Procese ale minţii subconştiente – Semințele Spirituale

Cunoaşterea are o valoare nepreţuitã, întrucât aplicarea ei permite construirea viitorului dorit. Atunci când vom înţelege cã actualul nostru caracter, actualul mediu în care trãim, actualele noastre capacitãţi şi actuala noastrã stare de sãnãtate sunt rezultatul modului nostru de a gândi din trecut, noi vom începe sã preţuim altfel valoarea cunoaşterii. Dacã starea sãnãtãţii noastre nu este tocmai aceea pe care ne-am dori-o, cel mai bun remediu constã în a ne examina propriul mod de a gândi. Îţi reamintesc în aceastã direcţie cã orice gând genereazã o impresie asupra minţii şi fiecare impresie reprezintã o sãmânţã care se afundã în subconştient şi dã naştere acolo unei tendinţe. Aceastã tendinţã este de a atrage alte gânduri similare.

Pânã sã ne dãm seama, noi ne trezim cu o întreagã recoltã ce trebuie strânsã. Dacã gândurile noastre conţin seminţe ale bolii, noi vom recolta boli, degradare corporalã, slãbiciuni şi eşecuri. De aceea, întrebãrile pe care ar trebui sã ni le punem în permanenţã sunt: ce fel de seminţe sãdim? Ce fel de viitor ne creãm? Ce vom recolta? Dacã dorim sã ne schimbãm o anumitã condiţie fizicã, cea mai bunã metodã este vizualizarea. Construieşte-ţi o imagine mentalã a perfecţiunii fizice şi susţine-o în minte pânã când aceasta este absorbitã de conştiinţã. Mulţi oameni au reuşit în numai câteva sãptãmâni sã îşi vindece diferite boli cronice aplicând aceastã metodã. Cât despre afecţiunile obişnuite, acestea pot fi annihilate în numai câteva zile, iar uneori chiar într-un interval de ordinal minutelor.

Mintea îşi exercitã control asupra corpului fizic prin intermediul legii vibraţiilor.

    Noi ştim cã orice acţiune mentalã reprezintã o vibraţie şi cã orice formã este pur şi simplu o formã de mişcare, adicã o ratã a vibraţiei. De aceea, orice vibraţie modificã instantaneu fiecare atom al corpului, fiecare celulã şi fiecare reacţie chimicã din organism. Toate lucrurile care existã în univers sunt ceea ce sunt exclusive datoritã ratei lor vibratorii.

Dacã schimbãm aceastã ratã, noi schimbãm practic natura, calitatea şi forma. Imensa panoramã a naturii, deopotrivã cea vizibilã şi cea invizibilã, este modificatã constant prin simpla schimbare a ratei vibratorii. Gândul însuşi reprezintã o vibraţie, aşa cã noi putem aplica aceastã metodã inclusiv în cazul lui. Dacã îi vom schimba vibraţia, noi vom putea produce orice condiţie fizicã pe care ne-o dorim la nivelul corpului nostru. Toţi oamenii folosesc aceastã putere clipã de clipã.

Drama este cã majoritatea o folosesc inconştient, generând astfel rezultate nedorite. Dacã ar folosi-o inteligent, puterea ar genera numai rezultate pozitive. Acest lucru nu este nici mãcar dificil, întrucât cu toţii am acumulat suficientã experienţã pentru a şti ce anume produce vibraţii plãcute în interiorul corpului nostru, dar şi cauzele care ne produc senzaţii neplãcute şi dezagreabile.

Aşadar, tot ce trebuie sã facem este sã ne consultãm propria experienţã. Dacã gândurile noastre sunt elevate, progresiste, constructive, curajoase, nobile, bune sau dezirabile în orice alt fel, noi punem în mişcare vibraţii care vor genera anumite rezultate. Invers, dacã gândurile noastre sunt pline de urã, de invidie, de gelozie, critice sau conflictuale în alte o mie şi unul de feluri, ele vor genera un cu totul alt tip de rezultate. Dacã sunt cultivate, toate aceste vibraţii sunt cristalizate în formã. În primul caz, rezultatul va fi o stare de sãnãtate fizicã, moralã şi mintalã bunã, iar în cel de-al doilea caz el va fi o stare de boalã, de dizarmonie şi de discordie. Ne putem da astfel seama de puterea imensã pe care o are mintea asupra corpului fizic.

