Folosirea puterii mintale pentru acumularea și dirijarea forței vitale în corp