul este una cu Mintea Subiectivă.(…Mintea care poate vindeca…)

7 TRUCURI PENTRU FOLOSIREA MAI EFICIENTĂ A MINȚII

Profeții despre ceea ce urmează – semnal de alarmă să ne schimbăm

Profeții despre ceea ce urmează - semnal de alarmă să ne schimbăm

„De ce să ne facem griji, când putem să ne rugăm”

Edgar Cayce

        Karma planetară funcționează exact ca și karma personală. Dacă noi ca ființe alegem să trăim în dezarmonie cu Legile Divine, atunci avem de suferit. Același lucru se întâmplă și cu conștiința planetară. Dacă aceasta este în dizarmonie cu Legile Divine, atunci noi toți vom experimenta karma planetară sub forma de dezastre, cutremure, colaps economic samd. Multe religii fundamentaliste se agață încă se profețiile de tip Armageddon din Biblie care au fost transmise în urma cu două mii și cinci mii de ani.

Când aceste profeții au fost lansate, sunt absolut convins că erau foarte precise. Ele au fost însă date tocmai pentru a ne transmite un semnal de alarmă pentru a ne folosi liberul arbitru ca să ne schimbăm. Perioada din istorie în care trăim poate fi comparată cu o perioada în care Mama Pământ dă naștere unei noi ere.

Planeta Pământ se mută dintr-o conștiință de dimensiunea a treia într-una de dimensiunea a patra. Suntem la finalul unei ciclu de 2.000 de ani și ne mutăm din Pești în Vărsător. De asemenea, suntem la finalul unor cicluri planetare de 6.000, 12.000 si respectiv 36.000 de ani. Djwhal Khul a spus că acum o persoana poate evolua în 14 luni cât putea evolua în trecut în 14 ani.

       Când o mamă dă naștere unui copil, ea trece prin durerile travaliului. Aceasta este o durere dulce-amară deoarece este dureros, dar mama știe că la finalul acestei dureri un copil minunat va veni pe lume și aceasta înseamnă că procesul este plin de bucurie și merită tot efortul. Cam la fel este și momentul prin care trece Planeta noastră. Mama Pământ dă naștere unei noi ere. Pot exista durerile nașterii, dar ceea ce urmează este atât de frumos încât durerea pălește în intensitate. Ne mutăm acum către Era de Aur a acestei Planete.

Această Eră de Aur va însemna o lume iluminată, un guvern iluminat, un sistem economic iluminat și instituții iluminate în fiecare societate, o lume care va manifesta Principiile Christice de iubire, fraternitate, compasiune și unitate. Djwahal Khul a prezis că în viitor bisericile și templele din această lume vor învăța populația despre procesul inițierii exoteric, nu doar ezoteric. Oamenii vor putea fi inițiați și în afara bisericilor.

Prima inițiere va deveni cea mai sacră ceremonie a bisericii, a prezis el. Djwahal a prezis de asemenea că religia va fi reinspirată și reorientată pe spiritualitate deoarece Maestrul Iisus se va apleca din nou asupra Bisericii Creștine în efortul său de a o spiritualiza si reorganiza. Ioan Botezatorul, discipolul lui Iisus, care este acum încarnat va revela toate secretele civilizației Antlantidei în marea piramidă Giza.

 Dr. Joshua David Stone

MINTEA – dr. FREDERICK W. BAILES

Lumina ochiului lui Dumnezeu – misterul ființei tale

LUMINA OCHIULUI LUI DUMNEZEU

Ce credeți voi despre Hristos? Al Cui Fiu este?Matei 22:42

Când ți se pune această întrebare, fie ca răspunsul tău să fie, „Hristos este imaginația mea” și, deși eu acum însă, încă nu văd cum toate i-au fost supuse, Evrei 2:8, știu totuși că eu sunt Maria din care, mai devreme sau mai târziu El Se va naște și că Toate le pot întru Hristos [Cel Care mă întărește, Filipeni 4:13].