Mintea obiectivã are efecte asupra corpului

   Mintea obiectivã are anumite efecte asupra corpului, care pot fi recunoscute cu uşurinţã. Dacã cineva îţi spune ceva ce ţi se pare amuzant, tu izbucneşti în râs. Uneori, întregul corp ţi se cutremurã de râs, ceea ce înseamnã cã mintea are un control evident asupra muşchilor şi trupului tãu. Alteori, cineva îţi spune ceva ce îţi trezeşte compasiunea şi ochii ţi se umplu de lacrimi, ceea ce înseamnã cã gândirea are un control evident asupra glandelor corpului. Dacã cineva îţi spune ceva care te enerveazã, sângele îţi urcã în obraji, care se înroşesc, ceea ce înseamnã cã gândirea influenţeazã circulaţia sângelui. Aceste experienţe sunt consecinţe ale acţiunii minţii obiective asupra corpului fizic, dar ele sunt temporare. Altfel spus, ele trec repede şi situaţia de dinainte revine la normal.

Cum acţioneazã mintea subconştientã asupra corpului fizic?

    Acţiunea acesteia este complet diferitã. De pildã, dacã te rãneşti, mii de celule încep sã lucreze la vindecarea rãnii. Dupã numai câteva zile sau sãptãmâni, munca este încheiatã. Dacã îţi rupi un os, niciun chirurg din lume nu ţi-ar putea suda la loc cele douã fragmente. Tot ce poate face el este sã le punã în poziţia lor corectã, dupã care mintea ta subiectivã începe imediat procesul de sudare a lor, astfel încât în scurt timp osul redevine la fel de solid cum era înainte.

Dacã înghiţi otravã, mintea subconştientã descoperã imediat pericolul şi face un effort violent pentru a-l elimina. Dacã te infectezi cu un virus periculos, ea începe sã construiascã imediat un zid în jurul zonei infectate, dupã care distruge infecţia prin absorbirea ei de cãtre celulele albe ale sângelui, pe care le furnizeazã exact în acest scop.

Toate aceste procese ale minţii subconştiente se desfãşoarã de regulã fãrã ca noi sã le cunoaştem sau sã exercitãm un control conştient asupra lor, şi atât timp cât nu interferãm cu ele, rezultatul este întotdeauna perfect. Toate aceste milioane de celule sunt însã inteligente şi reacţioneazã la gândurile noastre. De aceea, ele pot fi complet paralizate de gândurile noastre de teamã, de îndoialã şi de anxietate.

Ele pot fi comparate cu o armatã de muncitori gata sã înceapã un proiect mãreţ, dar care primesc comenzi contradictorii de la şefii lor, care le spun sã intre în grevã sau sã îşi schimbe planurile. În cele din urmã, muncitorii se descurajeazã şi renunţã sã mai facã ceva. Calea care duce cãtre sãnãtate are la bazã legea vibraţiei, care fundamenteazã de altfel toate celelalte ştiinţe. Aceastã lege este activatã de minte, adicã de „lumea interioarã”.

Rezultatele ei depind de efortul individual depus şi de practicã. Întreaga lume a puterii se aflã în interiorul nostru. Oamenii înţelepţi nu îşi pierd timpul şi energia încercând sã schimbe efectele din „lumea exterioarã”, ci pornesc de la premisa cã acestea nu reprezintã altceva decât o reflectare a cauzelor lãuntrice. Aceste cauze se gãsesc întotdeauna în „lumea interioarã”. Prin schimbarea lor, noi putem schimba inclusiv efectele.

Fiecare celulã a corpului este inteligentã şi reacţioneazã la gândurile emise de minte. Toate celulele sunt înzestrate cu creativitate. Ele creeazã tiparul exact pe care îl planificã mintea. De aceea, dacã menţii în minte o imagine fizicã perfectã, energiile creatoare îţi vor crea un corp perfect. Celulele cerebrale funcţioneazã exact dupã aceleaşi principii. Calitatea creierului este guvernatã de starea de spirit sau de atitudinea mentalã.

