Cunoaşterea lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieţii