Când cineva iubeşte un lucru această iubire devine contagioasă