Dacã mintea cultivã o atitudine indezirabilã la nivelul lumii subiective, aceasta se va reflecta imediat asupra corpului fizic. De aceea, dacã dorim ca trupul nostru sã manifeste o stare de sãnãtate perfectã, vitalitate şi putere, noi trebuie sã cultivãm mai întâi la nivel mental aceste calitãţi.  Aşa cum spuneam, fiecare element al corpului uman are o anumitã ratã vibratorie. Acţiunea mentalã are şi ea o ratã vibratorie precisã.

Ratele vibratorii mai înalte controleazã, modificã sau distrug ratele vibratorii inferioare. Rata vibratorie este guvernatã de caracterul celulelor cerebrale. În sfârşit, noi ştim cum putem crea aceste celule cerebrale. De aceea, noi putem introduce orice schimbare fizicã în corpul nostru. Prin cultivarea cunoaşterii pragmatice a puterii minţii, am ajuns la concluzia cã nicio limitare nu poate împiedica punerea noastrã la unison cu legea naturalã, care este omnipotentã.

Aceastã influenţã sau acest control al minţii asupra corpului sunt din ce în ce mai bine înţelese la ora actualã şi tot mai mulţi medici încep sã acorde acestui subiect o atenţie sporitã. Dr. Albert T. Shofield, care a scris mai multe cãrţi importante pe marginea acestui subiect, spune în aceastã direcţie: „Tema terapeuticii mentale este încã ignoratã în lumea medicalã. Cãrţile noastre de fiziologie nu fac nicio referinţã la puterea centralã de control care guverneazã corpul fizic pentru binele acestuia. Aproape nimeni nu vorbeşte despre puterea minţii asupra corpului”.

Cu siguranþã, foarte mulţi medici trateazã corect bolile nervoase care au o origine funcţionalã. Ceea ce dorim noi sã spunem este cã principiile pe care le aplicã ei nu le-au fost predate la şcoalã şi nu au fost învãţate din cãrţi, ci au fost deprinse intuitiv şi empiric. În mod normal, puterea terapeuticii mentale ar trebui sã fie predatã metodic şi ştiinţific în toate şcolile de medicinã din lume.

Am putea da multe exemple de tratamente greşite din cauza ignorãrii puterii minţii asupra corpului, dar aceastã sarcinã depãşeşte cadrul pe care şi-l propune aceastã carte. Fãrã nicio îndoialã, foarte puţini pacienţi realizeazã cât de multe pot face ei înşişi pentru propria lor vindecare. Forţele pe care le-ar putea pune ei în mişcare sunt în mare mãsurã necunoscute la ora actualã. Dupã pãrerea noastrã, aceste forţe sunt mult mai mari decât sunt tentaţi sã creadã oamenii, şi cu siguranţã vor fi folosite din ce în ce mai mult în viitor.

Terapeutica mentalã poate fi aplicatã direct de cãtre pacient pentru a-şi calma mintea, prin cultivarea unor stãri de bucurie, de speranţã, de credinţã şi de iubire; prin repetarea anumitor afirmaţii pozitive, printr-o muncã mentalã regulatã şi prin îndepãrtarea gândurilor de la boalã.

Concentrează-te  asupra frumoaselor rânduri scrise de Tennyson:

„Vorbeşte-i Lui, cãci El te aude, iar spiritul se poate întâlni cu spiritul. El îţi este mai apropiat decât respiraţia, decât mâinile şi picioarele tale”.  În continuare, urmãreşte sã realizezi cã atunci când i te adresezi Lui, tu intri de fapt în contact cu Omnipotenţa. Aceastã recunoaştere şi aceastã realizare a puterii omnipotente va distruge rapid orice formã de boalã şi de suferinţã, înlocuindu-le cu armonia şi cu perfecţiunea. Existã oameni care cred cã bolile şi suferinţa sunt trimise de Dumnezeu.