Nașterea lui Hristos este trezirea omului interior, sau a celui de-al doilea om.

Este conștientizarea activității mentale din sine însuși, activitate ce se desfășoară fie că suntem conștienți de ea, fie că nu.

Nașterea lui Hristos nu aduce nicio persoană de departe, nici nu face ceva să fie ce nu a mai fost înainte. Este dezvăluirea Fiului lui Dumnezeu în om. Domnul „venind pe nori” [Marcu 13:26, Luca 21:27] este descrierea de către proroc a inelului de lumină aurie lichidă pulsândă de pe capul celui în care El se trezește.

Venirea este de dinăuntru  și nu de dinafară, căci Hristos este în noi [Romani 8:10; 2Corinteni 13:3; Galateni 2:20; Galateni 4:19; Coloseni 1:27].Marele mister Dumnezeu S-a arătat în trup [1Timotei 3:16] care începe cu Venirea și se însușește prin curățarea Templului, Templul lui Dumnezeu, care sunteți voi, 1Corinteni 3:17,stă în fruntea misterelor creștine:

Iată, Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Luca 17:21

Venirea este dezvăluirea misterului ființei tale. Dacă vei practica arta revizuirii printr-o viață trăită asemenea înțelepților; vei folosi imaginativ vorbirea ta interioară și acțiunile tale interioare, încrezător că, prin folosirea conștientă a „puterii celei lucrătoare în noi” [Efeseni 3:20], Hristos Se va trezi în tine; dacă o vei crede, te vei încrede în ea și vei acționa asupra ei; Hristos Se va trezi în tine. Aceasta e Venirea.

Mare este taina dreptei credințe: Dumnezeu S-a arătat în trup. 1Timotei 3:16 și de la Venire mai departe, cel care se atinge de voi se atinge de lumina ochiului Lui Dumnezeu. Zaharia 2:8/12

fragment Imaginație-Trezită-și-Căutarea – Neville Goddard

Profeții despre ceea ce urmează

În căutarea Adevărului – poveştile acestei căutări

În căutarea Adevărului

      Multe persoane mi s-au prezentat spunându-mi că ele caută Adevărul! Ani de zile am ascultat că răbdare poveştile acestei căutări. Aveam chiar şi un chip admirativ, fiindcă a cunoaşte adevărul este ceva măreţ, nu-i aşa? Apoi, după câţiva ani, am reuşit să mă enervez. M-am hotărat să dau o lecţie tuturor acestor oameni atât de mândri de a căuta Adevărul şi de a nu-l găsi.

„Sunt mai mult de cincizeci de ani de când caut adevărul”, mi-a spus intr-o zi un bătrânel simpatic. – Şi nu l-aţi găsit încă? – Nu. – îl căutaţi în continuare? – Da, a răspuns, atât de plin de el încat se gândea că îl voi felicita pentru perseverenţa sa. L-am privit îndelung şi i-am spus în final: „Ei bine, dragă domn, să ştiţi că nu îl veţi găsi niciodată, fiindcă în realitate faceţi totul să nu îl găsiţi. – Cum aşa?… – Da, aţi întalnit de mai multe ori adevărul în viaţă. Pentru că el este foarte uşor de găsit, se află peste tot l-aţi văzut, l-aţi auzit, l-aţi atins, dar nu l-aţi acceptat niciodată deoarece aveţi multe alte lucruri în minte.

Căutaţi „un” adevăr care să vă convină, iar când întalniţi adevărul, cum el nu corespunde dorinţelor voastre, spuneţi: „Nu, nu, nu am nevoie de aşa ceva” şi vă abateţi de la el. Repetaţi: eu caut, eu caut, dar dacă ar trebui să analizăm acest cuvant „a căuta”, vom descoperi că, de fapt, căutaţi numai ceea ce vă oferă mijloacele de a vă satisface dorinţele arzătoare şi ambiţiile.

Scuzaţi-mă, domnule, nu căutaţi adevărul, căutaţi o slujnică care să vă satisfacă poftele. Dacă aţi fi dorit cu adevărat să găsiţi adevărul, aţi fi reuşit demult. ÎI mai puteţi găsi şi astăzi, dar nu doriţi aceasta”. Ce conversaţie, nu-i aşa! Ea s-a reprodus cu mai multe persoane, dar nu vă mai spun ce s-a întâmplat după aceea… Este suficient ca o persoană să spună: „Eu caut adevărul” pentru ca altele, care nu ştiu în ce categorie să claseze acest „căutător”, să holbeze ochii cu încântare: se află în faţa cuiva care caută adevărul…este ceva deosebit! Ele sunt uimite.

Da, este foarte avantajos să pretinzi că te afli în căutarea adevărului. Chiar din punct de vedere material este avantajos. Unii au făcut un obicei din aşa ceva: ei vorbesc fără încetare în jurul lor despre căutările lor nereuşite, scriu nişte cărţi în care îşi expun speranţele şi dezamăgirile, iar când aceste cărţi apar, autorii lor sunt premiaţi în mod special, invitaţi în jurul unor bufete pline cu gustări de tot felul, li se oferă ceai, şampanie. Iată avantajele!

Mulţi alţii încep să caute adevărul, din cauza unei aşa zise lipse de energie şi dinamism pentru a continua activităţile din tinereţe. Dacă li se spune că, pentru a găsi cu adevărat ceva, trebuie să consacre puţin timp unor anumite lecturi, rugăciunii, meditaţiei, câtorva exerciţii spirituale, ei răspund că nu pot, că sunt foarte ocupaţi. Şi totuşi ei caută! Ei nu au nici un ideal înalt, nu vor să înţeleagă că există mai întai ceva de schimbat în felul lor de a gândi, dar ei caută în continuare… Ei bine, a căuta în aceste condiţii nu foloseşte la nimic. Oamenii se află cu toţi în căutarea unui lucru.

In funcţie de caz, poartă denumirea de fericire, sensul vieţii, adevăr…

Oare de ce nu găsesc ceea ce caută? Fiindcă îl aşteaptă mereu sub o formă ce corespunde ideii ce şi-o fac despre el. Chiar şi adevărul trebuie să se conformeze dorinţelor lor. Iar când frecventează un învăţămant spiritual, o fac cu speranţa de a găsi aici nişte teorii şi situaţii pe placul lor. De aceea, ei se plimbă dintr-un învăţămant în altul, fără să se ataşeze de vreunul.

Nu le plac poate chipurile întalnite… nu au fost bine primiţi…nu văd nişte avantaje materiale de obţinut…învăţămantul ce le este oferit este prea exigent…sau Maestrul acestui învăţămant nu le face nişte promisiuni pe măsură… Oamenii caută minciunile, iluziile, baloanele de săpun, şi de aceea se îndepărtează de un adevărat Maestru: tocmai fiindcă el nu este un vânzător de iluzii!

Ei se simt tulburaţi, nefericiţi alături de el. Ei bine, este tocmai dovada că ei nu caută adevărul. Adevărul nu tulbură, el nu aduce nefericirea; dacă el îi distruge, înseamnă că oamenii nu doreau cu adevărat să îl găsească. Dacă ar fi dorit să il găsească, ar fi fost atat de fericiţi! Nu, ei nu doresc să îl găsească şi continuă să se plimbe peste tot spunand: „Eu caut adevărul”. Ah, da, este formidabil! Ei se mândresc cu această frază, este ca o medalie.

De acum înainte, vor trebui să scoată această medalie şi să o pună în cutie: „Am găsit drumul cel bun, iar acum încep să lucrez!” Ah, nu, nu, ei continuă să caute, aşteptând ca Cerul, Dumnezeu însuşi să le facă pe plac, să îi satisfacă, şi rămân astfel încăpăţanaţi, exigenţi. Dar ei pot cere insistent oricât, într-o bună zi vor fi obligaţi să constate că nimic nu le vine aşa cum sperau. Fiindcă lumea divină nu poate fi agresată: adevărul se dezvăluie numai celor care au ştiut să găsească atitudinea potrivită.

