Capacitatea de a fi conştient este considerată însăşi temelia meditaţiei budiste.