Dacã aşa ar sta lucrurile, orice medic, orice chirurg, orice membru al Crucii Roşii şi orice asistentã medicalã ar sfida voinţa lui Dumnezeu, iar spitalele ar fi nişte locuri ale perdiţiei şi ale revoltei împotriva divinitãţii, nu ale compasiunii şi îngrijirii. Raţionamentul este în mod evident absurd, dar în pofida lipsei sale de logicã, existã destui oameni care cultivã aceastã idee. În continuare, mediteazã asupra faptului cã, pânã recent, teologia a creat imaginea unui Dumnezeu imposibil, care a creat finite capabile de pãcat, dupã care le-a pedepsit de-a pururi pentru pãcatele lor.

Rezultatul acestei ignoranţe ieşite din comun a fost crearea unei stãri colective de teamã, nu de iubire. Dupã 2000 de ani de propagandã de acest fel, teologia actualã nu mai pridideşte cu scuzele în faţa creştinãtãţii. În final, mediteazã asupra omului ideal, creat dupã chipul şi asemãnarea lui Dumnezeu. Apreciazã o datã în plus Mintea omniprezentã din care s-au nãscut  şi care susţine toate formele.

Charles F. Haanel

Dintr-o sămânţă va răsări o plantă – Afirmatiile şi Mintea

Dacã doreşti sã îţi schimbi condiţiile de viaţã, trebuie sã începi prin a te schimba pe tine însuţi. Tu îţi poţi schimba oricând doreşti poftele, dorinţele şi ambiţiile exterioare, dar gândurile tale cele mai intime vor continua sã se materializeze la fel ca pânã atunci; acest lucru este la fel de sigur ca şi faptul cã dintr-o sãmânţã va rãsãri o plantã. Sã spunem cã îţi doreşti sã îţi schimbi condiţiile de viaţã. Cum poţi realiza acest lucru?

Rãspunsul este cât se poate de simplu: cu ajutorul legii creşterii. Cauzalitatea (legea cauzei şi efectului) este la fel de sigurã şi de imuabilã în lumea invizibilã a gândirii ca şi în aceastã lume materialã. Susţine ferm în minte condiţia doritã; afirm-o ca şi cum s-ar fi realizat deja. Valoarea afirmaţiei pozitive este enormã. Prin repetarea ei constantã, ea devine una cu tine. În acest fel, ea te transformã. Altfel spus, tu devii ceea ce îţi doreşti sã fii. Caracterul omului nu este întâmplãtor. El este rezultatul efortului sãu susþinut. Dacã eşti timid, oscilant, egocentric, excesiv de anxios sau mãcinat de gânduri de teamã, aminteşte-ţi cã :

„douã lucruri nu pot exista în acelaşi spaţiu, în acelaşi timp”.

Aceastã axiomã este valabilã inclusive în lumea mentalã şi în cea spiritualã. De aceea, cel mai bun remediu pentru aceastã situaţie constã în a înlocui gândurile de teamã, de sãrãcie şi de limitare cu gânduri de curaj, de bogãţie şi de încredere în sine. Cea mai uşoarã şi mai naturalã modalitate de a face acest lucru constã în a alege o afirmaţie care se potriveşte în cazul tãu particular. Gândul pozitiv va distruge gândul negativ la fel de sigur cum lumina anihileazã întunericul, iar rezultatele finale vor fi la fel de eficiente. Acţiunea este rezultatul gândirii, iar condiţiile exterioare sunt rezultatul acţiunii.

De aceea, tu dispui în permanenţã de instrumentele necesare cu ajutorul cãrora îţi poţi fãuri destinul aşa cum doreşti. Rãsplata folosirii lor va fi – în funcţie de caz – fie bucuria, fie suferinţa. Nu existã decât trei lucruri care pot fi dorite în lumea exterioarã, şi toate trei pot fi descoperite în lumea interioarã. Secretul descoperirii lor constã în aplicarea „mecanismului” corect al racordãrii la puterea omnipotentã la care orice om are acces. Cele trei lucruri pe care şi le doresc toţi oamenii şi care le sunt absolut necesare pentru a se dezvolta plenar şi armonios sunt:

Sãnãtatea, Bogãţia şi Iubirea.