Veţi găsi adevărul atunci când vă veţi decide să îl slujiţi. Nici mulţi spiritualişti nu îl vor găsi niciodată fiindcă aşteptau ca acesta să îi ajute să-şi realizeze dorinţele lor cele mai materiale. Ei îl consideră ca o slujnică sau chiar un cont bancar ce le va aduce bunuri, putere, mijloacele de a seduce nişte femei etc. Or, adevărul este o prinţesă, şi atunci când vede că o siliţi la nişte corvoade umilitoare, se supără şi spune: „Drept cine mă ia acest om?” şi vă respinge cu dispreţ.

Din nefericire, peste tot în societate, în şcoli, în familii, auzim numai nişte teorii şi vedem numai nişte exemple de oameni care cer fără încetare, vor să se impună, fără să se întrebe de ce această atitudine de lipsă de respect şi violenţă le va inchide toate uşile. Trebuie să fii umil ca să găseşti adevărul.

Iar a fi umil, înseamnă mai întâi să încetezi să fii exigent în privinţa naturii, a oamenilor, a Creatorului. Trebuie să fii umil ca să găseşti adevărul. Iar a fi umil, înseamnă mai întai să încetezi să fii exigent în privinţa naturii, a oamenilor, a Creatorului. „Da, dar avem nişte nevoi!” Ei bine, să vorbim tocmai despre aceste nevoi. Studiaţi puţin cine cere în voi. De unde vine această voce care cere uşurinţa, bunăstarea, plăcerile şi refuză eforturile, constrângerile, obligaţiile? Este vocea naturii inferioare. Dar voi sunteţi cu adevărat această natură inferioară?…Nu.

Natura inferioară face parte din om, dar nu este omul însuşi.

Ea este ca o materie asupra căreia trebuie să lucrăm pentru a hrăni natura sa superioară care este nemuritoare, veşnică. Cu această natură superioară trebuie să ne identificăm. Atât timp cât omul se va confunda cu natura sa inferioară, el îşi va spune: „Eu vreau una, eu vreau alta, eu sunt rănit, eu sufăr.”.. şi va continua să meargă peste tot afirmând: „Eu caut adevărul, eu caut, eu caut.”.. şi nu îl va găsi. Pentru a cunoaşte adevărul, trebuie să ne identificăm cu lumina, cu nobleţea, cu acea corectitudine a naturii superioare.

Omraam Mikhaël Aïvanhov

LUMINA OCHIULUI LUI DUMNEZEU

Destinul tău este să duci o viaţă minunată-Puterea Supremă

Destinul tău este să duci o viaţă minunată-Puterea Supremă

    Destinul tău este să te bucuri de tot ce iubeşti şi de tot ce îţi doreşti, să desfăşori o activitate care te entuziasmează şi să realizezi tot ceea ce îţi propui să realizezi. Destinul tău este să ai relaţii bune cu familia şi cu prietenii tăi, care să îţi umple inima de fericire. Destinul tău este să te bucuri de toţi banii de care ai nevoie pentru a-ţi asigura o viaţă minunată şi împlinită.

Destinul tău este să îţi îndeplineşti toate visele!

Dacă îţi doreşti să călătoreşti, înseamnă că acesta este destinul tău. Dacă îţi doreşti să începi o afacere, înseamnă că acesta este destinul tău. Dacă îţi doreşti să înveţi să dansezi, să conduci un iaht sau să înveţi limba italiană, înseamnă că acesta este destinul tău. Dacă îţi doreşti să devii un muzician, un om de ştiinţă, un om de afaceri, un inventator, un actor, un părinte sau orice altceva, înseamnă că acesta este destinul tău!