Cu toţii suntem de acord cã Sãnãtatea este o premisã absolut necesarã pentru o viaþã plãcutã. Nimeni nu poate fi fericit dacã trupul sãu suferã. Deşi nu toţi oamenii sunt de acord cã Bogãţia reprezintã un ingredient la fel de necesar, cu toţii trebuie sã recunoascã faptul cã cel puţin cerinţele de bazã ale vieţii trebuie satisfãcute. Ce-i drept, ceea ce unii considerã a fi suficient, alţii considerã cã reprezintã o lipsã dureroasã.

De vreme ce natura ne furnizeazã nu doar acele lucruri de care avem nevoie, ci infinit mai multe, este uşor sã ne dãm seama cã orice lipsã sau limitare este consecinţa sistemului artificial de distribuţie pe care l-au creat oamenii. Cu toţii suntem de acord cã Iubirea reprezintã cel de-al treilea (unii vor spune chiar cel dintâi) ingredient necesar unei vieţi trãite în fericire. Oricum ar fi, oamenii care se bucurã de toate cele trei ingrediente – de Sãnãtate, de Bogãţie şi de Iubire – considerã cã fericirea lor este perfectã şi cã nu i se mai poate adãuga nimic.

Aşa cum am vãzut mai devreme, substanţa universalã este caracterizatã printr-o „Sãnãtate absolutã”, o „Abundenţã absolutã” şi o „Iubire absolutã”. Mecanismul prin care ne putem racorda la aceastã substanţã universalã depinde de modul nostru de a gândi. Aşadar, gândirea corectã reprezintã singura modalitate prin care putem intra în „Sãlaşul Secret al Celui Preaînalt”.

Ce înseamnã aceastã „gândire corectã”? Dacã vom descoperi rãspunsul la aceastã întrebare, vom afla practic mecanismul prin care vom putea obþine „tot ceea ce ne dorim”. Este posibil ca acest mecanism sã ţi se parã extrem de simplu atunci când ţi-l voi descrie, dar continuã sã citeşti mai departe. Treptat, vei începe sã înţelegi cã el reprezintã marele „Secret al Realizãrii”, Lampa lui Alladin, dacã doreşti.

Altfel spus, vei constata cã el reprezintã principala condiţie şi legea absolutã a bunãstãrii interioare şi exterioare. Pentru a gândi corect, noi trebuie sã cunoaştem „Adevãrul”. Altfel spus, Adevãrul reprezintã principiul care stã la baza oricãrei relaţii sociale sau de afaceri, condiţia care precede orice acţiune justã. Cunoaşterea adevãrului, încrederea şi siguranţa la care conduce aceastã cunoaştere – asigurã o satisfacţie cu care nicio alta nu se poate compara.

Acesta este singurul fundament solid în aceastã lume a îndoielilor, a conflictelor şi a pericolelor. Inevitabil, cunoaşterea Adevãrului trebuie sã fie în armonie cu Puterea Infinitã şi Omnipotentã. De aceea, ea echivaleazã cu conectarea la o putere irezistibilã, care mãturã din calea ei orice discordie, orice dizarmonie, orice îndoialã şi orice eroare, cãci

„Adevãrul este mai puternic decât orice altceva şi mai devreme sau mai târziu va învinge întotdeauna”.

Chiar şi cel mai slab intelect poate prezice rezultatul unei acţiuni dacã are certitudinea cã aceasta este bazatã pe adevãr. În schimb, nici chiar cel mai puternic intelect din lume şi nici chiar cea mai profundã şi mai pãtrunzãtoare minte nu pot prezice unde poate conduce o acţiune bazatã pe o premisã despre care ştiu cu siguranţã cã este falsã. Orice acţiune care nu este în armonie cu Adevãrul, fie din cauza ignoranţei, fie în mod deliberat, va conduce mai întâi la un conflict, iar apoi la o pierdere, direct proporţionalã cu natura şi cu caracterul ei.

Cum putem cunoaşte aşadar adevãrul, astfel încât sã ne putem racorda la Infinitate prin intermediul acestui mecanism? Cea mai impecabilã modalitate de a face acest lucru constã în a realiza cã Adevãrul reprezintã principiul vital al Minţii Universale şi cã el este omniprezent. Spre exemplu, dacã îţi doreşti sã obţii o sãnãtate perfectã, tot ce trebuie sã faci este sã realizezi cã „eul” tãu interior este pur spiritual şi cã spiritul este unul singur; altfel spus, cã întregul este prin forţa lucrurilor prezent în parte.

Dacã vei realiza acest lucru, fiecare celulã a corpului tãu va reacţiona, manifestând adevãrul aşa cum îl percepi tu. Dacã ceea ce vezi este boala, ele vor manifesta aceastã boalã. Dacã ceea ce vezi este perfecţiunea, ele vor manifesta aceastã perfecţiune. De pildã, repetarea continuã a afirmaţiei: „Sunt perfect, puternic, plin de iubire, armonios şi fericit” va atrage dupã sine materializarea acestor condiţii în viaţa ta, întrucât ea se aflã într-un acord perfect cu Adevãrul, iar atunci când Adevãrul iese la ivealã, orice eroare şi orice conflict trebuie sã disparã.

Dacã porneşti de la premisa cã „eul” tãu este spiritual, rezultã cã acesta nu poate fi altfel decât perfect. De aceea, afirmaţia: „Sunt perfect, puternic, plin de iubire, armonios şi fericit” reprezintã de fapt o afirmaţie ştiinþificã doveditã. Gândirea reprezintã o activitate spiritualã, iar spiritul este prin însãşi natura lui creator. De aceea, susţinerea fermã în minte a acestei afirmaţii va atrage inevitabil dupã sine condiţiile care se vor afla la unison cu gândul respectiv.

Dacã îţi doreşti Bogãţie, tot ce trebuie sã faci este sã realizezi cã „eul” tãu interior este una cu Mintea Universalã, care reprezintã totul în toate (abundenţa supremã) şi care este omnipotentã. Acest gând va declanşa Legea Atracţiei, care te va pune la unison cu acele forţe care vor atrage succesul în viaţa ta, dãruindu-ţi o abundenţã şi o putere direct proporţionale cu fermitatea credinţei tale în afirmaţia fãcutã. Mecanismul prin care te poţi racorda la realitatea doritã este vizualizarea.

Acest proces este fundamental diferit de vedere. Vederea este asociatã cu lumea exterioarã, obiectivã şi fizicã. În schimb, vizualizarea este un produs al imaginaţiei, adicã al minţii subiective sau interioare. De aceea, ea posedã vitalitate şi este supusã legii creşterii. Mai devreme sau mai târziu, obiectul vizualizat se va manifesta în formã. Acest mecanism este perfect, fiind creat de Marele Arhitect, care „face totul impecabil”. Din pãcate, operatorii care aplicã aceastã lege se dovedesc uneori ineficienţi sau neexperimentaţi, dar practica şi fermitatea deciziei vor conduce la depãşirea acestui defect.

Dacã doreşti sã te bucuri de Iubire, trebuie sã porneşti de la premisa cã aceasta nu poate fi dobânditã decât prin dãruire. Cu cât dãruieşti mai multã Iubire, cu atât mai multã Iubire primeşti, iar singura modalitate prin care o poţi dãrui constã în a te umple de Iubire pânã când devii la fel ca un magnet. Cine a învãþat sã punã la unison marile adevãruri spirituale cu aspectele aparent minore ale vieţii descoperã cu uşurinţã secretul soluţiei la toate problemele sale. El este trezit, iar vibraţiile pe care le emanã atrag în viaţa lui idei mãreţe, evenimente mãreţe, obiecte naturale mãreţe şi persoane mãreţe.

Se spune cã Lincoln avea darul de a trezi în toţi cei care se apropiau de el acel sentiment pe care îl simţi atunci când urci pe un munte. Exact acelaşi lucru îl simt toţi cei care realizeazã puterea Adevãrului şi eternitatea tuturor lucrurilor. Uneori, este o veritabilã inspiraţie sã asculţi descrierea acestor principii de la cineva care chiar le-a testat, demonstrându-le adevãrul prin propria sa viaţã. Am primit o astfel de scrisoare de la domnul Andrews*. Iatã ce îmi scrie acesta:

„Dragã Prietene, vei gãsi experienţa mea descrisã în numãrul din martie al revistei Nautilus şi ai întreaga libertate de a cita orice referinţe doreşti din ea, dacã acestea îţi slujesc scopului tãu.