Atunci când te trezeşti dimineaţa, tu trebuie să te simţi plin de entuziasm, ştiind că ziua îţi va aduce nenumărate realizări. Este destinul tău să râzi şi să fii plin de bucurie. Este destinul tău să te simţi puternic şi în siguranţă. Este destinul tău să te simţi bine în pielea ta şi să ştii că fiinţa ta este nepreţuită.

De bună seamă, te vei confrunta şi tu cu încercări, căci rolul acestora este să te ajute să te maturizezi, dar este destinul tău să ştii cum să le faci faţă şi cum să le depăşeşti. Este destinul tău să fii victorios! Este destinul tău să fii fericit! Este destinul tău să duci o viaţă minunată!

        Tu nu te-ai născut pentru ca viaţa ta să fie o luptă continuă. Nu te-ai născut să duci o viaţă în care momentele de bucurie să fie puţine şi rare. Nu te-ai născut să munceşti din greu cinci zile pe săptămână, pentru a te bucura de câteva momente efemere de fericire doar în weekenduri. Nu te-ai născut să trăieşti cu o energie limitată, simţindu-te epuizat la sfârşitul fiecărei zile. Nu te-ai născut ca să suferi.

Ce rost ar mai avea în toate aceste cazuri viaţa? Tu te-ai născut ca să experimentezi viaţa la apogeu, să ai tot ceea ce îţi doreşti şi să te bucuri în permanenţă de bucurie, de sănătate, de vitalitate, de entuziasm şi de iubire – pentru că asta înseamnă să duci o viaţă minunată! Viaţa viselor tale, tot ceea ce ţi-ai dori să faci, să fii sau să ai, a fost întotdeauna mai aproape de tine decât îţi imaginezi, căci puterea de a realiza orice îţi doreşti se află în interiorul tău!

 „Există o putere supremă şi o forţă absolută care penetrează şi guvernează întregul Univers fără limite. Tu faci parte integrantă din această putere”.

 Rhonda Byrne – PUTEREA

În căutarea Adevărului

Conștiința personală sau colectivă – hipercomunicarea

Conștiința personală sau colectivă - hipercomunicarea

       Se afirmă că energia din afara spaţiului şi timpului obişnuit continuă să “curgă” prin “găurile de vierme” activate, chiar şi după ce ADN-ul este îndepărtat din experiment. Efectul secundar observat este acela că şi în jurul fiinţelor umane capabile de hipercomunicare s-au detectat astfel de câmpuri electromagnetice inexplicabile.

Dispozitive electronice ca CD playere sau similare pot să înceteze să funcţioneze timp de câteva ore. Pe măsură ce câmpul electromagnetic începe să dispară, aceste dispozitive revin la o funcţionare normală. Mulţi vinedecători şi terapeuţi cunosc aceste efecte de mult timp. Cu cât atmosfera este mai încărcată iar energia este mai mare, cu atât şansele ca aparatul de înregistrat să se oprească devin mai mari. Iar butonarea aparatului nu-l va repune în funcţiune decât după câteva ore, timp în care energia a dispărut.

În cartea lor “Vernetzte Intelligenz” (Inteligenţa Conectată), Grazyna Gosar şi Franz Bludorf explică aceste fenomene foarte clar şi precis. Ei citează surse care afirmă că în trecut, umanitatea era conectată foarte strâns, la fel ca şi celelalte forme de viaţă, la conştiinţa de grup şi acţiona ca un grup. Însă, pentru a experimenta şi modul individual de conştiinţă, oamenii au trebuit să uite de hipercomunicare, aproape în totalitate.

În acest moment, la nivel de umanitate, conştiinţa individuală este relativ stabilă, şi se poate creea o nouă formă de conştiinţă de grup, cu adevărat superioară, în care putem să avem acces la întreaga informaţie prin intermediul rezonatorului biologic prezent în fiecare celulă din corpul nostru – ADN-ul – fără să fim forţaţi sau manipulaţi de la distanţă în ceea ce priveşte informaţia în sine.