Cu sinceritate, Frederick Elias Andrews,    512 Odd Fellows Bldg. 7 martie 1917. Indianapolis, Ind.”

Aveam aproximativ 13 ani când doctorul T.W. Marsee, decedat între timp, i-a spus mamei mele: „Nu existã nici cea mai micã şansã de vindecare, doamnã Andrews. Mi-am pierdut eu însumi bãiatul, deşi am fãcut tot ce mi-a stat în puteri pentru el. Am studiat îndeaproape mai multe astfel de cazuri şi ştiu cu toatã certitudinea cã ele nu pot fi vindecate”. Mama s-a întors cãtre el şi i-a spus: „Doctore, ce-ai face dacã ar fi bãiatul tãu?” Medicul i-a rãspuns: „M-aş lupta pânã la capãt, atât timp cât va mai avea o scânteie de viaţã care sã justifice aceastã luptã”.

Acesta a fost începutul unei lupte de lungã duratã, cu multe suişuri şi coborâşuri. Toţi medicii consultaţi au fost de acord cã nu existã nicio şansã de vindecare, ceea ce nu i-a împiedicat sã fie amabili şi sã încerce sã ne încurajeze în toate felurile cu putinţã. În cele din urmã am învins însã, şi m-am transformat dintr-un bãieţel chinuit, schilod, cocoşat şi deformat, care se târa în patru labe, într-un bãrbat puternic şi bine format.

Ştiu cã doreşti sã afli ce formulã magicã am folosit şi ţi-o voi descrie imediat, foarte pe scurt. Mi-am conceput o afirmaţie în care am introdus toate calitãţile pe care mi le doream şi am continuat sã mi-o repet la infinit. Aceastã afirmaţie suna astfel: „Sunt un om perfect, puternic, plin de iubire, armonios şi fericit”. Am continuat sã repet fãrã sã obosesc aceastã afirmatie, mereu aceeaşi, pânã când am început sã mã trezesc noaptea, constatând cã mintea mea repetã în continuare: „Sunt un om perfect, puternic, plin de iubire, armonios şi fericit”.

Acesta era ultimul gând pe care îl repetam noaptea, înainte de a adormi, şi primul gând care îmi venea în minte dimineaţa, când mã trezeam. Am repetat aceastã afirmatie nu doar pentru mine, ci pentru toţi cei despre care credeam cã au nevoie de ea. Doresc sã insist asupra acestui aspect. Dacã îţi doreşti foarte mult ceva pentru tine însuţi, afirmã-l inclusiv pentru alţi oameni. În acest fel, îi ajuţi pe ei şi te ajuţi inclusiv pe tine. Omul culege ceea ce seamãnã.

Dacã noi trimitem gânduri de sãnãtate şi iubire, acestea se întorc asupra noastrã înzecite. Acelaşi lucru este valabil şi dacã trimitem gânduri de teamã, de îngrijorare, de gelozie, de mânie sau de urã. Cândva se spunea cã organismul uman este reconstruit integral în decursul a şapte ani. La ora actualã, unii oameni de ştiinţã afirmã chiar cã el este reconstruit la fiecare 11 luni. Cum s-ar spune,vârsta noastrã nu poate depãşi vreodatã 11 luni (din punct de vedere fizic).

De aceea, dacã noi ne reconstruim singuri defectele an dupã an, singurii pe care putem da vina suntem noi înşine. Omul este suma totalã a gândurilor sale. Problema este: ce putem face pentru a cultiva numai gânduri pozitive şi pentru a respinge întotdeauna gândurile negative? La început, noi nu ne putem împotrivi procesului de pãtrundere a gândurilor negative în mintea noastrã, dar ne putem împiedica sã le cultivãm. Singura modalitate prin care putem face acest lucru constã în a le uita, adicã în a le transcende. Aici intervine rolul afirmaţiilor pozitive.

Dacã în mintea ta pãtrunde un gând de mânie, de gelozie, de teamã sau de îngrijorare, începe imediat procesul de repetare a afirmaţiei contrare. Singura modalitate de a risipi întunericul constã în a aprinde lumina. În mod similar, singura modalitate de a risipi frigul constã în a da drumul la cãldurã. Altfel spus, singura modalitate de a evita rãul constã în a cultiva binele. Pot sã îţi spun din experienţã cã binele nu poate fi invocat niciodatã printr-o negaţie a rãului. Este de preferat sã afirmi pur şi simplu binele, iar rãul va dispãrea de la sine.

Dacã îţi doreşti ceva, foloseşte afirmaţia de mai sus. Aceasta este perfectã şi nu mai poate fi îmbunãtãţitã. Foloseşte-o exact aşa cum este. Repet-o în tãcere pânã când ajunge sã se scufunde în subconştientul tãu, astfel încât sã o poţi repeta oriunde te-ai afla: pe stradã, la birou sau acasã. Acesta este marele avantaj al metodelor spirituale: ele îţi stau la dispoziţie întotdeauna şi în orice context. Spiritul este omniprezent şi este întotdeauna disponibil. Tot ce trebuie sã faci este sã îi recunoşti omnipotenţa şi sã îţi doreşti cu ardoare sã te bucuri de efectele sale binefãcãtoare.

În cazul în care cultivi o atitudine mentalã predominantã de putere, de curaj, de bunãtate şi de simpatie, mediul exterior va începe sã reflecte într-o manierã corespondentã aceste gânduri. Invers, dacã atitudinea ta mentalã este slabã, criticã, invidioasã şi distructivã, mediul exterior va reflecta aceste gânduri negative. Gândurile reprezintã cauze, iar condiţiile exterioare efecte. Aceasta este singura explicaţie a originii binelui şi rãului.

Gândurile sunt creatoare şi se coreleazã automat cu obiectele lor. Aceasta este o lege cosmicã, numitã de unii Legea Atracţiei, iar de alţii Legea Cauzalitãţii (cauzei şi efectului). Aceasta este legea prin care oamenii au fost ajutaţi de-a lungul timpului sã creadã în puterea rugãciunii. „Facã-se dupã credinţa ta” nu reprezintã decât o altã manierã, mai succintã şi mai expresivã, de a exprima aceastã lege.

În aceastã sãptãmânã îţi propun sã vizualizezi o plantã. Alege (mental) o floare pe care o admiri mai mult şi adu-o din lumea invizibilã în cea vizibilã. Planteazã sãmânţa ei minusculã, ud-o, îngrijeşte-o şi aşeaz-o la soare. Vizualizeazã încolţirea seminţei. Dintr-o datã, ea devine ceva viu, care începe sã îşi caute mijloace de subzistenţã. Vizualizeazã naşterea rãdãcinii ei, care se înfige tot mai tare în pãmânt, orientându-se în toate direcţiile. Aminteşte-ţi cã ai în faţã celule vii, care se divid şi se subdivid, pânã când numãrul lor ajunge de ordinul milioanelor.

Fiecare celulã este inteligentã, ştiind exact ce vrea de la viaþã şi cum poate obţine acest lucru. Vizualizeazã ieşirea la suprafaţã a micului lãstar, care se înalţã tot mai mult cãtre cer. La un moment dat, el începe sã se dividã şi sã formeze ramuri. Contemplã simetria perfecta a acestora, apariţia frunzelor şi a micilor tulpini în vârful cãrora apare un mugur. Contemplã înflorirea treptatã a acestuia şi apariţia florii tale preferate. Dacã te vei concentra suficient de puternic, vei simţi chiar şi mirosul florii. Acesta este parfumul propriei tale creaţii. Dacã vei reuşi sã obţii o imagine clarã şi perfectã a unui obiect creat prin puterea minţii, tu vei putea pãtrunde în spiritul obiectului respectiv.

Acesta va deveni extrem de real pentru tine. Vei învãţa astfel sã te concentrezi, iar efectele acestui proces sunt aceleaşi, indiferent dacã te concentrezi asupra unei flori preferate, asupra unei stãri de sãnãtate perfecte, asupra unui ideal, asupra unei propuneri complicate de afaceri sau asupra oricãrei alte probleme din viaţa ta. Orice succes a fost obtinut printr-o concentrare perseverentã asupra obiectului sãu.

Sistemul Maestrului – Charles F. Haanel