Ca şi în internet, ADN-ul nostru poate să transmită propriile informaţii în această vastă reţea care este VIAŢA, poate să primească informaţii din această reţea şi poate chiar să stabilească contacte directe cu alţi participanţi din reţea. Orice conştiinţă colectivă nu poate fi folosită la nesfârşit fără o conştiinţă individuală. Altfel, ne-am intoarce la o stare primitivă în care instinctul de turmă ar putea fi extrem de uşor de manipulat.

 Hipercomunicarea în acest moment înseamnă ceva cu totul diferit;

…cercetătorii spun că dacă oamenii (care dispun de o conştiinţă individuală) îşi vor regăsi accesul la conştiinţa de grup, vor avea atunci puteri de creaţie supraumane cu care vor putea să modeleze întreaga viaţă de pe planetă.Cert este că umanitatea se îndreaptă evident spre o astfel de conştiinţă de grup superioară. Se estimează că 50 % din copiii care se nasc acum vor avea mari probleme la şcoală.

Ei sunt cunoscuţi sub numele de “copii indigo” datorită aurei lor de această culoare care indică o înaltă conştiinţă şi o puritate exemplară. În acelaşi timp, se nasc din ce în ce mai mulţi copii cu puteri de clarviziune (conform cărţii “Copii indigo din China” de Paul Dong). Aceşti copii ne învaţă pe noi, adulţii, ce înseamnă conştiinţa de grup superioară, prin exemplul personal.

De exemplu, clima nu poate fi influenţată de un singur om, de regulă. Însă poate fi influenţată de o conştiinţă de grup – nimic nou pentru unele triburi care aduc ploaia prin dansurile lor. Vremea este puternic influenţată de frecvenţele proprii de rezonanţă ale Pământului, aşa-numitele frecvenţe Schumann. Dar acestea sun exact aceleaşi frecvenţe care sunt produse în creierul nostru, iar atunci când mai mulţi oameni acţionează în sincronicitate, la unison, se formează un efect similar luminii laser – acela de manifestare “în aceeaşi fază”. Astfel se explică în termeni ştiinţifici cum se poate influenţa vremea!

Cercetătorii conştiinţei de grup au formulat teoria “Civilizatiei de tip I”. O umanitate care a trecut la stadiul conştiinţei de grup superioare nu ar avea nici probleme de mediu, şi nici lipsă de energie. Pentru că ar avea un control natural şi firesc asupra tuturor energiilor şi proceselor de pe întreaga planetă. Aceasta include şi un control asupra eventualelor catastrofe! Iar o Civilizaţie de tipul II ar putea avea control asupra energiilor din întreaga lor galaxie.

Conştiinţa de grup superioară creează ordine

Şi acum, o adevărată “bombă”: atunci când un număr foarte mare de oameni se concentrează asupra unui acelaşi scop (de exemplu un meci de fotbal, sărbătoarea Crăciunului sau alte evenimente similare ca anvergură), s-a demonstrat experimental că generatoarele de numere aleatoare încep să ofere numere ordonate, în loc de numere aleatoare. Cu alte cuvinte, o conştiinţă de grup superioară (ordonată) creează ordine în întreg mediul!

Experimente din mediul universitar au demonstrat că lumea fizică şi lumea mentală sunt conectate şi interdependente! Pentru mai multe detalii asupra rezultatelor proiectului, vizitaţi http://noosphere. princeton. edu/fristwall2. html.
ADN-ul este acum privit şi ca un superconductor organic ce funcţionează la temperatura normală a corpului, spre deosebire de superconductoarele artificiale care necesită temperaturi foarte joase, între -200 şi -400 grade Celsius.

Toate superconductoarele sunt capabile să stocheze lumină, şi deci, informaţie. Şi în acest mod se poate explica cum de ADN-ul poate stoca şi transmite informaţie atât de bine.
În ceea ce priveşte aşa-numitele “găuri de vierme” (wormhole), acestea sunt, în mod normal, foarte instabile şi dispar în numai o fracţiune de secundă. În anumite condiţii, astfel de “găuri de vierme” se pot organiza de la sine formând zone de vid în care, de exemplu, gravitatea se poate transforma în electricitate. Astfel de zone de vid sunt ca nişte mingii radiante de gaz ionizat care dispun de o energie imensă.

Puterea conştiinţei

Există anumite zone din Rusia unde astfel de mingii radiante apar foarte des. Ruşii au început programe masive de cercetare care au condus la câteva concluzii uimitoare. Foarte mulţi oameni cunosc aceste zone de vid sub forma unor mingii strălucitoare care apar pe cer. Privesc atent la ele şi se întreabă ce ar putea fi.

Odată am gândit : “Salut! Dacă sunteţi OZN-uti, zburaţi în triunghi”. Şi, dintr-o dată, sferele au format un triunghi. Cu altă ocazie, le-am spus ca să accelereze de la zero la viteză infinită, şi aşa au făcut. Evident, am crezut că sunt OZN-uri. Prietenoase, din moment ce au făcut ce le-am rugat eu, ca să-mi facă pe plac. Acum, ruşii au găsit în acele zone unde apar sferele luminoase, că aceste mingii pot fi ghidate prin gând. Pentru că s-au detectat frecvenţe foarte joase în jurul acestor sfere, frecvenţe similare cu cele produse de creierul nostru. Din cauza acestei similitudini, sferele reacţioneaza la gândurile noastre!

Aceasta fotografie este reala. Modificarea campului energetic in natura 

 Conștiința personală sau colectivă


Trebuie să vă avertizez că nu este o idee prea bună să sari pe una dintre aceste mingii care este aşezată pe sol. Pentru că energia pe care o deţine este aşa de mare încât ar putea să ne provoace mutaţii genetice… Sau ar putea să nu. Pentru că, spre exemplu, se ştie că mulţi învăţători spirituali produc astfel de sfere vizibile de energie atunci când se află în stări adânci de meditaţie, declanşând astfel stări plăcute şi înălţătoare spiritual.

Este deja celebru cazului unui învăţător spiritual care medita pe scaunul lui, iar când cineva a vrut să-l fotografieze, în poză nu se vedea decât un nor alb-strălucitor, ca o ceaţă. Pur şi simplu, acest fel de fenomene trebuie să fie în legătură cu gravitaţia şi anti-gravitaţia, cu acele “găuri de vierme” care sunt stabilizate prin gând, şi cu hipercomunicaţia, adică o legătură cu energii din afara structurii noastre spaţio-temporale obişnuite.

Generaţiile anterioare, care au avut astfel de experienţe de contact prin hipercomunicare şi sfere luminoase, le numeau experienţe cu îngeri. Deşi multe din aceste interacţiuni se crede că au fost doar transferuri de energie spirituală dinspre acele sfere înspre om, asta nu înseamnă că nu există îngeri!

Ştiinţa oficială cunoaşte deja zone de pe această planetă cu anomalie gravitaţională (care contribuie la formarea unor astfel de sfere luminoase de vid). Până acum devierea gravitaţionala era de sub 1 % din valoarea totală a câmpului. Recent, s-au descoperit alte zone care au o anomalie gravitaţională de 3 – 4 %. Unul din aceste locuri este Rocca di Papa, la sud de Roma (pentru localizarea exactă, consultati cartea “Vernetzte Intelligenz” ). Acolo, diverse obiecte de felurite forme, de la sfere până la autobuze (da, nu e greşeală tipografică), se înalţă spre cer.

Referinţă: “Vernetzte Intelligenz” de Grazyna Fosar şi Franz Bludorf,     –   sursa: Panait Alin

Destinul tău este să duci o viaţă minunată!

%d bloggers like this: